Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaStryszów       StryszówSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
  Jesteś tutaj strona główna wydarzenia 01.02.2014
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


 


ARCHIWUM WYDARZEŃ
  ROK 2019
  ROK 2018
  ROK 2017
  ROK 2016
  ROK 2015
  ROK 2014
  ROK 2013
  ROK 2012
  ROK 2011
  ROK 2010
  ROK 2009

1 lutego 2014 roku

XIV SPOTKANIE OPŁATKOWE STOWARZYSZENIA GMIN BABIOGÓRSKICHXIV Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich odbyło się w dniu 1 lutego 2014 roku w Lanckoronie w Pensjonacie „Tadeusz”,  gospodarzem była Pani  Wójt Zofia Oszacka. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy gmin należących do stowarzyszenia, a także gmin słowackich zrzeszonych w Zdróżeniu Babia Hora. Zaproszenie na spotkanie przyjął Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, obecna była również posłanka na sejm RP Joanna Bobowska.  Z okazji spotkania życzenia na Nowy Rok 2014 na ręce Pani Wójt Zofii Oszackiej i Pana Marka Listwana Starszego Gazdy SGB przesłał Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Oprawę muzyczna uroczystości zapewniła młodzież  ze Stowarzyszenia Terra Artis z Lanckorony oraz kapela „Kozinianie”.
Tradycją noworocznych spotkań SGB  są wyróżnienia honorowe w postaci „Lauru Babiogórskiego” wręczane za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji obszaru stowarzyszenia, w tym w szczególności za ratowanie, ochronę, dokumentowanie i pomnażanie dziedzictwa przeszłości, wspieranie turystyki, oświaty i sportu oraz ochronę środowiska.


W bieżącym roku Zarząd Stowarzyszenia, uwzględniając opinię kapituły, przyznał Laur Babiogórski stopnia szczególnego:

Jozefowi Dubjakowi Burmistrzowi Miasta Trstena
za wspólną realizację z Gminą Jabłonka projektów na rzecz dynamicznego rozwoju regionu słowackiej  i polskiej Orawy:

dr Andrzejowi Jazowskiemu
za całokształt pracy literackiej podejmującej tematykę kultury i regionalizmu Orawy, Podhala i Spisza:

mgr Barbarze Woźniak Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej
za osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, w szczególności propagowania i dokumentowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta Sucha Beskidzka oraz regionu;

mgr Danucie Kawie Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów
za działalność na rzecz gminy i obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie rozwoju i promowania kultury;

Janowi Wacławskiemu Wójtowi Gminy Stryszów
za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju i promocji gminy Stryszów, ochronę dziedzictwa kulturowego, budowanie oferty kulturalno-turystycznej na rzecz mieszkańców i regionu;


Laur Babiogórski stopnia podstawowego:

prof. dr hab. Tadeuszowi Palecznemu
za dokumentowanie przeszłości historycznej Gminy Zembrzyce, opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciami kulturalnymi i szeroko pojętą działalność promującą gminę oraz kulturę Podbabiogórza;

Orawskiej Grupie Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka
za zaangażowanie w rozwój kultury i propagowanie regionalizmu i dorobku Orawy w kraju i za granicą;

Dziecięcej Ludowej Kapeli „Kozinianie” z Kozińca
za kultywowanie tradycji regionu Beskidu Małego;

Kołu Gospodyń Wiejskich w Budzowie
za całokształt pracy w dziedzinie rozwoju kultury, a szczególnie za popularyzowanie twórczości ludowej;

Kołu Gospodyń Wiejskich w Baczynie
za całokształt pracy w dziedzinie rozwoju kultury, a szczególnie popularyzowanie twórczości ludowej.

Jak co roku Starszy Gazda podziękował gminom, które w 2013 roku były gospodarzami najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie:

Gminie Budzów za gościnność, wzorową organizację i sprawny przebieg finału XVII edycji Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2013”,

Gminie Stryszów za gościnność i wzorową organizację spotkania opłatkowego w 2013 roku,

Gminie Koszarawa za gościnność i wzorową organizację XVIII Międzynarodowego Złazu Samorządowców w 2013 roku.

Podziękował także Panu Stanisławowi Lichosytowi Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka za nieodpłatne udostępnienie biura w budynku Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej  na siedzibę stowarzyszenia, a także miejsca w archiwum zakładowym na gromadzenie i przechowywania dokumentacji.

Spotkanie było także okazją do omówienia zadań które będą realizowane w 2014 roku ze Zdrużeniem Babia Hora.
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje za obecność Panu Wojewodzie Małopolskiem i  Pani  poseł na sejm RP oraz Marszałkowi Województwa Małopolskiego za przesłane życzenia, delegacji ze Zdrużenia Babia Hora, Pani Wójt Zofii Oszackiej oraz jej współpracownikom, a także właścicielom pensjonatu „Tadeusz” za wspaniała organizację i miłą i rodzinną atmosferę, ks. Adamowi Szczygłowi Proboszczowi Parafii pw. Św. Joachima w Skawinkach i ks. Markowi Ślęczka Wikariuszowi Parafii pw. Narodzenia Św. Jan Chrzciciela w Lanckoronie za modlitwę,  życzenia, zespołom muzycznym oraz wszystkim osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572