Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaStryszów       StryszówSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
  Jesteś tutaj strona główna wydarzenia 07.05.2018
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


 


ARCHIWUM WYDARZEŃ
  ROK 2018
  ROK 2017
  ROK 2016
  ROK 2015
  ROK 2014
  ROK 2013
  ROK 2012
  ROK 2011
  ROK 2010
  ROK 2009

7 maja 2018 roku

Konkurs Osobowość Ziem Górskich
W tegorocznej edycji prestiżowego Konkursu „Osobowość Ziem Górskich", który jest najpopularniejszą inicjatywą Stowarzyszenia Koalicji Marek Ziem Górskich, nominowanym w kategorii „Organizacja Pozarządowa” jest Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, a w kategorii „Duży Przedsiębiorca" Fabryka Osłonek Białkowych „FABIOS”.

Międzynarodowy Konkurs „Osobowość Ziem Górskich" to plebiscyt wyróżniający osoby, organizacje i firmy, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju ziem górskich na obszarze Żywiecczyzny, Podhala i Beskidów. Od roku 2012 przyjmowane są także nominacje z terenu całego pogranicza polsko-słowackiego w ramach projektu „Polsko-słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich”, a od tego roku także nominacje z Czech w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Adresatami corocznych nagród są samorządowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy, a także inne wybitne postaci życia publicznego. Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych. Miasto Sucha Beskidzka przystąpiło do KMZG 29 kwietnia 2008 r. jako członek wspierający. 

W związku z zakończeniem II etapu Konkursu "Osobowość Ziem Górskich" – to jest wyborem Nominowanych, informujemy, że Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Firma FABIOS SA. przeszli do kolejnego etapu konkursu. W związku z tym, prosimy o głosowanie na ww.  kandydatów. Od dnia dzisiejszego (7 maja 2018 r.) rozpoczęło się głosowanie internetowe pod adresem:

 http://pgit.pl/koalicja/index.php/glosowanie 

, które potrwa przez 9 kolejnych dni, do 15 maja br. do godz. 23:59.   Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu. W każdej kategorii można oddać 1 głos (z jednego adresu IP), ponowne głosowanie jest możliwe po 24 godzinach.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała polsko-słowacka Kapituła Konkursu,
która dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 2 czerwca 2018 r. w Żywcu.  

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zostało powołane w 1995 r. z  inicjatywy działaczy samorządowych i obecnie liczy 14 gmin z powiatu: suskiego, żywieckiego, wadowickiego i nowotarskiego. Jednym z wielu zadań podejmowanych przez SGB są działania na rzecz zachowania rodzimej kultury i folkloru oraz kultywowania wielowiekowych tradycji. Stowarzyszeniu zależy na pomnażaniu dziedzictwa kulturowego przodków, ochronie walorów przyrodniczych, rozwoju i promocji  ziem górskich. SGB wspiera różne lokalne inicjatywy temu służące, organizuje także konkursy m.in. konkurs Wiedzy Ogólnej "Leonardo", wystawy oraz sympozja popularno-naukowe, bierze czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym gmin w nim zrzeszonych, wspomagając wiele wydarzeń. Od początku działalności, nakładem SGB ukazało się 38 publikacji, w tym cykliczne wydawnictwa z tematyką poświęconą tradycji, historii i współczesności, a także poruszające problemy szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego ziem górskich. SGB jest organizatorem cieszących się bardzo dużą popularnością Złazów Samorządowców, które służą m.in. zacieśnianiu wzajemnych kontaktów pomiędzy gminami oraz wymianie doświadczeń w zakresie podnoszenia atrakcyjności kulturowej ziem górskich.

Firma FABIOS SA powstała w 1973 r. Decyzja o budowie fabryki w Białce podjęta została pod koniec lat 60-tych XX wieku. Wybór lokalizacji na terenie ziemi suskiej nie był przypadkowy. Oparty został na podstawie prac studyjnych, a główną rolę odegrały tu względy klimatyczne, istniejąca infrastruktura oraz bliskość bazy surowcowej, gdyż Firma jest producentem osłonek białkowych i foli kolagenowych stosowanych do produkcji wyrobów wędliniarskich, w różnych typach, kalibrach i kolorach. Co miesiąc produkty spółki trafiają do krajów należących do Unii Europejskiej, ale też do krajów Europy Wschodniej, Azji, Ameryki i Australii. Sukces firmy związany jest z konsekwentną polityką doskonalenia i rozwijania procesu technologicznego, poszanowania środowiska naturalnego, odpowiedniej kadrze pracowników, a przede wszystkim stałego monitorowania potrzeb i oczekiwań odbiorców. Priorytetem Firmy jest sprostanie oczekiwaniom klienta, zdobycie zaufania poprzez oferowanie produktów całkowicie zaspokajających jego potrzeby i wymagania oraz budowanie znaczącej pozycji w branży osłonek kolagenowych. Do osiągnięcia wymienionych celów wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, gwarantując spełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów. Firma uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym regionu wspomagając i sponsorując wiele wydarzeń. Jest mocno związana ze środowiskiem górskim, a jej logo to góralska parzenica.

Autor tekstu: L.Steczek


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572