Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaStryszów       StryszówSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
  Jesteś tutaj strona główna wydarzenia 12.05.2011
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

Zawoja 1307
34-222 Zawoja
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


 


ARCHIWUM WYDARZEŃ
  ROK 2019
  ROK 2018
  ROK 2017
  ROK 2016
  ROK 2015
  ROK 2014
  ROK 2013
  ROK 2012
  ROK 2011
  ROK 2010
  ROK 2009


12 MAJA 2011 roku

XXIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓWKRĄG GAZDÓW/ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN BABIOGÓRSKICH w ZAWOI

ZAPRASZA NA

XXIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - RADĘ STARSZYCH
będące SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM,
które odbędzie się w dniu 20 maja 2011 roku
o godzinie 11:00
W SALI RYCERSKIEJ SUSKIEGO ZAMKU
Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1

Gospodarz Zebrania
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
Stanisław Lichosyt

Przewodniczący - Starszy Gazda
Marek Listwan

PORZĄDEK XXIV WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA GMIN BABIOGÓRSKICH

20 maja 2011 roku, godzina 11:00
miejsce SALA RYCERSKA SUSKIEGO ZAMKU
Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1
Prowadzący - Stanisław Lichosyt Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
Protokolanci: dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej

Uczestniczący:
- ustępujący Delegaci Gmin,
- nowi Delegaci Gmin,
- Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Stowarzyszonych,
- zaproszeni goście.

I. CZEŚĆ ORGANIAZACYJNA

Marek Listwan - Starszy Gazda:
- otwarcie Walnego Zebrania SGB - słowo wstępne,
- przekazanie prowadzenia Gospodarzowi - Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

Stanisław Lichosyt - Gospodarz
- propozycja porządku obrad, ewentualne uzupełnienie,
- zatwierdzenie porządku obrad,
- powołanie protokolantów,
- powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

II. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

Marek Listwan - Starszy Gazda:
- Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010.
- Informacja z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji.

Halina Zielonka - Skarbnik - Gaździna:
- Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2010.
- Informacja z działalności finansowej Stowarzyszenia za okres kadencji.

Janusz Kociołek - Przewodniczący Komisji Promocji i Informatyki:
- Sprawozdanie z działalności komisji za 2010 rok.
- Informacja z działalności komisji za okres kadencji.

Zbigniew Kowalski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:
- Sprawozdanie z działalności komisji za 2010 rok.
- Informacja z działalności komisji za okres kadencji.

Krystyna Szczepaniak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
- Sprawozdanie z działalności komisji za 2010 rok.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2010.

Uczestnicy Walnego Zebrania SGB:
- Dyskusja nad sprawozdaniami.
- Wnioski i propozycje.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków:
- Sprawozdanie z prac komisji.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej i finansowej
za rok 2010,
- zatwierdzania bilansu Stowarzyszenia za rok 2010,
- udzielenia absolutorium zarządowi za rok 2010.

III. CZĘŚĆ WYBORCZA

Stanisław Lichosyt - Gospodarz:
- omówienie zadań poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz funkcji,
- omówienie sposobu głosowania,
- podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Kręgu Gazdów,
- powołanie komisji skrutacyjnej,
- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,
- rozdanie kart do głosowania:
- na stanowiska funkcyjne w Kręgu Gazdów,
- na członków Kręgu Gazdów,
- do Komisji Rewizyjnej,
- do Komisji Problemowych,
- głosowanie (tajne).
Ogłoszenie wyników wyborów.

IV. CZEŚĆ PROGRAMOWA

Nowo wybrany Przewodniczący - Starszy Gazda:
- Propozycje głównych zamierzeń na rok 2011.

Nowo wybrany Skarbnik - Gazda:
- Propozycja budżetu Stowarzyszenia na rok 2011.
- Dyskusja na temat głównych zamierzeń i budżetu Stowarzyszenia na rok 2011.

- Podjęcie uchwały w sprawie zamierzeń na rok 2011.
- Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na rok 2011.
- Podjęcie uchwały w sprawie przedstawiciela w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze".

Przewodniczący SGB - Starszy Gazda:
- Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

Zakończenie Walnego Zebrania SGB.

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572