Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
  Jesteś tutaj strona główna wydarzenia 14.05.2019
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


 


ARCHIWUM WYDARZEŃ
  ROK 2019
  ROK 2018
  ROK 2017
  ROK 2016
  ROK 2015
  ROK 2014
  ROK 2013
  ROK 2012
  ROK 2011
  ROK 2010
  ROK 2009

14 maja 2019 roku

Mecenas Kultury Powiatu Suskiego

Rada Powiatu Suskiego ustanowiła w październiku 2002 roku Nagrodę Starosty Suskiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyznawania honorowego tytułu „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego". Celem ustanowienia ww. tytułu jest wyróżnienie osób fizycznych i prawnych w szczególny sposób wspierających działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Jest to honorowe wyróżnienie potwierdzone specjalną statuetką oraz prawem posługiwania się tym tytułem w działaniach reklamowych i promocyjnych laureata przez jeden rok. Za kryteria przyznawania tego tytułu uznano wartość i znaczenia podejmowanych przez osoby i instytucje działań wspierających kulturę, w różnych formach pomocy materialnej lub rzeczowej , a szczególnie przedsięwzięć ważnych dla oblicza kulturalnego Powiatu Suskiego.

W roku bieżącym kapituła w składzie: Józef Bałos - Przewodniczący Kapituły, Starosta Suski, Ryszard Hadka - Członek Kapituły, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Renata Babicz – Członek Kapituły, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu, Krzysztof Chudzik – Członek Kapituły, Członek Zarządu Powiatu i Janusz Kociołek – Sekretarz Kapituły, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy przyznała ten zaszczytny tytuł za rok 2018 Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich. Na sesji Rady Powiatu w dniu 14 maja 2019 roku w imieniu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich piękną, okolicznościową statuetkę z brązu oraz pamiątkowy dyplom odebrał z rąk Starosty Suskiego Starszy Gazda Pan Marek Listwan.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuję Wydziałowi Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej z Panem Naczelnikiem Januszem Kociołkiem oraz Kapitule na czele z Panem Józefem Bałosem Starostą Powiatu Suskiego za docenienie naszej działalności. Jest to dla nasz szczególne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy dla dobra Powiatu Suskiego i całej babiogórskiej ziemi.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich otrzymało w roku 2010 nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”, a w 2017 roku zostało laureatem w konkursie „Osobowość Ziem Gorskich” w kategorii „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich” organizowanym przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich.

Marek Listwan
Starszy Gazda

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572