Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaStryszów       StryszówSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
  Jesteś tutaj strona główna wydarzenia 18.11.2014
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


 


ARCHIWUM WYDARZEŃ
  ROK 2019
  ROK 2018
  ROK 2017
  ROK 2016
  ROK 2015
  ROK 2014
  ROK 2013
  ROK 2012
  ROK 2011
  ROK 2010
  ROK 2009

18 listopad 2014 roku

15. tom „Rocznika Babiogórskiego"Ukazał się 15. tom „Rocznika Babiogórskiego”. Prezentuje on treści w podobnym do poprzednich dwóch lat układzie merytorycznym i graficznym.

W tym tomie dodano kolejne części. Dział Po słowackiej stronie Babiej Góry, którego redaktorem i autorem jest Piotr Krzywda, poświęcony jest tekstom charakteryzującym wsie orawskie (będące jednocześnie gminami w sensie administracyjnym), wchodzące w skład Zdrużenia Babia hora – cykl rozpoczyna opis Bobrowa.

Kolejną nowością są Prezentacje gmin. Znajdą się tu m.in. charakterystyki najważniejszych wydarzeń kształtujących historię i współczesność, opisy przeobrażeń gospodarczych i krajobrazowych, zaprezentowane będą instytucje kultury i nauki, a także infrastruktura turystyczna. W tym roku  jest to gmina Mucharz, którą opisali Dorota Polan i Robert Kadela. Pojawił się także dział Wydarzenia kulturalne, w którym prezentowane będą ciekawe imprezy, otwarcia wystaw, odczyty, jubileusze. Dział ten jest odpowiedzią na wyraźne zapotrzebowanie gmin należących do SGB  i powstaje na bazie materiałów przez nie nadesłanych.

W tym jubileuszowym periodyku w dziale Rozprawy i artykuły znalazły się cztery teksty poświęcone historii Podbabiogórza:

 • opracowanie Pawła Franczaka i Karoliny Listwan poświęcone dziewiętnastowiecznym
  epidemiom chorób zakaźnych i cmentarzom cholerycznym położonym na terenie Podbabiogórza;
  - fragment historii Makowa dotyczący I wojny światowej i pierwszych lat niepodległości
  (1914–1923) autorstwa Jerzego Mydlarza;
 • tekst Piotra Sadowskiego na temat działań Luftwaffe w rejonie Babiej Góry w pierwszym dniu II wojny światowej z ciekawym spojrzeniem na historię działań wojennych pod Babią Górą m.in. z punktu widzenia niemieckich lotników;
 • artykuł Justyny Masłowiec, będący opisem cyklu obrzędów dorocznych z Lanckorony i okolic, powstały w oparciu o źródła pochodzące z XIX w. oraz materiały z badań etnograficznych prowadzonych w 2. poł. XX w. i na początku obecnego stulecia.

Z innych tematów prezentowanych w „Roczniku” warto przeczytać artykuł P. Franczaka na temat ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych na obszarze Podbabiogórza i Żywiecczyzny w okresie od XVI do pierwszej dekady XXI wieku oraz tekst P. Krzywdy i P. Franczaka na temat pewnej ciekawostki geologicznej i etnograficznej, czyli oryginalnych form skałkowych, zwanych przez mieszkańców Sidziny Laskową Skałą.
Tradycyjnie, w dziale Babiogórski Park Narodowy pracownicy tej instytucji przedstawiają teksty poświęcone tematom związanym z działalnością BgPN.

W tym roku mija 60. rocznica powstania Parku, w związku z tym w „Roczniku” przedstawiono trzy artykuły dotyczące jego historii:

 • Stanisława Szafrańca na temat zmiany powierzchni Babiogórskiego Parku Narodowego w ciągu 60-lecia jego istnienia (1954–2014),
 • Tomasza Pasierbka na temat edukacji przyrodniczej i źródeł jej finansowania,
 • sumaryczny artykuł Macieja Mażula na temat działalności wydawniczej BgPN w latach 1986–2013 wraz z chronologicznym wykazem publikacji.

Jak w każdym roku, także w obecnym „Roczniku”, znalazły się krótkie komunikaty, informacje o nowościach i zapowiedziach wydawniczych, sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Babiogórskiego Parku Narodowego w 2013 r. oraz wspomnienia pośmiertne.
Na końcu tomu znajdują się noty biograficzne autorów i redaktorów.

Zapraszamy do lektury!

Rocznik można nabyć w biurze Stowarzyszenia – budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, pokój nr. 47, II piętro lub w Biurze Obsługi Mieszkańców w tymże budynku w cenie 20 zł za egzemplarz.

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572