Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaStryszów       StryszówSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
  Jesteś tutaj strona główna wydarzenia 11.07.2016
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


 


ARCHIWUM WYDARZEŃ
  ROK 2019
  ROK 2018
  ROK 2017
  ROK 2016
  ROK 2015
  ROK 2014
  ROK 2013
  ROK 2012
  ROK 2011
  ROK 2010
  ROK 2009

11 lipca 2016 roku

Konferencja z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia Gmin Babiogóskich11 lipca 2016 roku w budynku Centrum Kultury Górnej Orawy  w Jabłonce Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zorganizowało  konferencję z okazji XX-lecia działalności, w której uczestniczyli samorządowcy, reprezentujący gminy członkowskie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji oraz osoby związane z działalnością Stowarzyszenia. Na początku konferencji Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka wręczył Panu Markowi Listwanowi Starszemu Gaździe Stowarzyszenia róg – wyróżnienie za zasługi dla regionu. Następnie Starszy Gazda przedstawił najważniejsze inicjatywy i działania podejmowane w od czasu powstania organizacji. Historyk i regionalista Pan Marcin Leśniakiewicz zaprezentował atrakcje turystyczno-krajoznawcze gmin babiogórskich, dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego Pan Tomasz Pasierbek omówił walory przyrodnicze obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a wójt gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak, omówił temat: Jednostki samorządu terytorialnego, a organizacje pozarządowe. Dobre praktyki współpracy gmin z SGB na przykładzie Gminy Jabłonka.

W dalszej części konferencji zostały wręczone Laury Babiogórskie stopnia szczególnego, które otrzymali:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Jabłonka za:
   wieloletnią, imponującą działalność na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie  na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin

 • Mieczysław Stanowski ze Stryszowa za:
  osiągnięcia w dziedzinie kultury, a szczególnie za niestrudzoną popularyzację piękna  i różnorodności folkloru Małej Ojczyzny Gminy Stryszów oraz aktywność na niwie samorządowej

 • Franciszek Pindziak z Lipnicy Wielkiej za:
  długoletnią i pełną poświęcenia pracę na rzecz Gminy Lipnica Wielka w dziedzinie samorządowej, strażackiej oraz kulturalnej

 • Stanisław Kubasiak z Suchej Beskidzkiej za: osiągniecia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,                              
  w szczególności propagowania, utrwalania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego miasta Sucha Beskidzka oraz regionu. 

Następnie Marek Listwan wręczył pamiątkowe medale z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Otrzymali je wójtowie wszystkich gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz Zdrużnie Babia Hora i Babiogórski Park Narodowy. 

Po części oficjalnej rozpoczął się występ zespołów regionalnych pt. „Nuty wokół Babiej Góry”. Na scenie Orawskiego Centrum Kultury zaprezentowali się: Kapela Skoblicka z Suchej Beskidzkiej, Mali Stronianie ze Stryszowa, Juzyna z Zawoi, Budzowskie Kliszczaki z Budzowa, Jaferki z Koszarawy, Babiogórzanie – Polana Makowska z Makowa Podhalańskiego, Orawianie z Lipnicy Wielkiej, Hajduki z Zubrzycy Dolnej, Jaszczurowianki z Mucharza.

Przez cały czas trwania konferencji  można było oglądać wystawy: wydawnictw Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, strojów ludowych, rękodzieła ludowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się potrawy regionalne przygotowane przez Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich.

Konferencja SGB była jednym z wydarzeń uroczystych obchodów  450-lecia Jabłonki.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania jubileuszu. Szczególne podziękowania składa Panu Antoniemu Karlakowi Wójtowi Gminy Jabłonka i pracownikom Urzędu Gminy Jabłonka, Pani  Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej Marii Łaciak i jej pracownikom, Panu Dyrektorowi Orawskiego Centrum Kultury  Robertowi Kowalczykowi, Pani Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze Danucie Kawie, Pani Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Barbarze Woźniak i jej pracownikom,  Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu w Bystrej - Sidzinie Jadwidze Czarny, Pani Teresie Bryndzy  pracownikowi Urzędu Gminy w Mucharzu, Pani Krystynie Szczepaniak Drugiemu Zastępcy Starszego Gazdy SGB, Pani Marii Mazur, Kierownikom Ośrodków Kultury i Promocji z gmin należących do SGB, zespołom, kapelom, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie wspaniałych potraw, twórcom ludowym, którzy prezentowali się podczas V Kiermaszu  Sztuki na Orawie i wszystkim którzy w jakikolwiek sposób uświetnili tę uroczystość.

Fotografie: Grzegorz Wysmołek
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572