Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
  Jesteś tutaj strona główna wydarzenia 21.03.2017
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


 


ARCHIWUM WYDARZEŃ
  ROK 2019
  ROK 2018
  ROK 2017
  ROK 2016
  ROK 2015
  ROK 2014
  ROK 2013
  ROK 2012
  ROK 2011
  ROK 2010
  ROK 2009

21 marca 2017 roku

„Leonardo 2017”
Już po raz dwudziesty pierwszy młodzież gimnazjalna z 14 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i 11 gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia Hora spotkała się podczas finału Konkursie Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2017”. Gospodarzem tegorocznej edycji, która odbyła się w dniu 21 marca 2017 roku była gmina Maków Podhalański, a zorganizowano ją w Zespole Szkół ul. Wolności 53. Łącznie w finale wzięło udział 59 uczniów, w tym 11 ze Słowacji, wyłonionych w eliminacjach gminnych. Rywalizacja rozpoczęła się od wypełnienia testu pisemnego - 33 pytań (pytania z przedmiotów obowiązujących w gimnazjum + pytania z wiedzy o regionie). Po trwającej 45 minut części pisemnej komisja konkursowa w składzie: Pani Edyta Stradomska – Straszy Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Wadowicach, Pani Krystyna Szczepaniak - Drugi Zastępca Starszego Gazdy SGB, Pan Andrzej Sasuła – Kanclerz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Pan Maciej Mażul – Przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego, Pan Kazimierz Surzyn – nauczyciel, historyk, regionalista, Pan Marcin Leśniakiewicz – historyk, regionalista, przewodnik beskidzki oraz ze strony słowackiej Pani Renata Griglova-Pavcowa Dyrektor ZS w Zubrohlavie – działaczka społeczna, autorka wydawnictw o tematyce regionalne, dokonała oceny prac pisemnych. W tym czasie w auli ZS zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez uczniów makowskiej szkoły pod kierunkiem Pani Ewy Ruszkowicz oraz uzdolnionej muzycznie młodzieży kształcącej się w Domu Kultury pod okiem Pana Aleksandra Nowaka. Uczniowie, opiekunowie i zaproszeni goście obejrzeli także film „Z przewodnikiem po Makowie Podhalańskim”, w którym Pan Jan Malaga oprowadza widzów po najciekawszych miejscach miasta. Po tej przerwie, w zmaganiach konkursowych, 11 uczniów (9 z Polski i 2 ze Słowacji), którzy w części pisemnej uzyskali największą ilość punktów, przystąpiło do tzw. finału ścisłego przeprowadzanego w formie ustnej, gdzie każdy z finalistów odpowiada na 5 pytań ułożonych w zestawy tematyczne – ścisłe oraz humanistyczne. Odpowiedzi były na bieżąco oceniane przez Komisję, co pozwoliło na sprawne „podliczenie” wyników i wyłonienie zwycięzców.

Jedenastu finalistów w kolejności zajętych miejsc to:

I miejsce – Karol Zasadziński z Gminy Zawoja
II miejsce – Bogumiła Nieciąg z Gminy Budzów
III miejsce – Bartłomiej Łaciak z Gminy Stryszawa
IV miejsce – Jolanta Nieckula z Gminy Budzów
V miejsce – Aleksandra Wojtyłko z Gminy Stryszawa
VI miejsce – Dominik Salabura z Suchej Beskidzkiej
VII miejsce – Kristian Grobarcik z Sihelnego (Słowacja)
VIII miejsce – Adam Trawiński z Gminy Zawoja
IX miejsce – Klaudiusz Chowaniak z Gminy Zawoja
X miejsce – Karolina Nosal z Gminy Zembrzyce
XI miejsce Zofia Glovat'akowa z Oravskiej Polhory (Słowacja).


Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Babiogórski Park Narodowy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, które zostały wręczone w obecności Panów Burmistrzów i Wójtów Gmin zrzeszonych w SGB oraz Panów Starostów (odpowiednik polskiego wójta) ze słowackich gmin Bobrov, Rabca i Sihelne, natomiast 41 uczniów (łącznie z uczniami ze Słowacji) weźmie udział w dwudniowej wycieczce, która odbędzie się w dniach 20 i 21 maja, podczas której zwidzą najciekawsze miejsca wokół i w samych Górach Świętokrzyskich.

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują laureatom konkursu, a uczestnikom wycieczki życzą miłego odpoczynku i samych pozytywnych wrażeń.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich składa serdeczne podziękowanie gospodarzowi finału Panu Pawłowi Sali Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego oraz Pani Marii Czarniak Sekretarzowi Gminy, a także Panu Arturowi Piórkowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół oraz jego współpracownikom i uczniom szkoły zaangażowanym w to przedsięwzięcie za wzorową organizację konkursu i miłą atmosferę. Dziękuje członkom komisji konkursowej za sprawne przeprowadzenie finału, Panu Zbigniewowi Kowalskiemu za koordynację wszystkich etapów konkursu i prowadzenie finału ścisłego, nauczycielom szkół gimnazjalnych, którzy przygotowali uczniów, fundatorom nagród dla laureatów finału ścisłego. Dziękuje Panu Andrzejowi Pająkowi Senatorowi RP, starostom ze słowackich gmin Bobrov, Rabca i Sihelne, włodarzom gmin i delegatom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękuje także Panu Jackowi Krupie Marszałkowi Województwa Małopolskiego za list skierowany do uczestników konkursu i organizatorów zawierający gratulacje dla laureatów i słowa uznania dla pomysłodawców i realizatorów tego przedsięwzięcia oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu wszystkich etapów konkursu.

FOTOGRAFIE: Robert Kadela

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572