Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
  Jesteś tutaj strona główna wydarzenia 26.01.2019
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


 


ARCHIWUM WYDARZEŃ
  ROK 2019
  ROK 2018
  ROK 2017
  ROK 2016
  ROK 2015
  ROK 2014
  ROK 2013
  ROK 2012
  ROK 2011
  ROK 2010
  ROK 2009

26 stycznia 2019 roku

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

26 stycznia 2019 roku odbyło się w Jordanowie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich połączone z uroczystym wręczeniem Laurów Babiogórskich.

Laurami Babiogórskimi honoruje się osoby fizyczne i prawne za zasługi dla dokumentowania przeszłości historycznej i promocji obszaru Babiej Góry. Laur Babiogórski otrzymali:

1. Orkiestra Dęta z Jordanowa - za wieloletnie kultywowanie i propagowanie lokalnej tradycji muzycznej oraz szeroką działalność na rzecz rozwoju artystycznego i promocji miasta Jordanowa i regionu.
2. Pani Jadwiga Czarny – za znaczące zasługi dla podtrzymywania tradycji i kultury regionu, szeroko pojętą działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz osiągniecia w budowaniu wizerunku gminy Bystra-Sidzina i obszaru Podbabiogórza
3. Grupa Apostolska z Bieńkówki – za zaangażowanie w działalność religijną i kulturową Gminy, pielęgnowanie lokalnych tradycji i aktywizację środowisk młodzieżowych
4. Koło Gospodyń Wiejskich z Zachełmnej - za aktywną działalność i wytrwałą pracę służącą kształtowaniu tożsamości kulturowej i pielęgnowaniu lokalnych tradycji
5. Koło Gospodyń Wiejskich z Palczy - za aktywną działalność i wytrwałą pracę służącą kształtowaniu tożsamości kulturowej i pielęgnowaniu lokalnych tradycji.
6. Pan Stanisław Głowacz - za popularyzowanie wartości, piękna i głębi muzyki, pasję tworzenia oraz działalność charytatywną i opiekę artystyczna nad lokalnymi talentami
7. Pan Stanisław Sala – za osobisty wkład w upowszechnianie lokalnej tradycji, kultywowanie rodzimego folkloru oraz twórczy udział w kreowaniu działalności Stowarzyszenia „Bractwo Zbójników spod Babiej Góry”
8. Pani Renata Bukowska - za działania na rzecz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, integracji środowiskowej i promocji Produktu Lokalnego Małopolski
9. Pani Magdalena Adamczyk - za osiągnięcia w dziedzinie pielęgnowania i promocji materialnego dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny Gminy Stryszów oraz aktywizacji środowisk kobiecych.
10. Pani Halina Opalińska – za popularyzację kultury i sztuki oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego
11. Pan Kazimierz Gromada – za wkład pracy w rozwój kultury i tradycji muzycznej poprzez stworzenie Orkiestry Dętej w Gminie Stryszów oraz prezentację ciekawego programu muzycznego.

Zebranie było także okazją do złożenia podziękowań za współpracę ze Stowarzyszeniem w roku 2018. Podziękowanie otrzymali:
- Gmina Sucha Beskidzka – za gościnność i wzorową organizację XXII Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2018”
- Gmina Jabłonka - za gościnność i wzorową organizację uroczystości wręczenia Laurów Babiogórskich w 2017 roku
- Gmina Lanckorona – za gościnność i organizację XXIII Międzynarodowego Złazu Samorządowców w 2018 roku
- Dyrekcja i Pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego za pomoc finansową, organizacyjną i merytoryczną oraz pełne zaangażowanie dyrekcji i pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego w realizację zadań wydawniczych i edukacyjnych Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
- Združenie Babia hora za dotychczasową współpracę i pomoc w realizacji wspólnych inicjatyw w zakresie edukacji, promocji kultury i dziedzictwa historycznego oraz kreowania tożsamości społecznej ludności gmin należących do Zduženia Babia hora i Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
- Sekcja Babiogórska Grupy Beskidzkiej GOPR za sprawną i profesjonalną pomoc przy zabezpieczeniu imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.

Rada Starszych na swoim posiedzeniu zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności statutowej i finansowej za rok 2018, zatwierdziła bilans za 2018 rok i udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przyjęła również główne kierunki działania i budżet na rok 2019 Dokonała także wyboru na następna kadencję: Starszego Gazdy, Członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także powołała kapelana Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jeszcze raz gratuluje wszystkim wyróżnionym i serdecznie dziękuje za obecność honorowemu członkowi Stowarzyszenia - Panu Andrzejowi Pająkowi Senatorowi RP oraz Sławomirowi Hajosowi Posłowi na Sejm RP, dziękuje Panu Andrzejowi Malczewskiemu Burmistrzowi Miasta Jordanowa i jego współpracownikom, Panu Janowi Hanusiakowi Dyrektorowi MOK w Jordanowie za bardzo dobrą organizację i wspaniałą atmosferę, dziękuje Orkiestrze Dętej z Jordanowa za uświetnienie uroczystego wręczenia Laurów Babiogórskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572