15. tom „Rocznika Babiogórskiego”

Ukazał się 15. tom „Rocznika Babiogórskiego”. Prezentuje on treści w podobnym do poprzednich dwóch lat układzie merytorycznym i graficznym.

W tym tomie dodano kolejne części. Dział Po słowackiej stronie Babiej Góry, którego redaktorem i autorem jest Piotr Krzywda, poświęcony jest tekstom charakteryzującym wsie orawskie (będące jednocześnie gminami w sensie administracyjnym), wchodzące w skład Zdrużenia Babia hora – cykl rozpoczyna opis Bobrowa.

Kolejną nowością są Prezentacje gmin. Znajdą się tu m.in. charakterystyki najważniejszych wydarzeń kształtujących historię i współczesność, opisy przeobrażeń gospodarczych i krajobrazowych, zaprezentowane będą instytucje kultury i nauki, a także infrastruktura turystyczna. W tym roku  jest to gmina Mucharz, którą opisali Dorota Polan i Robert Kadela. Pojawił się także dział Wydarzenia kulturalne, w którym prezentowane będą ciekawe imprezy, otwarcia wystaw, odczyty, jubileusze. Dział ten jest odpowiedzią na wyraźne zapotrzebowanie gmin należących do SGB  i powstaje na bazie materiałów przez nie nadesłanych.

W tym jubileuszowym periodyku w dziale Rozprawy i artykuły znalazły się cztery teksty poświęcone historii Podbabiogórza:

 • opracowanie Pawła Franczaka i Karoliny Listwan poświęcone dziewiętnastowiecznym
  epidemiom chorób zakaźnych i cmentarzom cholerycznym położonym na terenie Podbabiogórza;
  – fragment historii Makowa dotyczący I wojny światowej i pierwszych lat niepodległości
  (1914–1923) autorstwa Jerzego Mydlarza;
 • tekst Piotra Sadowskiego na temat działań Luftwaffe w rejonie Babiej Góry w pierwszym dniu II wojny światowej z ciekawym spojrzeniem na historię działań wojennych pod Babią Górą m.in. z punktu widzenia niemieckich lotników;
 • artykuł Justyny Masłowiec, będący opisem cyklu obrzędów dorocznych z Lanckorony i okolic, powstały w oparciu o źródła pochodzące z XIX w. oraz materiały z badań etnograficznych prowadzonych w 2. poł. XX w. i na początku obecnego stulecia.

Z innych tematów prezentowanych w „Roczniku” warto przeczytać artykuł P. Franczaka na temat ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych na obszarze Podbabiogórza i Żywiecczyzny w okresie od XVI do pierwszej dekady XXI wieku oraz tekst P. Krzywdy i P. Franczaka na temat pewnej ciekawostki geologicznej i etnograficznej, czyli oryginalnych form skałkowych, zwanych przez mieszkańców Sidziny Laskową Skałą.
Tradycyjnie, w dziale Babiogórski Park Narodowy pracownicy tej instytucji przedstawiają teksty poświęcone tematom związanym z działalnością BgPN.

W tym roku mija 60. rocznica powstania Parku, w związku z tym w „Roczniku” przedstawiono trzy artykuły dotyczące jego historii:

 • Stanisława Szafrańca na temat zmiany powierzchni Babiogórskiego Parku Narodowego w ciągu 60-lecia jego istnienia (1954–2014),
 • Tomasza Pasierbka na temat edukacji przyrodniczej i źródeł jej finansowania,
 • sumaryczny artykuł Macieja Mażula na temat działalności wydawniczej BgPN w latach 1986–2013 wraz z chronologicznym wykazem publikacji.

Jak w każdym roku, także w obecnym „Roczniku”, znalazły się krótkie komunikaty, informacje o nowościach i zapowiedziach wydawniczych, sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Babiogórskiego Parku Narodowego w 2013 r. oraz wspomnienia pośmiertne.
Na końcu tomu znajdują się noty biograficzne autorów i redaktorów.

Zapraszamy do lektury!

Rocznik można nabyć w biurze Stowarzyszenia – budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, pokój nr. 47, II piętro lub w Biurze Obsługi Mieszkańców w tymże budynku w cenie 20 zł za egzemplarz.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content