20 lat babiogórskiego konkursu „Leonardo” – Zakrzów 2016

3 czerwca 2016 roku przeprowadzony został finał XX Jubileuszowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2016”. Uczestniczyli w nim gimnazjaliści z czternastu gmin polskich należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz 11 uczniów z ostatnich klas ZS młodzieży słowackiej z obszaru Združenia Babia Hora. Łącznie 58 uczniów wyłonionych podczas etapów gminnych konkursu. Finał składał się z części pisemnej i części ustnej.

W trakcie części pisemnej uczniowie odpowiadali na 33 pytania z przedmiotów obowiązujących w gimnazjum oraz z wiedzy o regionie. Dziesięciu uczniów  (ośmiu z Polski i dwóch ze Słowacji), którzy uzyskali największą ilość punktów przeszło do tzw. „finału ścisłego”, podczas którego odpowiadali na 5 pytań. Po zsumowaniu ilości punktów uzyskanych w części pisemnej i ustnej finału uczniowie zajęli następujące miejsca:

I miejsce – ex aequo Gabriel Świtek (Zawoja) i Maciej Majcherczyk ( Stryszawa)
III miejsce – Zuzanna Kachnic (Budzów),
IV miejsce – ex aequo Julia Janowiak (Jabłonka), Joanna Weresiak (Jabłonka)
VI miejsce – Beata Polak (Budzów)
VII miejsce Wojciech Gałuszka ( Mucharz)
VIII miejsce Weronika Fidelus (Zembrzyce)
IX miejsce Margareta Kovalikova (Słowcja)
X miejsce – Lergus Kosut (Słowacja)


Laureaci finału ścisłego otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Babiogórski Park Narodowy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” oraz gospodarza konkursu Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów. Dla uczetników finału i gości uczniowie zakrzowskiego gimnazjum przygotowali wspaniały pokaz mody ekologicznej oraz występ wokalny z akompaniamentem wiolonczeli i skrzypiec. Dla 30 najlepszych finalistów z gmin polskich oraz dla 11 uczniów ze Słowacji zorganizowana będzie w dniach od 16 do 18 czerwca br. wycieczka do Warszawy i okolic. W programie:. między innymi: ruiny Zamku Królewskiego w Chęcinach, Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, Łazienki Królewskie, Stare i Nowe Miasto, Krakowskie Przedmieście i okolice, centrum miasta, Świątynia Opatrzności Bożej, Pałac w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zarząd Stowarzyszenie serdecznie gratuluje laureatom konkursu, a uczestnikom wycieczki życzy miłego odpoczynku i samych pozytywnych wrażeń.  SGB dziękuje gospodarzowi finału Panu Janowi Wacławskiemu Wójtowi Gminy Stryszów, ks. Grzegorzowi Wichrowi Dyrektorowi Ośrodka Caritas im. Jana Pawła II w Zakrzowie za udostępnienie części konferencyjnej obiektu, Zarządowi Powiatu Suskiego za dofinansowanie konkursu, członkom komisji: Pani Edycie Stradomskiej – Starszemu Wizytatorowi Kuratorium Oświaty  w Krakowie Delegatura w Wadowicach, Pani Krystyna Szczepaniak – Drugiemu Zastępcy Starszego Gazdy Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, ks. Krzysztofowi Kopeć – Proboszczowi Parafii pw. Św. Anny w Zakrzowie, Panu Andrzejowi Sasule – Kanclerzowi Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Nowym Targu, Panu Maciejowi Mażulowi – Przedstawicielowi Babiogórskiego Parku Narodowego, Panu Marcinowi Leśniakiewiczowi – historykowi, regionaliście, przewodnikowi beskidzkiemu, nauczycielom szkół gimnazjalnych, którzy przygotowali pytania konkursowe, opiekunom uczniów, gimnazjalistom z Zakrzowa za wspaniały występ, Panu Senatorowi RP Andrzejowi Pająkowi, włodarzom gmin, którzy zaszczycili nas swoją obecnością oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu finału i stworzyli wspaniałą atmosferę.

XX Jubileuszowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2016” jest współfinansowany przez Zarząd Powiatu Suskiego w ramach realizacji Zadania Publicznego Powiatu Suskiego na rok 2016 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Fotografie Piotr Piwowarczyk

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content