FINAŁ XVIII KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ “LEONARDO 2014”

Finał uświetnili swoją obecnością; władze Stowarzyszenia z Przewodniczącym Starszym Gazdą Markiem Listwanem na czele, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Babiogórskiego Parku Narodowego,oraz Wójtowie i Burmistrzowie gmin zrzeszonych z Polski i Słowacji.W konkursie…

Czytaj dalejFINAŁ XVIII KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ “LEONARDO 2014”