27 sierpnia 2022 r. – XXVI “Międzynarodowy Złaz Samorządowców” w Gminie Stryszawa.

plakietka-001

REGULAMIN XXVI MIĘDZYNARODOWEGO ZŁAZU SAMORZĄDOWCÓW

Stryszawa 27 sierpnia 2022 roku

Miejsce docelowe Złazu: Boisko Sportowe w Kukowie

Organizatorzy Złazu: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Gmina Stryszawa, Združenie Babia Hora.

 

W 2022 roku na trasie XXVI Międzynarodowego Złazu Samorządowców spotkamy się w gminie Stryszawa należącej do powiatu suskiego, w skład której wchodzi osiem miejscowości: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Pewelka, Stryszawa i Targoszów. Najstarszą z nich jest Krzeszów będący już w 1355 r. siedzibą małej parafii, pozostałe powstały znacznie później – w XVI-XVII wieku. Ważną rolę w tutejszym osadnictwie odegrała pasterska ludność wołoska, której ślady zachowały się do dziś zarówno w lokalnym nazewnictwie jak i charakterystycznej, rozproszonej i sięgającej wysoko pod górskie grzbiety zabudowie. Przez wieki obszar obecnej gminy stanowił własność prywatną, wchodząc w większości w skład  tzw. państwa suskiego Komorowskich, Wielopolskich i Branickich, a także częściowo ślemieńskiego i żywieckiego (Kurów, Pewelka, Hucisko). Stryszawa, Lachowice i sąsiadujące z nimi wsie są najstarszym, funkcjonującym od połowy XIX wieku i czynnym do dzisiaj ośrodkiem produkcji drewnianych zabawek w Polsce. Szczególnym zabytkiem na terenie gminy jest piękny, drewniany kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Lachowicach z końca XVIII wieku.  W centrum Stryszawy stoi XIX-wieczny budynek dawnego Zarządu Dóbr Leśnych, w którym warto odwiedzić Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej prezentujące ekspozycję dokumentującą historię i dzień dzisiejszy tego charakterystycznego dla tutejszych wsi rzemiosła. Ciekawym miejscem jest także os. Siwcówka z klasztorem ss. Zmartychstanek z ulubionym miejscem letniego wypoczynku Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Msza św. w intencji  uczestników Złazu i mieszkańców należących do SGB odprawiona zostanie na boisku sportowym w Kukowie o godzinie 13:00.

Cel Złazu:

Celem złazu jest tworzenie wśród wspólnoty samorządowej przyjaznej atmosfery, integracji społeczności lokalnej mieszkającej po obydwu stronach granicy polsko-słowackiej, promowanie górskich miejscowości, podziwianie piękna krajobrazów i przyrody oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
i uprawiania turystyki.

Zespół Organizacyjny:

  1. Marek Listwan – Komandor Złazu – Starszy Gazda SGB
  2. Rafał Lasek  – Z-ca Komandora Złazu – Wójt Gminy Stryszawa
  3. Krystyna Wajdzik – Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa
  4. Maria Mazur – Sekretarz SGB
  5. Danuta Dużyńska – Sekretarz Gminy Stryszawa
  6. Andrzej Danel – Inspektor UG Stryszawa
  7. Renata Chudzik – Dyrektor GOK w Stryszawie

Dodatkowe informacje:

  1. Uczestnicy odpowiadają osobiście za zachowanie ostrożności w terenie oraz swoje bezpieczeństwo.
  2. Proponowane trasy złazu są przeznaczone do uprawiania turystyki górskiej, dla pieszych turystów, nie są dostosowane do pokonania przez osoby np. z wózkami dziecięcymi, itp. dokładny opis proponowanych tras stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Za ewentualne wypadki na trasach oraz podczas spotkania integracyjnego organizatorzy Złazu nie ponoszą odpowiedzialności.
  4. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zarządzeń administracji lasów uczestnicy odpowiadają osobiście.
  5. Organizatorzy nie zapewniają przewodników górskich.
  6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Złazie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych ( rodziców, opiekunów).
  7. Za uczestników Złazu i mieszkańców gmin należących do SGB odprawiona zostanie Msza św. na boisku sportowym  w  Kukowie o godzinie 13:00. Organizatorzy nie zapewniają miejsc siedzących.
  8. Lista uczestników z danej gminy stanowi załącznik  nr 3 do Regulaminu. Z uwagi na dane osobowe szczególnej kategorii na tej liście, pozostają one w dokumentacji danej gminy/ miasta. Dane osobowe listy zgłoszeniowej będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia zakończenia złazu (plus ewentualnie okres postępowania wyjaśniającego).
   Warto zaopatrzyć się w nakrycie głowy i ubranie przeciwdeszczowe ( teren otwarty).
  9. Na podstawie listy zgłoszeniowej dana gmina/miasto przygotuje kartę zgłoszenia, zgodnie z zał. nr 3 do Regulaminu i prześle ją do organizatora Złazu.

Karty zgłoszenia na Złaz Samorządowców należy przesłać:

pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka lub pocztą elektroniczną na adres: info@sgb.org.pl

Ze względów  organizacyjnych kartę zgłoszenia grupy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia  2022 roku.

Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem przedmiotowego Regulaminu.

1. Dla uczestników przewidziano poczęstunek oraz pamiątkowe znaczki – butony.

2. Dla autokarów oczekujących na uczestników złazu jest przewidziany parking przy  boisku sportowym w Kukowie.

 

PROGRAM ZŁAZU:

Od 9:30 do 10:30 – wyjście na trasy złazu,

od 12.30 do 13.00 – rejestracja grup złazowych,

13.00 – Masza Święta w intencji uczestników złazu i mieszkańców gmin

14.00 do 15.00 – poczęstunek, prezentacja gmin, konkursy współzawodnictwa sportowego gmin, wręczenie dyplomów,

około 16.00 – spotkanie integracyjne,

Msza Święta oraz spotkanie integracyjne – boisko sportowe w Kukowie.

 

Informacji na temat Złazu udzielają:

1. Marek Listwan – Komandor Złazu  -Starszy Gazda SGB tel. 502 326 165, m.listwan@gmail.com

2. Maria Mazur – Sekretarz  SGB tel. 607 182 340.

3. Andrzej Danel – Pracownik UG Stryszawa tel. 600 658 056.

 

Ze względów organizacyjnych (zakup znaczków, zorganizowanie poczęstunku) należy podać  w miarę możliwości dokładną ilości uczestników z danej gminy.

Prosimy samorządowców o zachęcenie wszystkich mieszkańców i sympatyków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich do wzięcia udziału w Złazie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Rafał Lasek                                                                                                                                                    Marek Listwan

Z-ca Komandora Złazu                                                                                                                        Komandor Złazu

 


 

OPIS TRAS:

Trasa nr 1 (oznaczona na mapie kolorem zielonym)

Lachowice  Centrum – Przełęcz Bacowa – Kuków meta złazu

Długość trasy – 4,5 km; czas przejścia 1,5  do 2 godzin

Początek trasy – skrzyżowanie w kierunku Mącznego (autobus można zatrzymać przy samym skrzyżowaniu lub 100 m dalej obok remizy OSP).

Udajemy się w górę doliny w kierunku osiedla Mączne, po 600 m skręcamy w prawo przez mostek i wśród zabudowań dochodzimy do cmentarza cholerycznego który mijamy po lewej stronie i kierujemy się do góry polną drogą aż osiągniemy grzbiet na Przełęczy Bacowej. Tam skręcamy w lewo idąc drogą grzbietową w stronę Osiedla Laliki. Przecinamy drogę dojazdową do osiedla i idziemy przez zagajnik po czym wychodzimy na pola wokół osiedla. Następnie schodzimy do małego potoku który przekraczamy i dalej leśną drogą idziemy kilkaset metrów dochodząc do drugiego niewielkiego potoku który przekraczamy, po czym idziemy do góry dochodząc do ostatnich zabudowań Osiedla Mączne. Po osiągnięciu drogi osiedlowej skręcamy w nią w prawo i opuszczamy przysiółek. Po kilkuset metrach skręcamy w wyraźną drogę w lewo i dochodzimy do małej działki letniskowej gdzie droga się kończy a my kontynuujemy wędrówkę ścieżką w dół schodząc (miejscami stromo) do doliny Potoku Kocońka. Przekraczamy kładkę nad  potokiem i dochodzimy do drogi wojewódzkiej obok przystanku autobusowego Kuków Myto, gdzie spotykamy się z pozostałymi trasami złazu. Przechodzimy na drugą stronę, skręcamy w lewo i idziemy chodnikiem około 1 km do mety złazu.

Zalecana godzina wyjścia – 10.30

 

Trasa 2 (oznaczona na mapie kolorem czerwonym)

Krzeszów Kościół – Capia Górka – Kuków meta złazu

Długość trasy – 4 km; czas przejścia – 1.5 do 2 godzin

Początek parking obok kościoła w Krzeszowie.

Idziemy szlakiem niebieskim w kierunku Stryszawy po czym po ok 400 m opuszczamy szlak i skręcamy w prawo w kierunku Osiedla Międzygronie. Po kilkuset metrach na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo i po minięciu ostatnich zabudowań kontynuujemy wędrówkę leśną drogą mijając szczyt Capiej Górki po lewej stronie. Następnie schodzimy w dół i w miejscu gdzie leśna droga  ukosem skręca w prawo schodzimy z niej idąc dalej prosto w dół wzdłuż małej dolinki (po prawej stronie) schodząc (miejscami stromo) osiągamy dno doliny, po czym po kilkuset metrach dochodzimy do pierwszych zabudowań Kukowa, a następnie dochodzimy do drogi wojewódzkiej obok przystanku autobusowego Kuków Myto, gdzie spotykamy się z pozostałymi trasami złazu. Skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem około 1 km do mety złazu.

Zalecana godzina wyjścia – godzina 10.00

 

Trasa 3 (oznaczona na mapie kolorem niebieskim)

Stryszawa PKP – Doliną Lachówki i Kocońki – Kuków meta złazu

Długość trasy – 6 km; czas przejścia – 2 do 2,5 godziny 

Początek parking obok przystanku kolejowego przy sklepie Top Market.

Przechodzimy przez tory kolejowe i drogą idziemy w stronę mostu na Potoku Lachówka. Za mostem skręcamy w lewo i idziemy drogą asfaltową wśród zabudowań. Po kilkuset metrach droga skręca w prawo, a my idziemy prosto, polną drogą dalej wzdłuż rzeki. Po około 1 km dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy w nią w lewo. Następnie dochodzimy do drogi w kierunku Osiedla Rzyczki (po lewej stronie most) którą przecinamy i dalej kontynuujemy wędrówkę wzdłuż rzeki. Dochodzimy do drogi wojewódzkiej w pobliżu mostu i remizy OSP Kuków przed którą skręcamy w lewo (przechodząc przez drogę wojewódzką) i idziemy w kierunku Potoku Kocońka gdzie skręcamy w prawo i wędrujemy polną drogą wzdłuż rzeki. Dochodzimy do osiedla Bacówk, gdzie wchodząc na drogę osiedlową pomiędzy zabudowaniami dochodzimy do drogi wojewódzkiej obok Hotelu Jasmin. Tam skręcamy w lewo i idziemy chodnikiem dochodząc do pozostałych tras złazu w okolicy przystanku autobusowego Kuków Myto. Stamtąd jeszcze około 1 km do mety złazu.

Zalecana godzina wyjścia 9.30

Załączniki

Plik Wielkość pliku
doc Karta zgłoszenia - Złaz 2022 15 KB

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content