Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
  Jesteś tutaj strona główna wydarzenia 31.08.2019
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


 


ARCHIWUM WYDARZEŃ
  ROK 2021
  ROK 2020
  ROK 2019
  ROK 2018
  ROK 2017
  ROK 2016
  ROK 2015
  ROK 2014
  ROK 2013
  ROK 2012
  ROK 2011
  ROK 2010
  ROK 2009

31 sierpnia 2019 roku

XXIV Międzynarodowy Złaz Samorządowców przeszedł do historii

 

XXIV Międzynarodowy Złaz Samorządowców przeszedł do historii. Samorządowcy z rodzinami oraz sympatycy Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a także przedstawiciel Združenia Babia hora w ostatni dzień sierpnia wędrowali od wczesnych godzin rannych, aby na godzinę 13-ta dojść na boisko sportowe LKS Strzelec w Budzowie. Na trasy wyznaczone i oznakowane przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Wójta Gminy Budzów (gospodarza tegorocznego złazu) wyszło 12 grup złazowych z poszczególnych gmin należących do SGB oraz grupa ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Cztery grupy (około 300 osób) wędrowały trasą z Suchej Beskidzkiej przez Mioduszynę (Koszarawa, Mucharz, Sucha Beskidzka – miasto i powiat). Liczna grupa z gminy Stryszawa wybrała trasę z Zachełmnej przez Chełm i os. Mirochówka, Lanckorona wędrowała przez Skawinki, Chełm os. Mirochówka, Zambrzyce przez os. Kramarki, os. Mirochówka, grupy z Makowa Podhalańskiego, Bystrej – Sidziny i Lipnicy Wielkiej szły z Makowa, obok gajówki „Drożdżyna” do Budzowa. Najdłuższa trasa miała 15 km (z Lanckorony), a najkrótsza 7 km (z Suchej Beskidzkiej).

Po przyjściu na boisko sportowe uczestnicy otrzymali znaczki (symbol złazu). O godzinie 13 – tej rozpoczęła się msza św. koncelebrowana w intencji zebranych, a także mieszkańców gmin zrzeszonych w SGB. Homilię wygłosił ks. Andrzej Lichosyt kapelan Stowarzyszenia. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Budzowa. Po mszy św. na gorący posiłek zaprosił Pan Jan Najdek Wójt gminy Budzów. Wspaniałe potrawy regionalne serwowały także Koła Gospodyń Wiejskich z Zachełmnej, Jachówki Bieńkówki i Budzowa.
Tradycyjnie na scenie zaprezentowały się grupy z poszczególnych gmin, a dzieci brały udział w konkursach zorganizowanych między innymi przez Babiogórski Park Narodowy, który każdego roku pomaga nam w organizacji złazu. Piękny koncert dała także Orkiestra Dęta z Budzowa.
Na zakończenie złazu Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów oraz Pan Marek Listwan Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich wręczyli dyplomy: dla najstarszego i najmłodszego uczestnika, najliczniejszej grupy, najliczniejszej rodziny, najbardziej rozśpiewanej grupy, osobom które były obecne na 23 złazach. Podziękowania i drobne suweniry promocyjne od gminy Budzów otrzymały wszystkie grupy. Podziękowania za pomoc w organizacji tej imprezy otrzymali: Nadleśnictwo Sucha,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, Sekcja Operacyjna Grupy Beskidzkiej GOPR oraz Združenia Babia hora, które odebrał Pan Starosta Zubrohlavy Pavol Bugel. Organizatorzy serdecznie dziękują za okazana pomoc:

ks. prof. dr hab. Maciejowi Ostrowskiemu Kierownikowi Katedry Pastoralnej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
ks. mgr Andrzejowi Lichosytowi Kanclerzowi Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie – kapelanowi Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
ks. Markowi Śladewskiemu Wikariuszowi Parafii w Krzeszowicach
ks. Stanisławowi Maślance Proboszczowi Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jachówce
Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego i jego współpracownikom
Panu Tomaszowi Lipce Kierownikowi Sekcji Operacyjnej Grupy Beskidzkiej GOPR i jego kolegom
Gminnej Orkiestrze Dętej z Budzowa
Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Zachełmnej, Jachówki, Bieńkówki i Budzowa
Pani Danucie Kawie – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
Panu Marcinowi Leśniakiewiczowi i Jackowi Gibasowi za pomoc w wyznaczeniu i oznakowaniu tras.
Panu Piotrowi Jezutkowi za sprawne prowadzenia drugiej części złazu.

Zorganizowanie tego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe bez pomocy i ogromnego zaangażowania Pana Wójta Jana Najdka i jego współpracowników oraz Pani Krystyny Szczepaniak Przewodniczącej Rady Gminy Budzów - Zastępcy Starszego Gazdy Stowarzyszenia. Gościnność i serdeczna atmosfera towarzyszyła zebranym do końca złazu, za co Zarząd SGB serdecznie dziękuje.

W 2020 roku spotkamy się w Lipnicy Wielkiej - na ostatnią sobotę sierpnia 2020 roku zaprosił Pan Mateusz Lichosyt Wójt Gminy Lipnica Wielka.

 

Fotografie: Grzegorz Wysmołek


 

Fotografie: Wojciech Ciomorowski 

Fotografie: Paulina Tomczykiewic 

Fotografie: Anna Nieużytek

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572