“Babiogórskie mchy i paprocie” czyli nowy Kalendarz Babiogórski na 2022 rok już w sprzedaży !!!

Nakładem tysiąca egzemplarzy ukazał się kalendarz na 2022 rok „Babiogórskie mchy i paprocie”. Jest to już 22 wydawnictwo tego rodzaju przygotowane przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Babiogórski Park Narodowy. Autorem tegorocznego opracowania jest dr Wojciech Kudła na co dzień pracujący w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a redaktorem Maciej Mażul – pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego. Projekt graficzny i skład wykonała firma HOMAGO Studio Graficzne, a korektę tekstu Ewelina Rolka.

Na początku kalendarza zamieszczono tradycyjnie informacje na temat działalności Stowarzyszenia i Babiogórskiego Parku Narodowego, a także kilka zdjęć z wręczenia Laurów Babiogórskich przy-znanych w 2020 roku osobom zasłużonym w dokumentowaniu przeszłości historycznej oraz rozwoju i promocji obszaru Babiej Góry. Są też życzenia na nadchodzący rok, które w stronę mieszkańców babiogórskich gmin kieruje kapelan Stowarzyszenia ks. Andrzej Lichosyt.

Kalendarium, jak co roku, zawiera 53 zdjęcia – tym razem babiogórskich mchów i paproci – wraz z ich opisami. W tej części można też znaleźć krótkie informacje o blisko czterystu wydarzeniach historycznych, które miały miejsce na obszarze położonym wokół Babiej Góry.

Drugą część wydawnictwa stanowi opracowanie popularno-naukowe na temat budowy, rozmnażania i występowania mchów i paproci ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących na naszym terenie. Ciekawy i jakże fascynujący świat tych roślin dr Wojciech Kudła ujął w rozdziałach: „Flora mchów i paproci Babiej Góry”, „W alkowie u roślin”, „Coś o naszych bohaterach”, „Krótka historia roślin”. Całość dopełniają piękne kolorowe zdjęcia również autorstwa dra Wojciech Kudły.

Trzecią część stanowi uaktualniony teleinformator babiogórski. Aktualizacji dokonano na podstawie informacji otrzymanych z gmin i będących w posiadaniu Stowarzyszenia.

Kalendarz w cenie 26 zł za egzemplarz można zakupić w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w Suchej Beskidzkiej: ul. Mickiewicza 19, II piętro, pokój nr 47 (budynek Urzędu Miejskiego) lub przez sklep: sgb.org.pl.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje wszystkim, dzięki którym powstał kolejny kalendarz obrazujący bogactwo babiogórskiej przyrody. Szczególnie dziękuje Panu Wojciechowi Kudle za interesujący tekst i piękne zdjęcia, Panu Maciejowi Mażulowi za redakcję, Pani Ewelinie Rolce za korektę tekstu. Dziękuje także autorom zdjęć: Pani Paulinie Tomczykiewicz, Panu Marcinowi Trybale, Panu Redaktorowi, Panu Szymonowi Wąglowi, Panu Bronisławowi Kowalczykowi, Panu Wojciechowi Ciomborowskiemu, Panu Tomaszowi Wali (portal Sucha24pl). Szczególne podziękowania kieruję do Pana dra Tomasza Pasierbka za współpracę i dofinansowanie kalendarza oraz do Pana Macieja Hojdy za opracowanie graficzne i skład.

Mamy nadzieję, że na kolejne lata nie zabraknie nowych tematów do opisania w kalendarzach, choć warto przypomnieć, że od 2000 roku poruszyliśmy już wiele wątków związanych z babiogórską przyrodą i historią regionu. Przez ponad już 20 lat ukazywały się nasze wydawnictwa obejmujące szeroką tematykę:

2000 – z informacjami o roku obrzędowym, parafiach, miastach i wsiach Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,
2001 – z informacjami o patronach i wezwaniach świątyń oraz strojach ludowych z okolic Babiej Góry,
2002 – Kapliczki i krzyże przydrożna u podnóża babiej Góry,
2003 – z informacjami o tradycyjnych zajęciach i zawodach mieszkańców Babiej Góry oraz o świętych patronujących tym zajęciom i zawodom,
2004 – z informacjami o tym, co się dawniej jadło i piło, i z czego się pod Babią Górą strawę robiło oraz z przepisami kulinarnymi dawnymi i nowszymi,
2005 – Twórcy ludowi i nieprofesjonalni spod Babiej Góry oraz informacje o świętych, błogosławionych i kandydatach na ołtarze z miejscowości leżących pod Babią Górą,
2006 – Najważniejsze zabytki w miejscowościach leżących pod Babią Górą oraz sanktuaria i miejsca kultu na obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,
2007 – Przyroda ożywiona i formy jej ochrony w gminach babiogórskich; z informacjami o roślinach w symbolice chrześcijańskiej oraz magicznych i leczniczych właściwościach niektórych z nich,
2008 – Cmentarze, mogiły, miejsca pamięci, pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe w gminach babiogórskich,
2009 – z informacjami o gminach należących do SGB oraz legendami i podaniami z okolic Babiej Góry,
2010 – Dorobek i osiągnięcia gmin należących do SGB w okresie 20 lat działalności samorządów,
2011 – Historia i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach babiogórskich,
2013 – Wędrówki po babiogórskich gminach. Opis szlaków, mapy, informacje,
2014 – Babiogórscy zbójnicy. Historia – postacie – miejsca – pieśni,
2015 – Siła babiogórskich roślin,
2016 – Babiogórskie ptaki,
2017 – Babiogórskie grzyby,
2018 – Babiogórskie ssaki,
2019 – Babiogórskie motyle,
2020 – Babiogórskie wody,
2021 – Babiogórskie owady.

SGB_2022_okladka_1

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content