Finał Jubileuszowego XXV Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023” w Jabłonce już za nami.

W dwudziestej piątej edycji Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023” rywalizowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z 13 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz ostatnich klas zespołów szkół z 11 gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia Hora. W tym roku gospodarzem finału była gmina Jabłonka. Do finału przystąpiło 46 uczniów z Polski oraz 11 uczniów ze Słowacji wyłonionych w etapie gminnym konkursu.

Zgodnie z regulaminem finał rozpoczął się testem składającym się z 33 pytań – pytania z przedmiotów obowiązujących + pytania z religii i wiedzy o regionie. Ta część pisemna odbyła się w Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jabłonce.  Do tzw. finału ścisłego – ustnego, który zorganizowano w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zakwalifikowało się 11 uczniów w tym  2 uczniów ze Słowacji, którzy w części pisemnej uzyskali największa ilość punktów. Uczniowie odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy – ścisłe oraz humanistyczne. Nad przebiegiem obu części finału czuwała komisja w następującym składzie:

  1. Danuta Kawa – Radna Województwa Małopolskiego
  2. Krystyna Szczepaniak – Drugi Zastępca Przewodniczącego – Starszego Gazdy SGB
  3. Sławomir Kudzia – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 
  4. Gabriela Sołtysik – Przedstawicielka Nadleśnictwa Sucha
  5. Maciej Mażul – Przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego
  6. Marcin Leśniak –Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki  
  7. Michaela Kutlakova – Przedstawicielka Združenia Babia Hora

W czasie kiedy ww. komisja oceniała część pisemną na scenie wystąpił dziecięcy zespół folklorystyczny „Małolipnicanie” z Lipnicy Małej przedstawiając dawne zabawy dzieci na Orawie. Zaprezentowany został także film przedstawiający gminę Jabłonka. 

Po zsumowaniu uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Maksymilian Kachnic – gmina Budzów

II miejsce – Kamil Chowaniak – gmina Zawoja

III miejsce – Wojciech Rzepiszczak – gmina Lipnica Wielka

IV miejsce – Filip Gębala – gmina Maków Podhalański

V miejsce – Šimon Šurín  – ZŠ Rabča

VI miejsce ex aequo – Katarzyna Figura – gmina Koszarawa 

 Hubert Joniak – gmina Jabłonka 

 Kornel Łasak – gmina Mucharz

IX miejsce – Miriam Brontvajová – Základná Skola Oravská Jasenica 

X miejsce  – Piotr Tarnowski – gmina Zawoja

XI miejsce – Maria Kłapyta – gmina Stryszawa

Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymali dyplomy, natomiast laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.

Nagrodą dla 31 uczniów ( w tym 11 uczniów ze Słowacji) będzie dwudniowa wycieczka w dniach 19-20 maja 2023 roku – Przez Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Konkurs jest wpisany na listę Małopolskiego Kuratora Oświaty – załącznik Nr 3 do Zarządzenia  Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.10.2022 roku w sprawie: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2018-2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Na realizacje ww. zadania Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8 000 zł w ramach tzw. Małego grantu – w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a uczestnikom wycieczki życzą miłego pobytu i samych pozytywnych wrażeń.

Zarząd Stowarzyszenia  serdecznie dziękuje gospodarzowi finału Panu Antoniemu Karolakowi Wójtowi Gminy Jabłonka i jego współpracownikom za ogromne zaangażowanie,  wzorową organizację i miłą atmosferę, przedstawicielom  Združenia Babia Hora – starostom gmin, młodzieży słowackiej  i ich opiekunom, młodzieży polskiej z opiekunami, Zespołowi Małolipnicanie” z Lipnicy Małej, Komisji Konkursowej z Panem przewodniczącym Marcinem Leśniakiewiczem, Panu Zbigniewowi Kowalskiemu Koordynatorowi Konkursu na wszystkich jego etapach, Panom Burmistrzom i Wójtom Gmin należących do Stowarzyszenia, którzy licznie uczestniczyli w finale i dopingowali młodzieży.

Autorem zdjęcia finałowego jest Pani Ewa Mentel pozostałych Pan Jan Ciepliński.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content