Konferencja z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia Gmin Babiogóskich

1 lipca 2016 roku w budynku Centrum Kultury Górnej Orawy  w Jabłonce Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zorganizowało  konferencję z okazji XX-lecia działalności, w której uczestniczyli samorządowcy, reprezentujący gminy członkowskie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji oraz osoby związane z działalnością Stowarzyszenia. Na początku konferencji Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka wręczył Panu Markowi Listwanowi Starszemu Gaździe Stowarzyszenia róg – wyróżnienie za zasługi dla regionu. Następnie Starszy Gazda przedstawił najważniejsze inicjatywy i działania podejmowane w od czasu powstania organizacji. Historyk i regionalista Pan Marcin Leśniakiewicz zaprezentował atrakcje turystyczno-krajoznawcze gmin babiogórskich, dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego Pan Tomasz Pasierbek omówił walory przyrodnicze obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a wójt gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak, omówił temat: Jednostki samorządu terytorialnego, a organizacje pozarządowe. Dobre praktyki współpracy gmin z SGB na przykładzie Gminy Jabłonka.

W dalszej części konferencji zostały wręczone Laury Babiogórskie stopnia szczególnego, które otrzymali:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Jabłonka za:
   wieloletnią, imponującą działalność na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie  na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin

 • Mieczysław Stanowski ze Stryszowa za:
  osiągnięcia w dziedzinie kultury, a szczególnie za niestrudzoną popularyzację piękna  i różnorodności folkloru Małej Ojczyzny Gminy Stryszów oraz aktywność na niwie samorządowej

 • Franciszek Pindziak z Lipnicy Wielkiej za:
  długoletnią i pełną poświęcenia pracę na rzecz Gminy Lipnica Wielka w dziedzinie samorządowej, strażackiej oraz kulturalnej

 • Stanisław Kubasiak z Suchej Beskidzkiej za: osiągniecia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,                              
  w szczególności propagowania, utrwalania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego miasta Sucha Beskidzka oraz regionu. 

Następnie Marek Listwan wręczył pamiątkowe medale z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Otrzymali je wójtowie wszystkich gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz Zdrużnie Babia Hora i Babiogórski Park Narodowy. 

Po części oficjalnej rozpoczął się występ zespołów regionalnych pt. „Nuty wokół Babiej Góry”. Na scenie Orawskiego Centrum Kultury zaprezentowali się: Kapela Skoblicka z Suchej Beskidzkiej, Mali Stronianie ze Stryszowa, Juzyna z Zawoi, Budzowskie Kliszczaki z Budzowa, Jaferki z Koszarawy, Babiogórzanie – Polana Makowska z Makowa Podhalańskiego, Orawianie z Lipnicy Wielkiej, Hajduki z Zubrzycy Dolnej, Jaszczurowianki z Mucharza.

Przez cały czas trwania konferencji  można było oglądać wystawy: wydawnictw Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, strojów ludowych, rękodzieła ludowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się potrawy regionalne przygotowane przez Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich.

Konferencja SGB była jednym z wydarzeń uroczystych obchodów  450-lecia Jabłonki.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania jubileuszu. Szczególne podziękowania składa Panu Antoniemu Karlakowi Wójtowi Gminy Jabłonka i pracownikom Urzędu Gminy Jabłonka, Pani  Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej Marii Łaciak i jej pracownikom, Panu Dyrektorowi Orawskiego Centrum Kultury  Robertowi Kowalczykowi, Pani Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze Danucie Kawie, Pani Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Barbarze Woźniak i jej pracownikom,  Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu w Bystrej – Sidzinie Jadwidze Czarny, Pani Teresie Bryndzy  pracownikowi Urzędu Gminy w Mucharzu, Pani Krystynie Szczepaniak Drugiemu Zastępcy Starszego Gazdy SGB, Pani Marii Mazur, Kierownikom Ośrodków Kultury i Promocji z gmin należących do SGB, zespołom, kapelom, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie wspaniałych potraw, twórcom ludowym, którzy prezentowali się podczas V Kiermaszu  Sztuki na Orawie i wszystkim którzy w jakikolwiek sposób uświetnili tę uroczystość.

Fotografie: Grzegorz Wysmołek

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content