Konkurs Osobowość Ziem Górskich

W tegorocznej edycji prestiżowego Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”, który jest najpopularniejszą inicjatywą Stowarzyszenia Koalicji Marek Ziem Górskich, nominowanym w kategorii „Organizacja Pozarządowa” jest Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, a w kategorii „Duży Przedsiębiorca” Fabryka Osłonek Białkowych „FABIOS”.

Międzynarodowy Konkurs „Osobowość Ziem Górskich” to plebiscyt wyróżniający osoby, organizacje i firmy, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju ziem górskich na obszarze Żywiecczyzny, Podhala i Beskidów. Od roku 2012 przyjmowane są także nominacje z terenu całego pogranicza polsko-słowackiego w ramach projektu „Polsko-słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich”, a od tego roku także nominacje z Czech w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Adresatami corocznych nagród są samorządowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy, a także inne wybitne postaci życia publicznego. Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych. Miasto Sucha Beskidzka przystąpiło do KMZG 29 kwietnia 2008 r. jako członek wspierający. 

W związku z zakończeniem II etapu Konkursu “Osobowość Ziem Górskich” – to jest wyborem Nominowanych, informujemy, że Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Firma FABIOS SA. przeszli do kolejnego etapu konkursu. W związku z tym, prosimy o głosowanie na ww.  kandydatów. Od dnia dzisiejszego (7 maja 2018 r.) rozpoczęło się głosowanie internetowe pod adresem:

 http://pgit.pl/koalicja/index.php/glosowanie 

, które potrwa przez 9 kolejnych dni, do 15 maja br. do godz. 23:59.   Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu. W każdej kategorii można oddać 1 głos (z jednego adresu IP), ponowne głosowanie jest możliwe po 24 godzinach.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała polsko-słowacka Kapituła Konkursu,
która dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 2 czerwca 2018 r. w Żywcu.  

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zostało powołane w 1995 r. z  inicjatywy działaczy samorządowych i obecnie liczy 14 gmin z powiatu: suskiego, żywieckiego, wadowickiego i nowotarskiego. Jednym z wielu zadań podejmowanych przez SGB są działania na rzecz zachowania rodzimej kultury i folkloru oraz kultywowania wielowiekowych tradycji. Stowarzyszeniu zależy na pomnażaniu dziedzictwa kulturowego przodków, ochronie walorów przyrodniczych, rozwoju i promocji  ziem górskich. SGB wspiera różne lokalne inicjatywy temu służące, organizuje także konkursy m.in. konkurs Wiedzy Ogólnej “Leonardo”, wystawy oraz sympozja popularno-naukowe, bierze czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym gmin w nim zrzeszonych, wspomagając wiele wydarzeń. Od początku działalności, nakładem SGB ukazało się 38 publikacji, w tym cykliczne wydawnictwa z tematyką poświęconą tradycji, historii i współczesności, a także poruszające problemy szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego ziem górskich. SGB jest organizatorem cieszących się bardzo dużą popularnością Złazów Samorządowców, które służą m.in. zacieśnianiu wzajemnych kontaktów pomiędzy gminami oraz wymianie doświadczeń w zakresie podnoszenia atrakcyjności kulturowej ziem górskich.

Firma FABIOS SA powstała w 1973 r. Decyzja o budowie fabryki w Białce podjęta została pod koniec lat 60-tych XX wieku. Wybór lokalizacji na terenie ziemi suskiej nie był przypadkowy. Oparty został na podstawie prac studyjnych, a główną rolę odegrały tu względy klimatyczne, istniejąca infrastruktura oraz bliskość bazy surowcowej, gdyż Firma jest producentem osłonek białkowych i foli kolagenowych stosowanych do produkcji wyrobów wędliniarskich, w różnych typach, kalibrach i kolorach. Co miesiąc produkty spółki trafiają do krajów należących do Unii Europejskiej, ale też do krajów Europy Wschodniej, Azji, Ameryki i Australii. Sukces firmy związany jest z konsekwentną polityką doskonalenia i rozwijania procesu technologicznego, poszanowania środowiska naturalnego, odpowiedniej kadrze pracowników, a przede wszystkim stałego monitorowania potrzeb i oczekiwań odbiorców. Priorytetem Firmy jest sprostanie oczekiwaniom klienta, zdobycie zaufania poprzez oferowanie produktów całkowicie zaspokajających jego potrzeby i wymagania oraz budowanie znaczącej pozycji w branży osłonek kolagenowych. Do osiągnięcia wymienionych celów wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, gwarantując spełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów. Firma uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym regionu wspomagając i sponsorując wiele wydarzeń. Jest mocno związana ze środowiskiem górskim, a jej logo to góralska parzenica.

Autor tekstu: L.Steczek

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content