Laury Babiogórskie 2015

19 grudnia 2015 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym Totus Tuus  im. Ks. Kard. Karola Wojtyły Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich wspólnie z Gmina Zembrzyce zorganizowało uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich. Laurami Babiogórskimi honorowane są osoby fizyczne i prawne za szczególne osiągniecia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach: gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji. W bieżącym roku kandydatów do wyróżnień zgłosili wójtowie gmin: Lanckorony, Mucharza, Stryszowa, Lipnicy Wielkiej i Zembrzyc. Zarząd Stowarzyszenia przychylił się do opinii Kapituły powołanej do rozpatrzenia zgłoszonych propozycji i przyznał Laury Babiogórskie stopnia podstawowego:

Pani Cecylii Lang z Gminy Lanckorona

 • za promowanie miejscowości Izdebnik , gminy Lanckorona oraz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie kultury i dziedzictwa historycznego
 • za trud włożony w wychowanie wielu pokoleń, wdrażanie miłości do czytelnictwa i patriotyzmu do Polski, Gminy Lanckorona i miejscowości  Izdebnik
 • za zorganizowanie lokalnych grup działania, promowanie rękodzieła wśród kobiet, krzewienie lokalnej tradycji,

Kołu Gospodyń Wiejskich JASZCZUROWIANKI z Jaszczurowej

 • za całokształt działalności, twórczość muzyczną i promowanie regionalnego folkloru,
 • za kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulinarnego,
 • za promocję lokalnych produktów, ziół i zdrowego żywienia

lek .med.  Janowi Grygierczykowi

 • za długoletnią i pełną poświecenia pracę w służbie zdrowia na rzecz Lipnicy Wielkiej

Magdalenie Bartkowskiej

 • za osiągniecia w dziedzinie pielęgnowania i promocji materialnego dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny – Gminy Stryszów, a szczególnie za kultywowanie rodzimej tradycji haftu strońskiego oraz wspieranie miejscowych środowisk twórczych w ramach stryszowskiej Galerii Produktu Lokalnego

Pani Marii Heldt

 • za całokształt pracy społecznej, kultywowanie lokalnych tradycji, kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, propagowanie miejscowego folkloru

Orkiestrze Dętej RYTM z Zembrzyc

 • za całokształt  twórczości artystycznej ,
 • za wieloletnie kultywowanie i propagowanie lokalnej tradycji muzycznej
 • za zaangażowanie w działalność umacniającą tożsamość kulturową służącą  promocji Gminy   Zembrzyce i regionu Podbabiogórza .
   

Wręczono także Laur Babiogórski stopnia szczególnego (Laur przyznany w 2014 roku) Panu Józefowi Dubjakowi za wspólną realizację z Gminą Jabłonka projektów na rzecz dynamicznego rozwoju regionu słowackiego i polskiej Orawy.

Wyróżnienia wręczono w obecności  zaproszonych gości  oraz władz samorządowych gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra Dęta RYTM z Zembrzyc .

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content