Laury Babiogórskie 2017

16 grudnia 2017  roku   wspólnie z Gminą Jabłonka Stowarzyszenie zorganizowało uroczyste wręczenie „Laurów Babiogórskich”. Poprzedziło je Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym delegaci przyjęli główne kierunki działania i budżet na 2018 rok.

 Wyróżnienia „Laurem Babiogórskim” przyznaje Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich na wniosek burmistrzów, wójtów lub rad gmin osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dokumentowania przeszłości historycznej oraz rozwoju i promocji obszaru Babiej Góry.  Są dwa stopnie wyróżnienia:  podstawowy i szczególny.  Laury Babiogórskie przyznawane są od 2000 roku.


W bieżącym roku Laur Babiogórski stopnia podstawowego otrzymali:

 1. Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry (gmina Zembrzyce)
  za podtrzymywanie i pielęgnowanie rodzimej kultury, tradycji i folkloru  oraz podejmowanie cennych inicjatyw integrujących mieszkańców Podbabiogórza

 2. Pan Stanisław Bednarz (miasto Jordanów) 
  za kształtowanie historycznej świadomości mieszkańców Jordanowa  oraz propagowanie idei naszej małej ojczyzny

 3. Pani Dorota Polan (Gmina Mucharz)
  – za popularyzację twórczości lokalnych pisarzy i artystów,
  – za działania na rzecz rozwoju turystyki babiogórskiej, 
  – za wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i harcerskiej odpowiedzialności

 4. Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki” (Gmina Budzów)
  – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultywowania i promowania folkloru oraz tradycji regionu

 5. Pani Danuta Paplaczyk (Gmina Lipnica Wielka)
  za długoletnią i pełną poświęcenia pracę na rzecz Gminy Lipnica Wielka w dziedzinie samorządowej

 6. Pan Ferdynand Kucek (Gmina Lipnica Wielka)
  za zaangażowanie, ofiarność i wkład w rozwój Wielkolipnickiej Gminy

 7. Pan Augustyn Słaby (Gmina Lipnica Wielka)
  za zaangażowanie, ofiarność i wkład w rozwój Wielkolipnickiej Gminy,

 
Laur Babiogórski stopnia szczególnego otrzymali:

 1. Ojciec Tomasz Michalski Kapelan Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (Gmina Zawoja)
  – za długoletnią opiekę duszpasterską, dobroć, serdeczność i życzliwość,
  – za pomnażanie wiary i nadziei oraz duchowe wsparcie członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

 2. Pan Marian Bucała (Miasto Sucha Beskidzka)
  za osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,  w szczególności propagowania, utrwalania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego miasta Sucha Beskidzka i regionu

 3. Pan Robert Kadela (Gmina Mucharz)
  – za wybitne osiągnięcia w zakresie promowania, utrwalania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczo-rekreacyjnych regionu,
  – za wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i harcerskiej odpowiedzialności.

 

Podczas uroczystości wręczone zostały także podziękowania dla gmin, które organizowały na swoim terenie cykliczne przedsięwzięcia i tak:

 • Gminie Stryszawa za zorganizowanie w grudniu 2016 roku uroczystego wręczenia Laurów Babiogórskich,
 • Gminie Maków Podhalański za przeprowadzenie finału XXI Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2017”,
 • Gminie Zembrzyce za zorganizowanie XXII Międzynarodowego Złazu Samorządowców.

Zarząd Stowarzyszenie podziękował także:

 • Pani dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego za bardzo dobra współpracę i pomoc przy realizacji zadań wydawniczych Stowarzyszenia , a szczególnie za profesjonalne opracowanie tekstu do kalendarza na 2018 rok o tematyce „Babiogórskie ssaki”,
 • Pani Katarzynie Fujak za bardzo dobrą współpracę prze realizacji zadań wydawniczych Stowarzyszenia, a szczególnie za profesjonalny dobór tekstów do Rocznika Babiogórskiego Tom 18, podkreślających popularno-naukowy charakter publikacji oraz niezwykle bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego regionu,
 • Pani Maciejowi Mażulowi za okazaną pomoc i bardzo dobra współpracę przy realizacji zadań wydawniczych Stowarzyszenia, a szczególnie kalendarza na 2018 roku o tematyce „Babiogórskie ssaki”.


Wyróżnienia i podziękowania wręczono w obecności delegatów gmin należących do Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili  się do zorganizowanie tej uroczystości. Dziękuje za modlitwę i życzenia ks. Rafałowi Kuchniakowi wikariuszowi Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce, Panu Robertowi Kowalczykowi Dyrektorowi Orawskiego Centrum Kultury za ogromna pomoc przy organizacji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz  uroczystości wręczenia Laurów Babiogórskich. Szczególne podziękowania kieruje do Pana Antoniego Karlaka Wójta Gminy Jabłonka za zaproszenie na Orawę, gościnność i stworzenie wspaniałej atmosfery.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content