„Laury Babiogórskie” w 2021 roku.

18 grudnia 2021 roku odbyło się w Gminie Bystra-Sidzina XLIII Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich na którym określono główne kierunki działania oraz budżet Stowarzyszenia na 2022 rok.  Po zebraniu miała miejsce uroczystość wręczenia Laurów Babiogórskich. Kandydatów do wyróżnienia zgłosili Wójtowie Gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jabłonka, Koszarawa, Lipnica Wielka, Mucharz, Zembrzyce, Zawoja oraz Burmistrzowie: Jordanowa i Suchej Beskidzkiej

W obecności Rady Starszych Stowarzyszenia i zaproszonych gości Starszy Gazda Marek Listwan wraz z gospodarzem spotkania Panem Stanisławem Tempką i włodarzami ww. samorządów wręczyli wyróżnienia “Laurem Babiogórskim” stopnia podstawowego:

 1. Zespołowi Regionalnemu „Jaferki” z Koszarawa za krzewienie, popularyzację i rozwój kultury, podtrzymywanie i kultywowanie rodzimej tradycji i folkloru, propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu.
 2. Pani Irenie Grobarczyk za działalność literacką inspirowaną życiem codziennym i historią Orawy, za propagowanie gwary oraz przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom.
 3. Panu Marcinowi Lichosytowi za tworzenie wyjątkowych prac rzeźbiarskich osadzonych tematycznie w Podbabiogórzu oraz propagowanie, utrwalanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu w kraju i za granicą.
 4. Pani Barbarze Zgamie za niestrudzoną pracę pedagogiczna oraz propagowanie kultury orawskiej zwłaszcza poprzez cenne publikacje przybliżające dziedzictwo regionu.
 5. Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Jordanów im. Aleksandra Kamińskiego za aktywną dzielność na rzecz promowanie i upowszechnianie kultury, tradycji i lokalnych i walorów środowiska przyrodniczego obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.
 6. Pani Jolancie Żmija za szlachetną i bezinteresowną działalność społeczną i charytatywną na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
 7. Pani Elżbiecie Trzop za działalność na rzecz obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a szczególnie Gminy Budzów w dziedzinie rozwoju i promocji kultury i sztuki.
 8. Panu Wojciechowi Gachowi za osiągniecia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w szczególności propagowania i upowszechniania kultury w Suchej Beskidzkiej oraz regionie.
 9. Panu Andrzejowi Buroniowi za działalność sportową, sportowo-szkoleniową, popularyzatorską i społeczną w samorządzie Gminy Lipnica Wielka.
 10. Orkiestrze Dętej z Lipnicy Wielkiej za działalność społeczną, kulturalną i popularyzatorską w samorządzie Gminy Lipnica Wielka.
 11. Pani Katarzynie Ceklarz za działalność naukową na rzecz kultury ludowej Górali Babiogórskich.
 12. „Babiogórskiemu Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej – Krzywdy” za działalność kulturalna i społeczną na rzecz szeroko pojmowanego rozwoju regionu babiogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej w obszarze kultury ludowej Górali Babiogórskich.

 

“Laurem Babiogórskim” stopnia szczególnego:

 1. Państwu Renacie i Stanisławowi Starzec za popularyzację kultury i sztuki oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu Podbabiogórza.
 2. Panu Tadeuszowi Uczniakowi za wieloletnie zaangażowanie w poszukiwanie, dokumentowanie oraz przekazywanie wiedzy o przeszłości historycznej Gminy Bystra-Sidzina.   
 3. Dziecięcej Kapeli Ludowej „Kozinianie”za promowanie i kultywowanie szeroko rozumianej kultury i tradycji ludowej regionu Podbabiogórza. 

 

Zarząd Stowarzyszenia złożył także podziękowania samorządom, które w bieżącym roku były współorganizatorami realizowanych przedsięwziąć i tak:

 • Gminie Maków Podhalański za gościnność, wzorową i profesjonalna organizacje XLI Walnego Zabrania Członków w 2021 roku.
 • Gminie Lipnica Wielka za gościnność i wzorową organizacje 25. Międzynarodowego Złazu Samorządowców w 2021 roku.
 • Miastu Sucha Beskidzka za gościnność i wzorową organizacje XLII Walnego Statutowego Zabrania Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz uroczystego wręczenia Laurów Babiogórskich z 2020 roku.
 • Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu za pomoc merytoryczną i finansową oraz zaangażowanie pracowników BPN w realizację zadań wydawniczych – kalendarza na 2022 rok i Rocznika Babiogórskiego Tom 22. 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Panu Stanisławowi Tempce Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina i jego współpracownikom za gościnność i wzorową organizację Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia i uroczystości wręczenia Laurów Babiogórskich. Podziękowania składa także ks. kapelanowi Andrzejowi Lichosytowi za wprowadzenia zebranych w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia poprzez modlitwę, słowo skierowane do włodarzy gmin oraz życzenia.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content