Leonardo 2017

Już po raz dwudziesty pierwszy młodzież gimnazjalna z 14 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i 11 gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia Hora spotkała się podczas finału Konkursie Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2017”. Gospodarzem tegorocznej edycji, która odbyła się w dniu 21 marca 2017 roku była gmina Maków Podhalański, a zorganizowano ją w Zespole Szkół ul. Wolności 53. Łącznie w finale wzięło udział 59 uczniów, w tym 11 ze Słowacji, wyłonionych w eliminacjach gminnych. Rywalizacja rozpoczęła się od wypełnienia testu pisemnego – 33 pytań (pytania z przedmiotów obowiązujących w gimnazjum + pytania z wiedzy o regionie). Po trwającej 45 minut części pisemnej komisja konkursowa w składzie: Pani Edyta Stradomska – Straszy Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Wadowicach, Pani Krystyna Szczepaniak – Drugi Zastępca Starszego Gazdy SGB, Pan Andrzej Sasuła – Kanclerz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Pan Maciej Mażul – Przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego, Pan Kazimierz Surzyn – nauczyciel, historyk, regionalista, Pan Marcin Leśniakiewicz – historyk, regionalista, przewodnik beskidzki oraz ze strony słowackiej Pani Renata Griglova-Pavcowa Dyrektor ZS w Zubrohlavie – działaczka społeczna, autorka wydawnictw o tematyce regionalne, dokonała oceny prac pisemnych. W tym czasie w auli ZS zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez uczniów makowskiej szkoły pod kierunkiem Pani Ewy Ruszkowicz oraz uzdolnionej muzycznie młodzieży kształcącej się w Domu Kultury pod okiem Pana Aleksandra Nowaka. Uczniowie, opiekunowie i zaproszeni goście obejrzeli także film „Z przewodnikiem po Makowie Podhalańskim”, w którym Pan Jan Malaga oprowadza widzów po najciekawszych miejscach miasta. Po tej przerwie, w zmaganiach konkursowych, 11 uczniów (9 z Polski i 2 ze Słowacji), którzy w części pisemnej uzyskali największą ilość punktów, przystąpiło do tzw. finału ścisłego przeprowadzanego w formie ustnej, gdzie każdy z finalistów odpowiada na 5 pytań ułożonych w zestawy tematyczne – ścisłe oraz humanistyczne. Odpowiedzi były na bieżąco oceniane przez Komisję, co pozwoliło na sprawne „podliczenie” wyników i wyłonienie zwycięzców.

Jedenastu finalistów w kolejności zajętych miejsc to:

I miejsce – Karol Zasadziński z Gminy Zawoja
II miejsce – Bogumiła Nieciąg z Gminy Budzów
III miejsce – Bartłomiej Łaciak z Gminy Stryszawa
IV miejsce – Jolanta Nieckula z Gminy Budzów
V miejsce – Aleksandra Wojtyłko z Gminy Stryszawa
VI miejsce – Dominik Salabura z Suchej Beskidzkiej
VII miejsce – Kristian Grobarcik z Sihelnego (Słowacja)
VIII miejsce – Adam Trawiński z Gminy Zawoja
IX miejsce – Klaudiusz Chowaniak z Gminy Zawoja
X miejsce – Karolina Nosal z Gminy Zembrzyce
XI miejsce Zofia Glovat’akowa z Oravskiej Polhory (Słowacja).


Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Babiogórski Park Narodowy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, które zostały wręczone w obecności Panów Burmistrzów i Wójtów Gmin zrzeszonych w SGB oraz Panów Starostów (odpowiednik polskiego wójta) ze słowackich gmin Bobrov, Rabca i Sihelne, natomiast 41 uczniów (łącznie z uczniami ze Słowacji) weźmie udział w dwudniowej wycieczce, która odbędzie się w dniach 20 i 21 maja, podczas której zwidzą najciekawsze miejsca wokół i w samych Górach Świętokrzyskich.

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują laureatom konkursu, a uczestnikom wycieczki życzą miłego odpoczynku i samych pozytywnych wrażeń.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich składa serdeczne podziękowanie gospodarzowi finału Panu Pawłowi Sali Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego oraz Pani Marii Czarniak Sekretarzowi Gminy, a także Panu Arturowi Piórkowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół oraz jego współpracownikom i uczniom szkoły zaangażowanym w to przedsięwzięcie za wzorową organizację konkursu i miłą atmosferę. Dziękuje członkom komisji konkursowej za sprawne przeprowadzenie finału, Panu Zbigniewowi Kowalskiemu za koordynację wszystkich etapów konkursu i prowadzenie finału ścisłego, nauczycielom szkół gimnazjalnych, którzy przygotowali uczniów, fundatorom nagród dla laureatów finału ścisłego. Dziękuje Panu Andrzejowi Pająkowi Senatorowi RP, starostom ze słowackich gmin Bobrov, Rabca i Sihelne, włodarzom gmin i delegatom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękuje także Panu Jackowi Krupie Marszałkowi Województwa Małopolskiego za list skierowany do uczestników konkursu i organizatorów zawierający gratulacje dla laureatów i słowa uznania dla pomysłodawców i realizatorów tego przedsięwzięcia oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu wszystkich etapów konkursu.

FOTOGRAFIE: Robert Kadela

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content