Leonardo 2018

Dwudziesty drugi Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo” za nami. W tegorocznym finale konkursu brało udział 59 gimnazjalistów z gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i 11 uczniów z gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia hora wyłonionych w dwóch etapach konkursu: szkolnym i gminnym. Uczestnicy odpowiadali na 33 pytania testowe z przedmiotów obowiązujących w gimnazjum, religii i wiedzy o regionie.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Edyta Stradomska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach,
Pani Krystyna Szczepaniak – Drugi Zastępca Starszego Gazdy Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,
Pan Sławomir Kudzia – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
Pan Maciej Mażul – przewodnik Babiogórskiego Parku Narodowego,
Pan Marcin Leśniakiewicz – historyk, regionalista, przewodnik beskidzki,
Pan Kazimierz Surzyn – nauczyciel, historyk, regionalista,
Pni Renata Griglova -Pavcova – Dyrektor ZS w Zubrohlavie
wyłoniła 10 finalistów, którzy w części pisemnej uzyskali największa ilość punktów. Uczniowie ci przeszli do tzw. „finału ścisłego”

W tej części konkursu finaliści odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy tematyczne – ścisłe lub humanistyczne. Po podliczeniu uzyskanych punktów z części pisemnej i ustanej zostali wyłonieni zwycięzcy i tak:

pierwsze miejsce – ex aequo Klaudiusz Chowaniak z gminy Zawoja, Patrykiem Rusinem z miasta Sucha Beskidzka
trzecie miejsce – Karina Szczurek z gminy Zawoja
czwarte miejsce – ex aequo: Kamila Karkoszka z gminy Lipnica Wielka, Sylwia Polak z gminy Budzów, Arkadiusz Skocz z gminy Zawoja
siódme miejsce – Kamila Spyrka z gminy Lipnica Wielka
ósme miejsce – Filip Gnojek z gminy Stryszów
dziewiąte miejsce – Mateja Husla ze Słowacji
dziesiąte miejsce – Lucia Kubinova ze Słowacji.

WW. uczniowie otrzymali z rąk Pana Stanisława Lichosyta Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka dyplomy, a Pan Marek Listwan Starszy Gazda Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Pan Maciej Mażul wręczyli nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej , Babiogórski Park Narodowy, Nadleśnictwo Sucha, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” i Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich. Wszyscy zebrani na uroczystości otrzymali od Pana Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta album książkowy „Sucha Beskidzka Portret Miasta”.

Uroczystość uświetnili: Zespół Muzyki Dawnej i Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej, a uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej przygotowali wspaniałą inscenizacje patriotyczną nawiązującą w swojej treści do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 30 najlepszych uczniów z Polski oraz 11 ze Słowacji w nagrodę pojadą na dwudniową wycieczkę do Zamościa i Łańcuta w dniach w dniach 08-09 czerwca 2018 roku.
Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują laureatom, a uczestnikom wycieczki życzą udanego odpoczynku i samych miłych wrażeń.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich składa serdeczne podziękowanie Panu Stanisławowi Lichosytowi Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka i jego współpracownikom za gościnność i wspaniałą atmosferę jaka towarzyszyła od rozpoczęcia do zakończenia konkursu. Dziękuje Pani Krystynie Wajdzik Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej oraz jej pracownikom , Pani Renacie Trybale Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej za przygotowanie wspaniałych występów, które uatrakcyjniły to międzynarodowe przedsięwzięcie. Dziękuje członkom komisji konkursowej za sprawne przeprowadzenie finału, Panu Zbigniewowi Kowalskiemu za koordynacje wszystkich etapów konkursu, wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów, fundatorom nagród. Dziękuje delegatom gmin oraz radnym Rady

Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, a szczególnie starostom gmin słowackich Bobrova, Zubrohlavy, Klina i Rabcice, którzy zaszczycili nas swoja obecnością. Dziękuje Pani Renacie Pavcovej Dyrektor ZS w Zubrohlavie i nauczycielom za koordynacje konkursu po stronie słowackiej.

Dziękuje także Panu Jackowi Krupie Marszałkowi Województwa Małopolskiego za list skierowany do uczestników i organizatorów zawierający gratulacje do laureatów i słowa uznania dla organizatorów, podkreślając jednocześnie, że konkurs znakomicie wpisuje się w strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania aspiracji edukacyjnych młodzieży.

W tym samym dniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, w którym brali udział starostowie gmin słowackich zrzeszonych w Zruženiu Babia hora. Rada Starszych podczas zebrania przyjęła sprawozdania z działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017, zatwierdziła bilans Stowarzyszenia za rok 2017 i udzieliła absolutorium Zarządowi za 2017 rok.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content