Mecenas Kultury Powiatu Suskiego

Rada Powiatu Suskiego ustanowiła w październiku 2002 roku Nagrodę Starosty Suskiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyznawania honorowego tytułu „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego”. Celem ustanowienia ww. tytułu jest wyróżnienie osób fizycznych i prawnych w szczególny sposób wspierających działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Jest to honorowe wyróżnienie potwierdzone specjalną statuetką oraz prawem posługiwania się tym tytułem w działaniach reklamowych i promocyjnych laureata przez jeden rok. Za kryteria przyznawania tego tytułu uznano wartość i znaczenia podejmowanych przez osoby i instytucje działań wspierających kulturę, w różnych formach pomocy materialnej lub rzeczowej , a szczególnie przedsięwzięć ważnych dla oblicza kulturalnego Powiatu Suskiego.

W roku bieżącym kapituła w składzie: Józef Bałos – Przewodniczący Kapituły, Starosta Suski, Ryszard Hadka – Członek Kapituły, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Renata Babicz – Członek Kapituły, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu, Krzysztof Chudzik – Członek Kapituły, Członek Zarządu Powiatu i Janusz Kociołek – Sekretarz Kapituły, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy przyznała ten zaszczytny tytuł za rok 2018 Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich. Na sesji Rady Powiatu w dniu 14 maja 2019 roku w imieniu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich piękną, okolicznościową statuetkę z brązu oraz pamiątkowy dyplom odebrał z rąk Starosty Suskiego Starszy Gazda Pan Marek Listwan.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuję Wydziałowi Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej z Panem Naczelnikiem Januszem Kociołkiem oraz Kapitule na czele z Panem Józefem Bałosem Starostą Powiatu Suskiego za docenienie naszej działalności. Jest to dla nasz szczególne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy dla dobra Powiatu Suskiego i całej babiogórskiej ziemi.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich otrzymało w roku 2010 nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”, a w 2017 roku zostało laureatem w konkursie „Osobowość Ziem Gorskich” w kategorii „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich” organizowanym przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich.

Marek Listwan
Starszy Gazda

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content