Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Ogólnej “Leonardo” 2022 r.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zorganizowało Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2022”. W bieżącej edycji (dwudziestej czwartej) rywalizowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z 13 gmin należących do SGB oraz uczniowie ostatnich klas zespołu szkół z 11 gmin słowackich ze Združenia Babia Hora. W tym roku gospodarzem była Gmina Zembrzyce, a zmagania uczniów odbywały się w Zespole Szkół w Zembrzycach.

  • Pan Marcin Leśniakiewicz – historyk, regionalista, przewodnik beskidzki – przewodniczący komisji oraz członkowie:
  • Pani Krystyna Szczepaniak – Pierwszy Zastępca Starszego Gazdy Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,
  • Pani Teresa Fry – emerytowana nauczycielka z gminy Budzów,
  • Pan Sławomir Kudzia – Dyrektor Zespołu Szkół im .W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,  
  • Pan Tadeusz Kosman – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha Beskidzka,
  • Pan Maciej Mażul – Przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego,

oceniała wiedzę uczniów tak w części pisemnej jak i ustnej (ścisły finał).

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 11 uczniów (9 z Polski i 2 ze Słowacji), którzy w części pisemnej uzyskali największa ilość punktów. Uczniowie Ci odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy – ścisłe oraz humanistyczne.

Odpowiedzi na bieżąco oceniała Komisja, co pozwoliło na sprawne „podliczenie” wyników i wyłonienie zwycięzców.

W czasie kiedy komisja oceniała prace pisemne na scenie młodzież z Zespołu Szkół w Zembrzycach zaprezentowała piękne wiersze i piosenki o Zembrzycach. Występ uświetniły grupy “Cheerleaders Vena Team” ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej i “Mała Vena Team” z Zembrzyc, a Grupa “Pokolenie” przypomniała postać Św. Jana Pawła II w swoim słowno-muzycznym repertuarze.

Po zsumowaniu uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej  wyłoniono zwycięzców:

I miejsce –  Sławomir Młyński – uczeń z gminy Stryszawa

II ex aequo Marcin Orędarz – uczeń z gminy Maków Podhalański

                    Amelia Janowiak  – uczennica z gminy Jabłonka

IV miejsce – Kinga Słowińska – uczennica gminy Stryszawa

V miejsce – Wojciech Rzepiszczak  – uczeń z gminy Lipnica Wielka

VI miejsce – Dominik Florek – uczeń gminy Lanckorona

VII miejsce  – Filip Gębala  – uczeń z gminy Maków Podhalański

VIII miejsce – Maciej Mętel – uczeń z gminy Zawoja

IX miejsce – Dorota Kulig – uczennica z gminy Zembrzyce.

Ze Słowacji najwięcej punktów otrzymała Karolina Jadzonova

Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez gminę Zembrzyce, natomiast laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody przekazane przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Babiogórski Park Narodowy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” oraz Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Gminę Zembrzyce, które zostały wręczone w obecności Panów Burmistrzów i Wójtów Gmin zrzeszonych w SGB oraz Panów Starostów (odpowiednik polskiego wójta) z dwóch słowackich gmin. Nagrodą dla 31 uczniów (łącznie z 11 uczniami ze Słowacji) będzie dwudniowa wycieczka  w dniach 27 i 28 maja br. – Atrakcje Opolszczyzny.  

Konkurs jest ujęty w wykazie konkursów Małopolskiego Kuratora Oświaty – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2022 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25.02.2022 rok.  

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują laureatom konkursu, a uczestnikom wycieczki życzą miłego odpoczynku i samych pozytywnych wrażeń.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich składa serdeczne podziękowanie gospodarzowi finału Panu Łukaszowi Palarskiemu, Pani Dyrektor Elżbiecie Fidelus oraz jej współpracownikom i uczniom Zespołu Szkół   zaangażowanym w to przedsięwzięcie za wzorową organizację konkursu i miłą atmosferę, Pani Dyrektor  Danucie Suwadzie I Pani Marii Kus z Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach za ogromna pomoc organizacyjną. Dziękuje członkom komisji konkursowej z jej Przewodniczącym Marcinem Leśniakiewiczem za sprawne przeprowadzenie finału, Panu Zbigniewowi Kowalskiemu za koordynację wszystkich etapów konkursu i prowadzenie finału ścisłego, nauczycielom szkół, którzy przygotowali uczniów, fundatorom nagród. Dziękuje Pani Adriannie Byrskiej Starszemu Wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach, Proboszczowi parafii św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach  ks. Zbigniewowi Sali, ks. Andrzejowi Lichosytowi – kapelanowi Stowarzyszenia, Józefowi Bałosowi Staroście Suskiemu, starostom ze słowackich gmin –  Rabca i Sihelne, włodarzom i delegatom gmin należących do SGB, którzy licznie zaszczycili  uczestników swoją obecnością.

Autor zdjęć – Wojciech Ciomborowski.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content