Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „LEONARDO 2022”

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich uprzejmie informuje, że przystąpił do organizacji Międzynarodowego Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo” dla młodzieży klas VII i VIII szkół podstawowych gmin zrzeszonych w SGB oraz dla młodzieży słowackiej z gmin należących do Zdrużenia Babia hora. 

Konkurs rozegrany zostanie tradycyjnie w 3 etapach.

Etap I (szkolny) sugerujemy przeprowadzić do 10 marca 2022 roku. Forma oraz data eliminacji na szczeblu szkolnym pozostają w gestii dyrektora placówki.

Etap II (gminny) odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 10:00 we wszystkich gminach równolegle. Pytania do tego etapu zostaną dostarczone przez organizatorów do Urzędów Gmin w dniach 29 i 30 marca 2022 roku.

Etap IIIFinał Główny odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 rok (wtorek) o godzinie 10:00 w Zespole Szkół w Zembrzycach.

Szczegółowy program finału i wycieczki będzie dostarczony w terminie późniejszym w’ kopertach z pytaniami do etapu II (eliminacje gminne). Wycieczka planowana jest w dniach 27-28 maja 2022 roku.

Pytania do etapu II oraz etapu III opracowywane są na podstawie materiałów dostarczonych przez nauczycieli i obejmują podstawowe przedmioty obowiązujące w drugim etapie edukacyjnym (z wyłączeniem języków obcych) oraz wiedzę o regionie i religię. Poniżej podajemy wykaz publikacji SGB, na podstawie których przygotowano pytania o regionie. Pozycje te powinny znajdować się w Państwa bibliotekach szkolnych i publicznych:

  • Kalendarz SGB lata od 2000 – 2022,
  • Rocznik Babiogórski (22 tomów),
  • Gminy Babiogórskie – Informator Turystyczny SGB,
  • Informator – Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich,
  • Piotr Krzywda – „Wokół Babiej Góry. Przewodnik samochodowy”,
  • Andrzej Siwek – „Kościół pod wezwaniem św. Klemensa w Zawoi”,
  • dr Piotr Sadowski – „Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat”,
  • Marcin Leśniakiewicz – „Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich”.

Niektóre z ww. wydawnictw można zakupić w biurze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19 (II piętro, pokój nr 47) lub poprzez sklep internetowy sgb.org.pl.

Ewentualne uwagi i pytania należy kierować na adres: zbyszek.kowalski1@onet.eu lub w formie pisemnej na adres: Dom Kultury, 34-220 Maków Podhalański ul. Kościuszki 5 z dopiskiem „LEONARDO 2022”.

W trosce o właściwy poziom konkursu bardzo proszę Pana Wójta/Burmistrza o osobiste zainteresowanie się jego przebiegiem.

Proszę jednocześnie o przekazanie zawartej w piśmie informacji oraz regulaminu konkursu osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie oświaty w Waszym Gminie.

Mam nadzieję, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią tym roku uda się zorganizować i przeprowadzić konkurs.

Pliki do pobrania:

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content