Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Ogólnej “Leonardo” i jego XXVI edycja w Makowie Podhalańskim przeszła do historii.

W XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2024” zgodnie z regulaminem rywalizowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z 13 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz ostatnich klas zespołów szkół z 11 gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu “Babia Hora”. W tym roku gospodarzem finału była gmina Maków Podhalański. Finał odbył się Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim do którego przystąpiło 46 uczniów z Polski oraz 11 uczniów ze Słowacji wyłonionych w etapie gminnym konkursu.

Tradycyjnie finał rozpoczął się testem składającym się z 33 pytań – pytania z przedmiotów obowiązujących + pytania z religii i wiedzy o regionie. Do tzw. finału ścisłego – ustnego zakwalifikowało się 11 uczniów w tym  2 uczniów ze Słowacji, którzy w części pisemnej uzyskali największa ilość punktów. Uczniowie odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy – ścisłe oraz humanistyczne. Nad przebiegiem obu części finału czuwała komisja w następującym składzie:

  1. Krystyna Szczepaniak – Drugi Zastępca Przewodniczącego – Starszego Gazdy SGB
  2. Magdalena Chromy –  wicedyrektor Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 
  3. Tadeusz Kosman – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha
  4. Maciej Mażul – Przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego
  5. Marcin Leśniakiewicz  –Historyk, regionalista, przewodnik beskidzki
  6. Andrzej Peć – Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej
  7. Renata Pavcova – Dyrektor ZS Zubrohlava.

W czasie kiedy ww. komisja oceniała prace pisemne młodzież, opiekunowie i goście obejrzeli wstęp zespołu Step Up Academy z Makowa Podhalańskiego, a na scenie zaprezentował się  dziecięcy zespół folklorystyczny ”Malikowy Groń” oraz  prelegent Pan Józef Bogacz opowiedział o swojej wyprawie do Mongolii.

Po zsumowaniu uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – uczennica z gminy Stryszawa

II miejsce – uczeń z Makowa Podhalańskiego

III miejsce – uczeń z gminy Budzów

IV miejsce – uczennica z gminy Lanckorona

V miejsce –  ex aequo uczeń z gminy Lipnica Wielka i gminy Bystra-Sidzina

VII miejsce ex aequo – uczeń z Słowacji oraz z gminy Jabłonka

 IX  miejsce – uczeń z gminy Jabłonka 

 X miejsce  – uczeń z Makowa Podhalańskiego

XI  miejsce – uczeń ze Słowacji.

Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymali dyplom i upominki ufundowane przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego, natomiast laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Nagrody przekazali: Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, Starosto Powiatowe i Babiogórski Park Narodowy, za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Nagrodą dla 31 uczniów ( w tym 11 uczniów ze Słowacji) będzie dwudniowa wycieczka w dniach 17-18 maja 2024 roku – „Atrakcje Górnego Śląska”    .

Konkurs jest wpisany na listę Małopolskiego Kuratora Oświaty – załącznik Nr 3 do Zarządzenia  Nr 56/2023 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.10.2023 roku w sprawie: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2019-2024, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a uczestnikom wycieczki życzą miłego pobytu i samych pozytywnych wrażeń.

Zarząd Stowarzyszenia  serdecznie dziękuje gospodarzowi finału Panu Pawłowi Sali Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego i jego współpracownikom. Pani Dyrektor ZS Dominice Polak-Szewczyk za ogromne zaangażowanie, wzorową organizację i miłą atmosferę, przedstawicielom  Združenia Babia Hora – starostom gmin, młodzieży słowackiej  i ich opiekunom, młodzieży polskiej z opiekunami, występującym zespołom, a także. Komisji Konkursowej z Panem Przewodniczącym Marcinem Leśniakiewiczem, Panu Zbigniewowi Kowalskiemu Koordynatorowi Konkursu na wszystkich jego etapach, Panom Burmistrzom i Wójtom Gmin należących do Stowarzyszenia, którzy licznie uczestniczyli w finale i dopingowali młodzieży.

Autor zdjęć – Wojciech Ciomborowski

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content