NOWE WYDAWNICTWA STOWARZYSZENIA GMIN BABIOGÓRSKICH

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich , wzorem lat ubiegłych wydało kalendarz na 2011 rok. Oprócz bogatego kalendarium prezentuje historię i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach babiogórskich. Kalendarz ukazał się nakładem 1.000 egzemplarzy. Został wykonany przez Oficynę Wydawniczą “Grafikon” z Jaroszowic pod redakcją Pana Janusza Kociołka.

Do chwili obecnej Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich wydało kalendarze z następującymi informacjami:

 • rok 2000 – o roku obrzędowym, parafiach, miastach, i wsiach SGB,
 • rok 2001 – o patronach i wezwaniach świątyń oraz strojach ludowych z okolic Babiej Góry,
 • rok 2002 – o kapliczkach i krzyżach przydrożnych okolic Babiej Góry,
 • rok 2003 – o tradycyjnych zajęciach i zawodach mieszkańców okolic Babiej Góry oraz o świętych patronujących tym zajęciom i zawodom,
 • rok 2004 – o tym co się dawniej jadło i piło, i z czego się pod Babią Górą strawę robiło oraz z przepisami kulinarnymi dawnymi i nowszymi,
 • rok 2005 – twórcy ludowi i nieprofesjonalni spod Babiej Góry oraz informacje o świętych, błogosławionych i kandydatach na ołtarze z miejscowości leżących pod Babią Górą,
 • rok 2006 – najważniejsze zabytki w miejscowościach leżących pod Babią Górą oraz sanktuaria i miejsca kultu na obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,
 • rok 2007 – przyroda ożywiona i formy jej ochrony w gminach babiogórskich z informacjami o roślinach w symbolice chrześcijańskiej oraz magicznych i leczniczych właściwościach niektórych z nich,
 • rok 2008 – cmentarze, mogiły, miejsca pamięci, pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe w gminach babiogórskich,
 • rok 2009 – gminy należące do SGB oraz legendy i podania z okolic Babiej Góry.
 • rok 2010 – dorobek i osiągnięcia gmin należących do Stowarzyszenia w okresie 20 lat działalności samorządów.

W styczniu 2011r. ukaże się również kolejne wydawnictwo Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich – 12 tom „Rocznika Babiogórskiego”. Oba wydawnictwa można kupić w siedzibie SGB – Urząd Gminy Zawoja.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content