Nowy „Rocznik Babiogórski”

Tegoroczna odsłona periodyku wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Babiogórski Park Narodowy ma szczególny charakter. W specjalnym dziale otwierającym szesnasty tom rocznika, zatytułowanym Pro Memoria. Urszula Janicka-Krzywda we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników, zebrano szereg retrospekcyjnych tekstów, które pozwolą czytelnikowi poznać życie i twórczość zmarłej w styczniu 2015 roku etnografki, wybitnej propagatorki folkloru Górali Babiogórskich oraz wieloletniej redaktor naczelnej „Rocznika Babigórskiego”.

Dalszą część publikacji stanowią rozprawy i artykuły o charakterze naukowym i popularno – naukowym w tym m.in. tekst Anny Grochal z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, zawierający charakterystykę wybranych obiektów muzealnej kolekcji Urszuli Janickiej-Krzywdy, która powstała z Jej darowizn; opracowanie Marii Mazur w którym przedstawiono składy osobowe Zarządu SGB poszczególnych kadencji, kalendarium wydarzeń i publikacji oraz listy osób i instytucji uhonorowanych w latach 2006 – 2015 Laurami Babiogórskimi – najważniejszymi odznaczeniami Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich; artykuł Jerzego Mydlarza, emerytowanego nauczyciela historii, w którym autor opisuje dzieje Makowa Podhalańskiego do 1914 r.

W cyklu Prezentacje gmin opisane zostały wybrane kapliczki, krzyże i figury wotywne ziemi stryszowskiej, natomiast w Materiałach Babiogórskiego Parku Narodowego znajduje się kalendarium działań na rzecz ochrony przyrody babiogórskiej i funkcjonowania parku narodowego na Babiej Górze autorstwa Macieja Mażula. Ponadto w najnowszym wydaniu „Rocznika Babiogórskiego” znajdziecie państwo krótkie komunikaty, informacje o nowościach wydawniczych w tym m.in. recenzję książki Marcina Leśniakiewicza Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, wydanej staraniem SGB, nagrodzonej na XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w kategorii „przewodniki” w październiku 2015 r. W Arkuszu poetyckim zaprezentowano tradycyjnie utwory babiogórskich regionalistów – profesora UJ Tadeusza Palecznego, oraz Jadwigi Czarny, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji Turystyki i Sportu w gminie Bystra-Sidzina. W „Roczniku” zwyczajowo przedstawiono także sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Babiogórskiego Parku Narodowego w 2014 roku oraz noty biograficzne autorów i redaktorów. „Rocznik Babiogórski” w cenie 16 złotych/ egzemplarz można nabyć w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (budynek Urzędu Miasta pok. 47) w godzinach urzędowania.

Grzegorz Wysmołek

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content