Prezentacja nowego wydawnictwa “Wokół Babiej Góry”

W dniu 27 czerwca 2022 roku na Sali Rycerskiej Zamku Suskiego odbyła się uroczysta prezentacja nowego wydawnictwa Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich – mapy turystycznej „Wokół Babiej Góry”.

Celem wydawnictwa jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. W tym celu została wydana mapa „Wokół Babiej Góry ”w nakładzie 20 tys. egz. Mapa zawiera informacje o położeniu, przyrodzie, historii, zabytkach, parkach, skansenach itp., czyli prezentuje kompleksowo ofertę turystyczną dla obszaru na którym funkcjonuje Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Združenie Babia hora. Informacje powyższa prezentowana jest w języku słowackim i angielskim. Skumulowanie na jednej mapie atrakcji turystycznych i kulturowych 24 gmin  (13 polskich, 11 słowackich) ułatwi turystom i mieszkańcom pogranicza wybór miejsc odpoczynku i zwiedzania. Tereny po obu stronach granicy mają bogatą i różnorodną kulturę i historię, zabytki folklor itp.. Elementy te nadają kierunek ruchowi turystycznemu i kształtują jego strukturę, a także są główną siłą przyciągania turystów.

Projekt finansowany był w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% z budżetu państwa oraz 10% budżetu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Zobacz pełną informację o mikroprojekcie “Wokół Babiej Góry” : https://sgb.org.pl/projekt-wokol-babiej-gory/

Fotografie: Paulina Tomczykiewicz

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content