Mapa „Wokół Babiej Góry”

Mapa „Wokół Babiej Góry”

Celem wydawnictwa jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. W tym celu została wydana mapa „Wokół Babiej Góry ”w nakładzie 20 tys. egz. Mapa zawiera informacje o położeniu, przyrodzie, historii, zabytkach, parkach, skansenach itp., czyli prezentuje kompleksowo ofertę turystyczną dla obszaru na którym funkcjonuje Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Združenie Babia hora. Informacje powyższa prezentowana jest w języku słowackim i angielskim. Skumulowanie na jednej mapie atrakcji turystycznych i kulturowych 24 gmin  (13 polskich, 11 słowackich) ułatwi turystom i mieszkańcom pogranicza wybór miejsc odpoczynku i zwiedzania. Tereny po obu stronach granicy mają bogatą i różnorodną kulturę i historię, zabytki folklor itp.. Elementy te nadają kierunek ruchowi turystycznemu i kształtują jego strukturę, a także są główną siłą przyciągania turystów.

Projekt finansowany był w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% z budżetu państwa oraz 10% budżetu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Mapa nie jest dostępna w sprzedaży – egzemplarze bezpłatne.


 

Mapa w wersji elektronicznej (PDF) do pobrania:

 

Więcej informacji czytaj w opisie poniżej…

Opis

Tytuł projektu: Wokół Babiej Góry

Partnerzy projektu:

Partner wiodący projektu – wnioskodawca:

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Polska

Partner mikroprojektu:

Obec Zubrohlava
Plátennícka 464/2
Zubrohlava 029 43
Słowacja

Opis projektu:

Tereny, które obejmuje SGB (13 gmin), jak i tereny ZBH (11 gmin) do którego przynależy gmina Zubrohlava wyróżniają się bogatym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, maja duży potencjał do rozwoju i uprawiania turystyki w różnych jej formach. Jest to możliwe ze względu na interesujący i zróżnicowany krajobraz, bogatą historię, zabytki, folklor, muzea, sporą oferta różnego typu imprez kulturalnych, tradycyjną gościnność, rozbudowaną baza noclegowa po obu stronach Babiej Góry. W chwili obecnej nie ma mapy, która obrazowałaby tak rozległy teren po stronie polskiej i słowackiej oraz wiązała by ze sobą obiekty/atrakcje turystyczne położone na tych terenach. Zwykle gminy wydają informatory lub mapę o zasięgu lokalnym, tj. własnej gminy.

Oczekiwaniem turystów jest mapa o zdecydowanie większym obszarze. Brak takiej mapy powoduje problemy z zaprezentowaniem kompleksowej/szerszej oferty turystycznej, łączącej wiele sąsiednich/mniejszych bardzo ciekawych ofert turystycznych. Wydawnictwo nasze wychodzić będzie na przeciwko takim oczekiwaniom, przyczyni ono się do promocji i rozwoju turystyki na pograniczu polsko-słowackim. Mapa posiadać będzie informacje w języku polskim, słowackim
i angielskim, co zwiększy jej atrakcyjność. Połowa wydawnictwa zostanie przekazana nieodpłatnie gminom stowarzyszonym w ZBH za pośrednictwem gminy Zubrohlava. Pozostała część wydawnictwa będzie do rozdysponowania wśród gmin stowarzyszonych w SGB oraz m.in. na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, osób wyróżnionych Laurem Babiogórskim. Wydawnictwo będzie także pomocne uczniom i opiekunom przygotowującym się do konkursu „Leonardo” oraz samorządowcom, ich rodzinom, sympatykom SGB wędrującym po terenach obu stowarzyszeń.

Wspólne działanie gminy Zubrohlava i SGB przyczyni się niewątpliwie do pogłębienia już istniejącej współpracy, która w ostatnim czasie przerwała pandemia. Rok rocznie około 1000 mieszkańców pogranicza wraz z rodzinami, sympatyków SGB i ZBH w trakcie organizowanych złazów przemierza ww. tereny podziwiając piękno otaczającej przyrody, dyskutując i wymieniając doświadczenia na temat rozwoju terenów pogranicza, w tym rozwoju turystycznego i kulturowego.

Publikacja mapy ma posłużyć do zaprezentowanie turystom i innym zainteresowanym (mieszkańcom, odwiedzającym obszar), informacji, iż pogranicze PL/SK jest atrakcyjne pod wieloma względami i warte jest odwiedzenia. Prezentowane na mapie informacje dotyczyć będą:

    • dziedzictwa materialnego i kulturowego,
    • dziedzictwa przyrodniczego,
    • atrakcjach turystycznych,
    • tradycji i historii,
    • informacji praktycznych o obszarze i gminach.

Dzięki publikacji mapy, która zawierać będzie komplet informacji o obszarze gmin przygranicznych, pogranicze PL/SK zwiększy swoją atrakacyjność i konkurencyjność. W dłuższej perspektywie czasu przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego, wzrostu dochodu z sektora turystycznego, a co za tym idzie poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza.

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego.

Cel powyższy chcemy osiągnąć poprzez dostarczenie narzędzia do skutecznej promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w postaci wydawnictwa jakim będzie mapa „Wokół Babiej Góry”. Mapa zawierać będzie informacje o położeniu, przyrodzie, historii, etnografii, zabytkach, muzeach, parkach, skansenach, jeziorach, itp., czyli ma prezentować kompleksowo całą ofertę turystyczną dla całego obszaru na którym funkcjonują stowarzyszenia SGB i ZBH. Wydawnictwo będzie zawierało liczne zdjęcia oraz informacje w języku słowackim, angielskim i polskim. Mapa dotrze do 20 000 odbiorców poprzez biura promocji gmin (łącznie 24 gminy, z czego 11 po stronie słowackiej), konkursy dla dzieci i młodzieży, ośrodki kultury, dystrybuowana będzie podczas Międzynarodowych Złazów. Wydanie mapy w efekcie końcowym przełoży się na większe zainteresowanie terenami przygranicznymi, a tym samym spowoduje ożywienie turystyczne po obu stronach Babiej Góry i przyczyni się do rozwoju, ochrony/zachowania i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, tak materialnego jak i niematerialnego. Mamy nadzieję, że przekazane informacje i wiedza w formie przedmiotowego wydawnictwa przyczynią się do rozwoju obszaru zgodnie z zasadami równowagi, uwzględniając potrzeby gospodarcze i społeczne, ale równocześnie szanując dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Skumulowanie atrakcji turystycznych i kulturowych 24 gmin na jednej mapie ułatwi turystom, mieszkańcom pogranicza wybór miejsc odpoczynku i zwiedzania. Obcowanie z babiogórską przyrodą, podziwianie walorów przyrodniczych i kulturowych będzie wpływać pozytywnie na obszary życia, taki, jak zdrowie, relacje międzyludzkie, współprac. Realizacja projektu transgranicznego umożliwi przedstawienie i wypromowanie walorów przyrody i kultury z obu
stron granicy.

Okres realizacji:

od styczeń 2022 roku do końca czerwca 2022 roku

Wartość projektu:

Budżet projektu zgodnie z umową dofinansowania:

Koszty w całości: 16 538,58 €, w tym,

    • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 14 057,79 € (85%)
    • Budżet Państwa: 826,92 € (5%)
    • Wkład własny: 1 653,87 € (10%)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska – Słowacja 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa

Informacje dodatkowe

Nakład

20 000 egzemplarzy

Czas wydania

31 maja 2022 roku

Skala

1:60 000

Wydanie

II 2022

Cena

Egzemplarz bezpłatny

Koszty Dodatkowe:

Uwaga za płatności online dokonywane za pomocą Przelewy24.pl  pobierana jest prowizja w wysokości 1,5% od kwoty transakcji. Prowizja powyższa zostanie doliczona do kwoty transakcji. 

Informacja dodatkowa:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: info@sgb.org.pl  lub tel.: +48 665-053-572

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.

Przeczytaj również: 

Inne publikacje

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content