ROCZNIK BABIOGÓRSKI – TOM 14

Ukazał się kolejny, 14 tom Rocznika Babiogórskiego wydany przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Babiogórski Park Narodowy. Znalazły się w nim m.in. następujące tematy:

  • druga część historycznego eseju na temat Oddziału Babiogórskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego autorstwa Jerzego Kapłona (pierwsza część w Roczniku Babiogórskim tom 13),
  • opracowanie Jerzego Mydlarza na temat obrazu Matki Boskiej Makowskiej i Wzgórza Pamięci w Makowie Podhalańskim,
  • praca Jerzego Mydlarza będąca rysem historyczno-administracyjnym Podbabiogórza,
  • opracowanie biograficzne dotyczące sidzinianina, miłośnika i popularyzatora historii i kultury ludowej, Adama Leśniaka – autorstwa Jerzego Mydlarza,
  • artykuł Katarzyny Ceklarz omawiający twórczość Karola Oskwarka, malarza ludowego z Jabłonki wraz z krótkim omówieniem historii malarstwa na szkle na Podtatrzu,
  • dwie prace Pawła Franczaka na temat babiogórskich stanowisk geoturystycznych oraz źródeł wód mineralnych, znajdujących się na obszarze wschodniej części Beskidu Żywieckiego,
  • artykuły autorstwa Sylwii Roman, Barbary Peek i Marcina Rechcińskiego oraz Anny Arcikiewicz dotyczące problemu zagospodarowania turystycznego pasma Policy i profilu turysty odwiedzającego Babiogórski Park Narodowy,
  • kilka artykułów dotyczących flory i fauny oraz działalności Babiogórskiego Parku Narodowego,
  • opracowanie Justyny Masłowiec na temat zbiorów Eugeniusza Janoty i Bronisława Gustawicza w Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie wraz z wykazem rękopisów,
  • reedycja artykułu z „Miesięcznika Heraldycznego” z 1935 roku autorstwa Adama Kamińskiego, poświęconego rodzinie Castiglione-Suskich.

Ponadto Rocznik zawiera krótkie komunikaty, informacje o nowościach wydawniczych, sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Babiogórskiego Parku Narodowego za 2012 rok. Po raz pierwszy zamieszczone zostały noty biograficzne autorów w większości stałych współpracowników „Rocznika Babiogórskiego”.

„Rocznik” można nabyć w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej oraz w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (budynek Urzędu Miasta, pok. 47) w godzinach urzędowania. Cena rocznika – 15 zł.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content