Rocznik Babiogórski – Tom 18

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym wydało kolejny Rocznik Babiogórski – Tom 18.


Pierwszą jego część stanowią rozprawy i artykuły:

  1. Upowszechnianie nauki. Przykład stałej ekspozycji archeologicznej w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej – autor Maciej Wawrzczak
  2. Fortyfikacje polowe południowego odcinka pozycji b1 – historia budowy, ślady oraz propozycja zagospodarowania turystycznego – autorzy: Piotr Sadowski, Witold Jucha, Paweł Franczak, Tomasz Urbaniec
  3. Dawna eksploatacja torfu na orawskich torfowiskach – autor Krzysztof Miraj
  4. Rozwój i formowanie żwirowych łach korytowych: Potok Jałowiecki u podnóża Babiej Góry, Karpaty – autor Artur Radecki – Pawlik
  5. O niektórych charakterystykach pokrywy śnieżnej w powiecie suskim w pierwszych latach XXI wieku – autor Paweł Franczak 

W drugiej części  zaprezentowano: Klin – wieś wchodzącą w skład Zdrużenia Babia hora – autor Piotr Krzywda oraz gminę Bystra-Sidzina  – autorzy: Maria Galicka, Stanisław Jaromin, Jan Motor, Anna Nieużytek, Zbigniew Podsadecki, Józef Śliwiński. 
Wzorem lat ubiegłych w publikacji zamieszczone zostały  materiały Babiogórskiego Parku Narodowego:

  1. Turystyka w Babiogórskim Parku Narodowym – autor  Anna Arcikiewicz
  2. 40 lat Rezerwatu Biosfery Babiej Góry – i co dalej – autor Tomasz Lamorski
  3. Gliniarz i bryzgun – owady błonkoskrzydłe w Babiogórskim Parku Narodowym .

Zwyczajowo opublikowane zostały sprawozdania z działalności Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za rok 2016. Rozdziały:  Komunikaty i Wydarzenia Kulturalne oraz nowości wydawnicze – poświęcone zostały ważnym wydarzeniom, jubileuszom oraz różnym formom działalności społecznej, kulturalnej  i wydawniczej gmin należących do Stowarzyszenia.

W arkuszu literackim zaprezentowano wiersze Pani Ireny Stopy z Jordanowa. Pani Irena Stopa w 2016 roku została wyróżniona przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  Laurem Babiogórskim za prace na rzecz promowania gwary i kultywowania dawnych tradycji.

Są także wspomnienia nieobecnych – osób które odeszły od nas w 2016 roku: śp. Andrzeja Janowiaka, śp. Heleny Korzonkiewicz, śp. Mariana Kruczka, śp. Stanisława Smyraka (inicjator utworzenia Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich)  i śp. ks. Andrzeja Walczaka.

Tom kończą noty biograficzne autorów.
Oddając do rąk czytelników Rocznik Babiogórski Tom 18, jak zawsze, zapraszamy przedstawicieli polskich i słowackich gmin do współtworzenia kolejnych tomów periodyku i nadsyłanie materiałów do Pani Redaktor Katarzyny Fujak z Babiogórskiego Parku Narodowego lub do biura Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 1.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje Pani Redaktor Katarzynie Fujak za podjęcie się tak trudnej i odpowiedzialnej funkcji, dziękuje autorom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego tomu.
Rocznik w cenie 18 zł za 1 egzemplarz można nabyć w biurze Stowarzyszenia – budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19, pokój nr 47 II piętro.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content