Rocznik Babiogórski Tom 19

Ukazał się Rocznik Babiogórski Tom 19 wydany wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym.

Pierwszą jego część stanowią rozprawy i artykuły:

• Transport rumowiska wleczonego potoku Jałowieckiego u podnóża Babiej Góry (Karpaty Polskie) autor Artur Radecki – Pawlik
• Maków Podhalański w odrodzonej Polsce – autor Jerzy Mydlarz
• Przyrodnicze, historyczne i społeczno-ekonomiczne czynniki kształtowania układów gruntowych na Ziemi Podbabiogórskiej – porównanie Zawoi i Chyżnego – autor Krzysztof Miraj
• Dawne młyny, folusze i tartaki wodne w dorzeczu Skawicy. Rekonstrukcja rozmieszczenia tradycyjnych siłowni wodnych w ciągu ostatnich 450 lat – autorzy: Paweł Franczak, Karolina Listwan – Franczak
• Cmentarz choleryczny na Hyrbie w Skawicy – czas założenia mogiły a przebieg chorób zakaźnych w XIX w. – autorzy: Paweł Franczak, Karolina Listwan – Franczak.

W drugiej części zaprezentowano Oravską Jasenicę – wieś wchodzącą w skład Zdrużenia Babia hora – autor Piotr Krzywda oraz miasto Jordanów – autor Stanisław Bednarz.

Wzorem lat ubiegłych w Roczniku zamieszczone zostały materiały Babiogórskiego Parku Narodowego:
• Digitalizacja zbiorów bibliotecznych w Babiogórskim Parku Narodowym – autor Agnieszka Urbaniec
• Głuszec w Babiogórskim Parku Narodowym – autorzy: Barbara Pregler, Marcin Trybała.

Zwyczajowo opublikowane zostały sprawozdania z działalności Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za rok 2017. Rozdziały: Komunikaty i Wydarzenia Kulturalne oraz nowości wydawnicze – poświęcone zostały ważnym wydarzeniom, jubileuszom oraz różnym formom działalności społecznej, kulturalnej i wydawniczej gmin należących do Stowarzyszenia. W arkuszu literackim zaprezentowano wiersze Pana Kazimierza Surzyna. Pan Kazimierz Surzyn w 2015 roku został wyróżniony przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Laurem Babiogórskim za propagowanie, dokumentowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego i historii regionu babiogórskiego oraz wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej z młodzieżą, a także całokształt pracy literackiej podejmującej tematykę regionalizmu. Tom kończą noty biograficzne autorów.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje Pani Redaktor Katarzynie Fujak za podjęcie się tak trudnej i odpowiedzialnej funkcji, dziękuje autorom, Pani Magdalenie Madoń za korektę tekstu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego tomu. Rocznik Babiogórski Tom 19 w cenie 18 zł za 1 egzemplarz można nabyć w biurze Stowarzyszenia – budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19, pokój nr 47 II piętro.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content