“Rocznik Babiogórski” za rok 2021 dostępny już w sprzedaży!!!

Ukazał się Rocznik Babiogórski Tom 22 wydany wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym.

Pierwszą jego część stanowią rozprawy i artykuły:

  • Edukacja regionalna w wybranych placówkach muzealnych w  rejonie Babiej Góry – autorka Regina Wicher,  
  • Edukacja w zakresie ludowej muzyki na przykładzie Górnej Orawy – autor Marcin Kowalczyk,
  • Rola edukacji muzycznej na przykładzie zespołów folklorystycznych Podbabiogórza –  autor Stanisław Kubasiak,
  • Edukacja muzyczna na Podbabiogórzu ze szczególnym uwzględnieniem powiatu suskiego – autorki:  Renata Trybała, Aleksandra Stec,
  • Edukacja w zakresie muzyki klasycznej na terenie polskiej Orawy – autor Konrad Sowiński,
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – 20 lat na rynku usług edukacyjnych – autorki: Joanna Fabin, Lucyna Jurzak,
  • Kulturotwórcza i społeczna rola bibliotek publicznych w rejonie Babiej Góry – autor Wojciech Gach.   

W drugiej części  przedstawiono artykuły: Barbary Zgamy pt. Obchody stulecia przyłączenia Orawy do Polski w gminie Jabłonka oraz Łukasza Wiatra pt. Polskie drogi pod Babią Górą.

Wzorem lat ubiegłych w Roczniku zamieszczone zostały  materiały Babiogórskiego Parku Narodowego:

  •  Mała mieszkanka babiogórskiego lasu sichrawa karpacka –  autor Stanisław Szafraniec,
  •  Nietoperze Chiroptera, estywacja, hibernacja, torpor – autorzy: Grzegorz Kłys, Joanna Makuchowska-Fryc.

Znajdziemy tam też artykuł Piotra Krzywdy pt. Czy na Babiej Górze rzeczywiście stał pomnik Józefa Piłsudskiego? Polemika z tezą Aleksandra Wiechcia.

Zwyczajowo opublikowane zostały sprawozdania z działalności Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za rok 2020.

W arkuszu literackim zaprezentowano wiersze Tadeusza Uczniaka mieszkańca gminy Bystra-Sidzina.

Tom kończą noty biograficzne autorów.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje Katarzynie Fujak za redakcję tekstu, dziękuje autorom, Pani Ewelinie Rolce za korektę tekstu, Panu Maciejowi Hojdzie za opracowanie graficzne i skład  oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego tomu.

Rocznik Babiogórski Tom 22 w cenie 23 zł za 1 egzemplarz można nabyć w biurze Stowarzyszenia – budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19, pokój nr 47 II piętro, a także za pośrednictwem  sklepu internetowego –  sgb.org.pl.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content