Wycieczka po “Leonardo 2022” zachwyciła uczniów.

Grupa wspaniałych młodych ludzi, uczniów tegorocznych klas VII i VIII, którzy wykazali się najlepszą wszechstronną wiedzą podczas Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej LEONARDO 2022, uczestniczyła w dwudniowej wycieczce. W wyjeździe uczestniczyli także uczniowie ze Słowacji. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Góry Świętej Anny.

Góra Świętej Anny to bardzo ciekawy zabytkowy zespół kulturowo-przyrodniczy. Nazwę tą nosi zarówno największe wzniesienie (406 m n. p. m.)Masywu Chełmskiego na Wyżynie Śląskiej, jak i wieś położona na jej stokach, znana ze znajdującego się tu sanktuarium oraz walk toczonych podczas III Powstania Śląskiego w 1921 r. Podczas spaceru, obejrzeliśmy m. in.: sanktuarium – kościół klasztorny franciszkanów z XV-wieczną, cudowną figurą Świętej Anny Samotrzeciej, kalwarię – zespół XVIII-wiecznych kaplic tworzących Drogę Męki Pańskiej i Dróżki Matki Boskiej, a także Pomnik Czynu Powstańczego dłuta Xawerego Dunikowskiego oraz amfiteatr wybudowany w miejscu dawnego kamieniołomu wapienia.

Następnym punktem ciekawego programu było zwiedzanie zamku w Mosznej.

Zamek (pałac) w Mosznej jest największą rezydencją na Opolszczyźnie i jedną z najoryginalniejszych w całej Polsce. Obecna budowla powstała na przełomie XIX i XX w. po tym, jak pierwotny barokowy pałac z połowy XVIII w. częściowo spłonął. W wyniku odbudowy powstał piękny, neogotycko-neorenesansowy zamek, posiadający – zgodnie z zamysłem ówczesnych właścicieli, rodziny pruskich potentatów przemysłowych Tiele-Wincklerów – 365 pomieszczeń oraz aż 99 wież i wieżyczek, które są swoistym znakiem rozpoznawczym obiektu. Zamek otoczony jest pięknym, ponad dwustuhektarowym parkiem.

W drugim dniu wycieczki przewidziano zwiedzanie zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Zamek w Brzegu wraz z kaplicą pw. św. Jadwigi, będącą nekropolią Piastów Śląskich linii  stanowią jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych Śląska i jedną z ważniejszych rezydencji książęcych na terenie naszego kraju. Zamek był ośrodkiem władzy Piastów legnicko-brzeskich, stanowiących najdłużej żyjącą linię tej słynnej dynastii (ostatni jej przedstawiciel zmarł dopiero w 1675 r.).

Następnie udaliśmy się do Opola.

Opole należy do najstarszych miast w Polsce. Istniało już za czasów pierwszych Piastów, a w okresie rozbicia dzielnicowego, w XII/XIII w. w wyniku jednego z pierwszych podziałów historycznego Śląska, stało się stolicą księstwa, którego obszar pokrywa się generalnie z terenami określonymi później jako Górny Śląsk (obok Dolnego Śląska ze stolicą we Wrocławiu). Podczas spaceru po mieście obejrzeliśmy m. in. takie miejsca związane z jego wielowiekową historią, jak: Rynek miasta lokacyjnego wraz z XIX-wiecznym ratuszem, Mały Rynek, urokliwe uliczki miejskie oraz tzw. Most Groszowy nad kanałem Młynówki, opolską katedrę i inne kościoły, a także główny deptak miejski – ulicę Krakowską i tzw. Opolską Wenecję nad Młynówką. Wśród odwiedzanych miejsce znalazła się też Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki.

Opole znane jest wszystkim jako „Stolica Polskiej Piosenki” dzięki odbywającym się tu corocznie od 1963 r. festiwalom. Podczas wizyty w mieście nie mogło więc zabraknąć odwiedzin słynnego opolskiego amfiteatru położonego na wyspie Pasieka w sąsiedztwie Wieży Piastowskiej, będącej pozostałością dawnego zamku książęcego. Dużą frajdą była również wizyta w Muzeum Polskiej Piosenki. Tutaj każdy uczestnik wycieczki  miał okazję zapoznać się m. in. z historią opolskich festiwali, posłuchać znanych przebojów, a także nagrać piosenkę w swoim wykonaniu.

Podczas dwudniowego wyjazdu zostały nawiązane nowe znajomości, które zapewne będą nadal kontynuowane. Wszyscy uczestniczy wycieczki wrócili do Suchej Beskidzkiej bardzo zadowoleni, pełni niezapomnianych wrażeń i z dawką dużej porcji wiedzy, szczególnie historycznej, o co zadbał przewodnik – Pan Marcin Leśniakiewicz.

Uczniowie wraz z opiekunami serdecznie dziękują organizatorom za możliwość uczestnictwa w tej wyjątkowej imprezie turystycznej, która miała miejsce w dniach 27 i 28 maja 2022r.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje młodzieży za zdyscyplinowanie i wspaniałą atmosferę oraz Pani Krystynie Wajdzik nauczycielce Szkoły Podstawowej Nr 1 z Suchej Beskidzkiej, która zechciała przyjąć obowiązki kierownika wycieczki oraz Pani Ewie Mętel  nauczycielce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Koszarawy za opiekę nad młodzieżą, a także Pani Katarinie ze Słowacji opiekunce słowackich uczniów. Dziękuje także Panu Marcinowi Leśniakiewiczowi za prowadzenie wycieczki i przekazaną wiedzę, Panu Pawłowi Krysiakowi za bezpieczna jazdę, a nade wszystko Panu Zbigniewowi Kowalskiemu koordynatorowi konkursu, który przez cały czas jego trwania czuwał na sprawnym przebiegiem. Autorem zdjęć jest Pani Krystyna Wajdzik.


Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content