XXI Złaz Samorządowców

Dwudziesty pierwszy Złaz Samorządowców za nami. 27 sierpnia, tradycyjnie w ostatnia sobotę sierpnia, samorządowcy gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, przedstawiciele Zdrużenia Babia Hora,  pracownicy starostwa suskiego oraz sympatycy SGB spotkali się na górze Jasień w Suchej Beskidzkiej. Wędrowali od wczesnych godzin rannych sześcioma trasami: z Zembrzyc, z Krzeszowa, z Makowa Podhalańskiego, z Zawoi, z Dąbrówki, a liczna grupa z parku zamkowego. Przy Kaplicy Konfederatów Barskich odprawiona została  msza św. koncelebrowana, której przewodniczył kapelan SGB o. Tomasz Michalski. Składka zebrana podczas mszy św. w kwocie 2.161 zł została przekazana przez Starszego Gazdę Pana Marka Listwana  o. Wojciechowi Żółtemu z Parafii pw. Michała Archanioła w Wierzbowcu na Ukrainie, który przybył na złaz, aby podziękować za przekazane środki w latach poprzednich zebrane w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie akcji „Żywy Krzyż”. Po mszy św. gospodarz tegorocznego złazu Pan Stanisław Lichosyt Burmistrz Suchej Beskidzkiej wraz ze Starszym Gazdą Panem Markiem Listwanem zaprosili uczestników na wspólne spotkanie w parku zamkowym, gdzie każdy mógł się posilić  i odpocząć przy śpiewie i muzyce kapeli „Skoblicka” z Suchej Beskidzkiej i zespołu „Mała Ziemia Suska”.   Po występie muzyków głos zabrał Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka, który na ręce Starszego Gazdy Pana Marka Listwana złożył  serdeczne podziękowanie dla Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za uczestnictwo w obchodach 450-lecia lokacji Jabłonki, a szczególnie za organizację drugiego dnia obchodów tj. 11 lipca br. W tym dniu SGB zorganizowało konferencje z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia, która jak podkreślił w swojej wypowiedzi Wójt Karlak, wzbogaciła  obchody 450-lecia Jabłonki, a tym samym wpisała się w historię Orawy. Prowadzący imprezę Pan  Piotr Jezutek odczytał list od Pana Józefa Pilcha Wojewody Małopolskiego skierowany na ręce Starszego Gazdy. Wojewoda  pogratulował konsekwencji w realizacji celów Stowarzyszenia, a także podkreślił znaczenie tego typu przedsięwzięć dla umacniania samorządowej wspólnoty, integracji środowiska i wymianie doświadczeń. Następnie na scenie prezentowały się poszczególne samorządy, a dzieci brały udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez Beskidzka Grupę GOPR oraz Babiogórski Park Narodowy. Tradycyjnie wyróżniono dyplomami  najmłodszego i najstarszego uczestnika złazu, najbardziej rozśpiewaną grupę, najliczniejszą grupę złazową, najliczniejszą rodzinę oraz osobę, która uczestniczyła we wszystkich złazach. Aż trzy dyplomy przypadły gminie Budzów: dla najmłodszego uczestnika ( Melania Mosór), najliczniejszej grupy złazowej, najbardziej rozśpiewanej grupy.  Najstarszym uczestnikiem złazu był były samorządowiec z gminy Bystra-Sidzina Pan Zbigniew Podsadecki,  najliczniejszą rodziną  – rodzina Lachów z Koszarawy, a za udział we wszystkich złazach dyplom otrzymał Pan Jan Łaciak  z Gminy  Stryszawa. Na metę tegorocznego złazu przybyła rekordowa ilość uczestników – ponad tysiąc osób.

Organizatorzy serdecznie dziękują za okazana pomoc:
o. Tomaszowi Michalskiemu Kapelanowi Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,
Proboszczowi Parafii Św. Klemensa w Zawoi Centrum ks. Ryszardowi Więckowi,
ks. prof. dr hab. Maciejowi Ostrowskiemu Kapelanowi Gorskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
o. Wojciechowi Zółtemu  z Parafii pw. Michała Archanioła w Wierzbowcu na Ukrainie
ks. Józefowi Łędzkiemu z Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej
Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego i jego współpracownikom
Panu Tadeuszowi Kosmanowi Nadleśniczemu  Nadleśnictwa Sucha
Panu Tomaszowi Lipce Kierownikowi Babiogórskiej Sekcji Operacyjnej Grupy Beskidzkiej GOPR i jego kolegom
Panu Stanisławowi Kubasiakowi  opiekunowi kapeli „Skoblicka” i zespołu „Mała Ziemia Suska”,
oraz wszystkim tym, bez których zorganizowanie tego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe.
Szczególne podziękowanie Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich składa Panu Stanisławowi Lichosytowi Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka oraz jego współpracownikom za wzorową organizację i wspaniałą atmosferę.

Za rok spotykamy się w gminie Zembrzyce, na XXII Złaz Samorządowców zaprosił Pan Łukasza Palarski Wójt Gminy Zembrzyce.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content