XXII Międzynarodowy Złaz Samorządowców

Dwudziesty drugi Złaz Samorządowców przeszedł do historii. 26 sierpnia, tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia, samorządowcy gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, przedstawiciele Zdrużenia Babia Hora,  pracownicy starostwa powiatowego z Suchej Beskidzkiej oraz sympatycy SGB spotkali się na górze Starowidz w gminie Zembrzyce. Organizatorzy zaproponowali siedem tras złazowych, którymi wędrowali uczestnicy od wczesnych godzin rannych: z Budzowa, z Palczy,  ze Stryszowa, ze Skawinek,  z Krzeszowa , z Suchej Beskidzkiej i z Makowa Podhalańskiego. Na górze Starowidz została odprawiona uroczysta msza św. w imieniu obecnych na złazie oraz wszystkich mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Zdrużenia Babia Hora, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski – duszpasterz turystów. Składka zebrana podczas mszy św. w kwocie 2.476,44 zł została przekazana przez Starszego Gazdę Pana Marka Listwana ks. Władysławowi Biszko – Dyrektorowi Domu Pielgrzyma im. Błogosławionego Jakuba Strzemię we Lwowie – Brzuchowicach  który przybył na złaz, aby podziękować za przekazane środki w latach poprzednich zebrane w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie akcji „Żywy Krzyż”. Po mszy św. gospodarz tegorocznego złazu Pan  Łukasz Palarski wraz ze Starszym Gazdą Panem Markiem Listwanem zaprosili uczestników na wspólne spotkanie na bisko sportowe LKS Garbarz w Zembrzycach, gdzie każdy mógł się posilić  i odpocząć. Schodzące z góry Starowidz grupy złazowe witała na boisku Orkiestra Dęta „RYTM” z Zembrzyc. Po przedstawieniu wszystkich grup złazowych Pan Łukasz Palarski odczytał list od Pana Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego. Marszałek podziękował wszystkim osobom i instytucjom za zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia i podkreślił, że jest to wspaniała okazja do promowania walorów turystycznych naszego regionu oraz do integracji środowisk samorządowców. Następnie Pani Halina Toma prowadząca spotkanie zaprosiła gminy do zaprezentowania się na scenie, a dzieci do zabaw i  konkursów zorganizowanych przez Babiogórski Park Narodowy. Na zakończenie spotkania tradycyjnie wręczono dyplomy dla najmłodszego i najstarszego uczestnika złazu, najbardziej rozśpiewanej  grupy, najliczniejszej grupy złazowej, najliczniejszej rodziny oraz osobie, która uczestniczyła we wszystkich złazach. Najstarszymi uczestnikami Złazu byli: Pan Emil Lach z Koszarawy, Pani Janina Bernacka z Lanckorony, Stefan Mrowiec z Budzowa oraz Czesław Brzeski z Zembrzyc,  najliczniejszą rodziną  – rodzina Pieronkiewiczów z Budzowa, Zadorów z Zambrzyc ,Lachów z Koszarawy i Kozikow z Lanckorony. Najliczniejsza grupa złazowiczów przybyła z Gminy Budzów, z gminy Lanckorona, z Gminy Stryszawa.   Za udział we wszystkich złazach dyplom otrzymał  tradycyjnie już Pan Jan Łaciak  z Gminy  Stryszawa. Natomiast najmłodszymi uczestnikami złazu byli: 2,5 miesięczny Paweł Ibisz z Koszarawy, Wojciech Dudek z Bystrej-Sidziny (5 miesięcy), Gabriel Nitecki z Budzowa (7 miesięcy) i Tomasz Staszel z Budzowa (2 lata). Na metę tegorocznego złazu przybyła około 950  osób.

Organizatorzy serdecznie dziękują za okazana pomoc:
ks. . prof. dr hab. Maciejowi Ostrowskiemu Kierownikowi Katedry Pastoralnej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
ks. mgr Janowie Kapuście Proboszczowi Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach  
ks. Władysławowi Biszko Dyrektorowi Domu Pielgrzyma we Lwowie Brzuchowicach
ks. mgr Andrzejowi Lichosytowi Kanclerzowi Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
ks. Markowi Śladeckiemu Wikariuszowi Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie – Mistrzejowicach
Siostrom Służebniczkom z Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach  
Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego i jego współpracownikom
Panu Tadeuszowi Kosmanowi Nadleśniczemu  Nadleśnictwa Sucha
Panu Tomaszowi Lipce Kierownikowi Babiogórskiej Sekcji Operacyjnej Grupy Beskidzkiej GOPR i jego kolegom
Orkiestrze Dętej RYTM z Zembrzyc
Pani Halinie Toma prowadzącej  spotkanie.
Strażakom z Jednostki OSP Zembrzyce
oraz wszystkim tym, bez których zorganizowanie tego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe

Szczególne podziękowanie Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich składa Panu Łukaszowi Palarskiemu gospodarzowi tegorocznego złazu i Paniom z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach Danucie Suwadzie i Marii Kus za wzorową organizację i wspaniałą atmosferę.

Za rok spotykamy się w gminie Lanckorona. Na XXIII Złaz Samorządowców zaprosił Pan Tadeusz Łopata Wójt Gminy Lanckorona oraz Pan Ryszard Frączek Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona.

FOTOGRAFIE: Jolanta Żmija

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content