XXIII Międzynarodowy Złaz Samorządowców – Lanckorona 2018

Od 23 lat Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich organizuje w miesiącu sierpniu Złaz Samorządowców. W bieżącym roku, tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia, samorządowcy oraz sympatycy Stowarzyszenia spotkali się w Lanckoronie. Organizatorzy zaproponowali pięć tras złazowych prowadzących do Lanckorony, którymi wędrowali uczestnicy od wczesnych godzin rannych: z Przełęczy Sanguszki przez las Groby, z Budzowa przez Chełm Wschodni, Skawinki, z Zembrzyc przez Chełm Wschodni, Skawinki, ze Stryszowa przez Chełm, Chełm Wschodni, Skawinki, z Kalwarii Lanckorony PKP, Brody. Msza św. w intencji uczestników złazu i mieszkańców gmin należących do SGB miała być odprawiona przy Kaplicy Konfederatów Barskich, jednak ze względu na obfite opady deszczu odprawiona została w kościele parafialnym pw. Narodzenia Jana Chrzciciela w Lanckoronie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Jan Bobrek proboszcz tamtejszej parafii, który w swojej homilii przywołał zdarzenia historyczne mające miejsce na lanckorońskiej ziemi, jak powstanie Konfederacji Barskiej – mija właśnie 250 rocznica tego wydarzenia, nawiązał także do rocznicy 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także przybliżył historię kościoła. Po mszy św. gospodarz tegorocznego złazu Pan Tadeusz Łopata Wójt Gminy Lanckorona zaprosił na wspólne spotkanie na boisko sportowe LKS „Zryw” w Lanckoronie. Zabrani prowadzeni przez Gminną Orkiestrę Dętą z Lanckorony przeszli przez piękny rynek podziwiając wokół niego drewnianą zabudowę i skierowali się na boisko, gdzie czekało wiele atrakcji. Po odebraniu znaczków złazowych (symbolu złazu) prowadzący Pan Mariusz Niedziałkowski odczytał informacje dot. RODO oraz poinformował, że XXIII Międzynarodowy Złaz Samorządowców realizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Poprosił orkiestrę o krótki koncert, a zebranych zaprosił na poczęstunek i degustację potraw regionalnych oraz odwiedzanie stoisk przygotowanych przez działające na terenie gminy stowarzyszenia. Następnie zaprosił na scenę Pana Marka Listwana Starszego Gazdę Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz gospodarza tegorocznego Złazu Pana Tadeusza Łopatę Wójta Gminy Lanckorona, którzy przywitali gości. Pan Wójt Łopata odczytał list Pana Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego skierowany do uczestników tego wydarzenia, w którym pogratulował i podziękował wszystkim osobom i instytucjom za zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia i podkreślił, że jest to wspaniała okazja do promowania walorów turystycznych naszego regionu oraz integracji środowisk samorządowców. Pan Mariusz Niedziałkowski zachęcił zebranych do zgłaszania w biurze Złazu: najmłodszego i najstarszego uczestnika, najliczniejszą rodzinę, najliczniejszą grupę, oraz osobę obecną na wszystkich złazach. Dodał, że będzie też oceniana najbardziej rozśpiewana grupa przez specjalnie do tego celu powołane jury. Zaprosił także dzieci i młodzież do uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Babiogórski Park Narodowy i przedstawił organizacje prezentujące swoje wyroby: Akoladę z Izdebnika (rękodzieło), Stowarzyszenie Lanckoronianki (degustacja potraw regionalnych), Stowarzyszenie 3 Wionki z Jastrzębi (rękodzieło i potrawy), LKS „Zryw” Lanckorona (napoje zimne i gorące, grill). Po tych komunikatach głos zabrał Zbigniew Fraś Radny Powiatu Wadowickiego i odczytał list od Pana Bartosza Kalińskiego Starosty Wadowickiego oraz Jana Gębali Przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego, w którym życzyli uczestnikom złazu najpiękniejszych doznań podczas wędrówek po lanckorońskiej ziemi, a organizatorom przekazali słowa uznania. Tradycyjnie na scenie zaprezentowały się gminy, a jury oceniało ich występy. Wystąpiła też gmina Lanckorona, jednak ze względu na rolę gospodarza nie była oceniana. Po występach Pan Tadeusz Łopata Wójt Gminy Lanckorona oraz Pan Marek Listwan Starszy Gazda Stowarzyszenia wręczyli dyplomy w kategoriach, o których wspomniano na wstępie, a także podziękowali wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Złazu. Na zakończenie dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, a dla pozostałych uczestników wystąpił duet akordeonowy w składzie Zofia Kurowska-Pniak i Adam Pniak oraz zespół Imprateam Mateusz Niedziałkowski.

Organizatorzy serdecznie dziękują za okazana pomoc:

ks. Janowi Bobrek proboszczowi parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie
ks. prof. dr hab. Maciejowi Ostrowskiemu Kierownikowi Katedry Pastoralnej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
ks. mgr Andrzejowi Lichosytowi Kanclerzowi Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
ks. Markowi Śladewskiemu Wikariuszowi Parafii w Krzeszowicach
Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego i jego współpracownikom
Panu Tomaszowi Lipce Kierownikowi Sekcji Babiogórskiej Grupy Beskidzkiej GOPR i jego kolegom
Gminnej Orkiestrze Dętej z Lanckorony
Strażakom z jednostek OSP z gminy Lanckorona
OHP Lanckorona
Stowarzyszeniu Akolada
Stowarzyszeniu „3 Wionki”
Stowarzyszeniu Lanckoronianki
KGW Jastrzębia, Stowarzyszeniu Siedlisko Skawinki
Gminnej Radzie Seniorów z Lanckorony
Panu Mariuszowi Niedziałkowskiemu za wspaniałe i sprawne prowadzenie drugiej części Złazu oraz wszystkim tym, bez których zorganizowanie tego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe.

Szczególne podziękowanie Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich składa Panu Tadeuszowi Łopacie Wójtowi Gminy Lanckorona i jego współpracownikom: Pani Marii Starzec, Pani Barbarze Kucharskiej, Pani Małgorzacie Cieślik i Paulinie Tomczykiewicz za wzorową organizację i wspaniałą atmosferę.

Za rok spotykamy się w gminie Budzów. Na XXIIII Złaz Samorządowców zaprosił Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content