XXIV Międzynarodowy Złaz Samorządowców przeszedł do historii

XXIV Międzynarodowy Złaz Samorządowców przeszedł do historii. Samorządowcy z rodzinami oraz sympatycy Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a także przedstawiciel Združenia Babia hora w ostatni dzień sierpnia wędrowali od wczesnych godzin rannych, aby na godzinę 13-ta dojść na boisko sportowe LKS Strzelec w Budzowie. Na trasy wyznaczone i oznakowane przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Wójta Gminy Budzów (gospodarza tegorocznego złazu) wyszło 12 grup złazowych z poszczególnych gmin należących do SGB oraz grupa ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Cztery grupy (około 300 osób) wędrowały trasą z Suchej Beskidzkiej przez Mioduszynę (Koszarawa, Mucharz, Sucha Beskidzka – miasto i powiat). Liczna grupa z gminy Stryszawa wybrała trasę z Zachełmnej przez Chełm i os. Mirochówka, Lanckorona wędrowała przez Skawinki, Chełm os. Mirochówka, Zambrzyce przez os. Kramarki, os. Mirochówka, grupy z Makowa Podhalańskiego, Bystrej – Sidziny i Lipnicy Wielkiej szły z Makowa, obok gajówki „Drożdżyna” do Budzowa. Najdłuższa trasa miała 15 km (z Lanckorony), a najkrótsza 7 km (z Suchej Beskidzkiej).

Po przyjściu na boisko sportowe uczestnicy otrzymali znaczki (symbol złazu). O godzinie 13 – tej rozpoczęła się msza św. koncelebrowana w intencji zebranych, a także mieszkańców gmin zrzeszonych w SGB. Homilię wygłosił ks. Andrzej Lichosyt kapelan Stowarzyszenia. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Budzowa. Po mszy św. na gorący posiłek zaprosił Pan Jan Najdek Wójt gminy Budzów. Wspaniałe potrawy regionalne serwowały także Koła Gospodyń Wiejskich z Zachełmnej, Jachówki Bieńkówki i Budzowa.
Tradycyjnie na scenie zaprezentowały się grupy z poszczególnych gmin, a dzieci brały udział w konkursach zorganizowanych między innymi przez Babiogórski Park Narodowy, który każdego roku pomaga nam w organizacji złazu. Piękny koncert dała także Orkiestra Dęta z Budzowa.
Na zakończenie złazu Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów oraz Pan Marek Listwan Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich wręczyli dyplomy: dla najstarszego i najmłodszego uczestnika, najliczniejszej grupy, najliczniejszej rodziny, najbardziej rozśpiewanej grupy, osobom które były obecne na 23 złazach. Podziękowania i drobne suweniry promocyjne od gminy Budzów otrzymały wszystkie grupy. Podziękowania za pomoc w organizacji tej imprezy otrzymali: Nadleśnictwo Sucha, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, Sekcja Operacyjna Grupy Beskidzkiej GOPR oraz Združenia Babia hora, które odebrał Pan Starosta Zubrohlavy Pavol Bugel.

Organizatorzy serdecznie dziękują za okazana pomoc:

ks. prof. dr hab. Maciejowi Ostrowskiemu Kierownikowi Katedry Pastoralnej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
ks. mgr Andrzejowi Lichosytowi Kanclerzowi Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie – kapelanowi Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
ks. Markowi Śladewskiemu Wikariuszowi Parafii w Krzeszowicach
ks. Stanisławowi Maślance Proboszczowi Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jachówce
Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego i jego współpracownikom
Panu Tomaszowi Lipce Kierownikowi Sekcji Operacyjnej Grupy Beskidzkiej GOPR i jego kolegom
Gminnej Orkiestrze Dętej z Budzowa
Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Zachełmnej, Jachówki, Bieńkówki i Budzowa
Pani Danucie Kawie – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
Panu Marcinowi Leśniakiewiczowi i Jackowi Gibasowi za pomoc w wyznaczeniu i oznakowaniu tras.
Panu Piotrowi Jezutkowi za sprawne prowadzenia drugiej części złazu.

Zorganizowanie tego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe bez pomocy i ogromnego zaangażowania Pana Wójta Jana Najdka i jego współpracowników oraz Pani Krystyny Szczepaniak Przewodniczącej Rady Gminy Budzów – Zastępcy Starszego Gazdy Stowarzyszenia. Gościnność i serdeczna atmosfera towarzyszyła zebranym do końca złazu, za co Zarząd SGB serdecznie dziękuje.

W 2020 roku spotkamy się w Lipnicy Wielkiej – na ostatnią sobotę sierpnia 2020 roku zaprosił Pan Mateusz Lichosyt Wójt Gminy Lipnica Wielka.

Fotografie: Grzegorz Wysmołek

Fotografie: Wojciech Ciomorowski

Fotografie: Paulina Tomczykiewic

Fotografie: Anna Nieużytek

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content