XXIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

KRĄG GAZDÓW/ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN BABIOGÓRSKICH w ZAWOI

ZAPRASZA NA XXIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – RADĘ STARSZYCH
będące SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM,
które odbędzie się w dniu 20 maja 2011 roku
o godzinie 11:00
W SALI RYCERSKIEJ SUSKIEGO ZAMKU
Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1

Gospodarz Zebrania
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
Stanisław Lichosyt

Przewodniczący – Starszy Gazda
Marek Listwan

PORZĄDEK XXIV WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA GMIN BABIOGÓRSKICH

20 maja 2011 roku, godzina 11:00
miejsce SALA RYCERSKA SUSKIEGO ZAMKU
Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1
Prowadzący – Stanisław Lichosyt Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
Protokolanci: dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej

Uczestniczący:
– ustępujący Delegaci Gmin,
– nowi Delegaci Gmin,
– Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Stowarzyszonych,
– zaproszeni goście.

I. CZEŚĆ ORGANIAZACYJNA

Marek Listwan – Starszy Gazda:
– otwarcie Walnego Zebrania SGB – słowo wstępne,
– przekazanie prowadzenia Gospodarzowi – Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

Stanisław Lichosyt – Gospodarz
– propozycja porządku obrad, ewentualne uzupełnienie,
– zatwierdzenie porządku obrad,
– powołanie protokolantów,
– powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

II. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

Marek Listwan – Starszy Gazda:
– Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010.
– Informacja z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji.

Halina Zielonka – Skarbnik – Gaździna:
– Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2010.
– Informacja z działalności finansowej Stowarzyszenia za okres kadencji.

Janusz Kociołek – Przewodniczący Komisji Promocji i Informatyki:
– Sprawozdanie z działalności komisji za 2010 rok.
– Informacja z działalności komisji za okres kadencji.

Zbigniew Kowalski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:
– Sprawozdanie z działalności komisji za 2010 rok.
– Informacja z działalności komisji za okres kadencji.

Krystyna Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
– Sprawozdanie z działalności komisji za 2010 rok.
– Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2010.

Uczestnicy Walnego Zebrania SGB:
– Dyskusja nad sprawozdaniami.
– Wnioski i propozycje.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków:
– Sprawozdanie z prac komisji.
– Podjęcie uchwał w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności statutowej i finansowej
za rok 2010,
– zatwierdzania bilansu Stowarzyszenia za rok 2010,
– udzielenia absolutorium zarządowi za rok 2010.

III. CZĘŚĆ WYBORCZA

Stanisław Lichosyt – Gospodarz:
– omówienie zadań poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz funkcji,
– omówienie sposobu głosowania,
– podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Kręgu Gazdów,
– powołanie komisji skrutacyjnej,
– przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,
– rozdanie kart do głosowania:
– na stanowiska funkcyjne w Kręgu Gazdów,
– na członków Kręgu Gazdów,
– do Komisji Rewizyjnej,
– do Komisji Problemowych,
– głosowanie (tajne).
Ogłoszenie wyników wyborów.

IV. CZEŚĆ PROGRAMOWA

Nowo wybrany Przewodniczący – Starszy Gazda:
– Propozycje głównych zamierzeń na rok 2011.

Nowo wybrany Skarbnik – Gazda:
– Propozycja budżetu Stowarzyszenia na rok 2011.
– Dyskusja na temat głównych zamierzeń i budżetu Stowarzyszenia na rok 2011.

– Podjęcie uchwały w sprawie zamierzeń na rok 2011.
– Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na rok 2011.
– Podjęcie uchwały w sprawie przedstawiciela w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Działania “Podbabiogórze”.

Przewodniczący SGB – Starszy Gazda:
– Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

Zakończenie Walnego Zebrania SGB.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content