Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
      BudzówBudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

  Jesteś tutaj: strona główna
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl

 
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich tworzy obecnie 13 gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jabłonka, m. Jordanów, Koszarawa, Lanckorona, Lipnica Wielka, Maków Podhalański, Mucharz, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja i Zembrzyce, a swym zasięgiem obejmuje trzy miasta: Jordanów, Maków Podhalański i Sucha Beskidzka oraz 50 wsi: Baczyn, Białkę, Bienkówkę, Budzów, Bystrę, Chyżne, Grzechynię, Hucisko, Izdebnik, Jabłonkę, Jachówkę, Jastrzębią, Jaszczurową, Juszczyn, Kiczory, Kojszówkę , Koszarawę, Koziniec, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Lanckoronę, Lipnicę Małą, Lipnicę Wielką, Marcówkę , Mucharz, Orawkę, Palczę, Pewelkę, Podchybie, Podwilk, Sidzinę, Skawce, Skawicę, Skawinki, Stryszawę, , Śleszowice, Świnną Porębę, Targoszów, Tarnawę Dolną, Tarnawę Górną, Wieprzec, Zachełmną, Zagórze, Zawoję, Zembrzyce, Zubrzycę Dolną, Zubrzycę Górną i Żarnówkę.

13 stowarzyszonych gmin zajmuje obszar 1004,7 km2, który zamieszkuje około 110 340 osób. Z tych liczb na powiat suski przypada odpowiednio - 604,8 km2 i ok. 73 090 osób (3 miasta, 29 wsi), na powiat nowotarski - 290,7 km2 i ok. 24 579 osób (9 wsi), na powiat żywiecki - 31,3 km2 i ok. 2 381 osób (1 wieś), na powiat wadowicki -77,9 km2 i ok. 10 290 osób (11 wsi).

Ponadto ze Stowarzyszeniem współpracuje gmina Jordanów (5 wsi) oraz 11 gmin orawskich z terenu Republiki Słowackiej: Bobrov, Klin, Oravska Polhora, Rabca, Rabcice, Sihelne, Namestovo, Oravské Veselé, Oravská Jasenica, Vavrecka i Zubrohlava - tworzących Zdruzenie Babia Hora, z którym 14 czerwca 2000 roku podpisana została oficjalna umowa o współpracy. Podobna umowa została zawarta przez SGB Babiogórskim Parkiem Narodowym.

Pracami Stowarzyszenia kieruje Krąg Gazdów (Zarząd) i Rada Starszych, w skład której wchodzą delegaci poszczególnych gmin.

Zarząd – Krąg Gazdów kadencja 2018-2023

 1. Listwan Marek – Przewodniczący – Starszy Gazda
 2. Krystyna Szczepaniak – I Zastępca Starszego Gazdy
 3. Antoni Karlak – II Zastępca Starszego Gazdy
 4. Halina Zielonka – Skarbnik
 5. Maria Mazur – Sekretarz
 6. Tadeusz Łopata - Członek
 7. Czesław Majdak - Członek
 8. Andrzej Malczewski - Członek
 9. Krystian Krzeszowiak -Członek

Rada Starszych kadencji 2018-2023

Budzów

 1. Jan Najdek
 2. Krystyna Szczepaniak

Bystra - Sidzina

 1. Stanisław Tempka
 2. Stanisław Talapka

Jabłonka

 1. Antoni Karlak
 2. Eugeniusz Moniak

Jordanów Miasto

 1. Andrzej Malczewski
 2. Konrad Turchan

Koszarawa

 1. Czesław Majdak
 2. Zdzisław Kępka

Lanckorona

 1. Tadeusz Łopata
 2. Ryszard Frączek

Lipnica Wielka

 1. Mateusz Lichosyt
 2. Andrzej Karkoszka

Maków Podhalański

 1. Paweł Sala
 2. Edward Orawiec

Mucharz

 1. Renata Galara
 2. Paweł Sukiennik

Stryszawa

 1. Rafał Lasek
 2. Marek Chorąży

Sucha Beskidzka

 1. Stanisław Lichosyt
 2. Krystian Krzeszowiak

Zawoja

 1. Marcin Pająk
 2. Jerzy Pająk

Zembrzyce

 1. Łukasz Palarski
 2. Grzegorz Józefowski

Jednym z ważniejszych zadań podejmowanych przez SGB są działania na rzecz zachowania rodzimej kultury i folkloru oraz kultywowania wielowiekowych tradycji. Stowarzyszenie wspiera różne lokalne inicjatywy temu służące, organizuje także konkursy (m.in. Konkurs Wiedzy Ogólnej "Leonardo" - 18 edycji) i wystawy oraz sympozja popularno-naukowe pod wspólnym tytułem „Dziedzictwo kulturowe obszaru Babiej Góry” (7 spotkań). W okresie dziewiętnastoletniej działalności, nakładem SGB ukazało się 35 publikacji, w tym 15 „Kalendarz SGB” i 15 „Rocznik Babiogórski”, a także 5 pozycje z serii "Biblioteka Babiogórska". W kolejnych numerach "Rocznika' obok materiałów z sympozjów, znajdą się również artykuły poruszające problemy szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenów podbabiogórskich.

Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkich miłośników Babiej Góry oraz tych, którym leży na sercu pomnażanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków, ochrona walorów przyrodniczych naszych ziem, oraz promocja naszych małych ojczyzn.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich jest organizatorem cieszących się bardzo dużą popularnością Złazów Samorządowców. Raz w roku, w ostatnią sobotę sierpnia, samorządowcy ze wszystkich gmin na obszarze SGB, a także zaprzyjaźnionych gmin słowackich, wraz z rodzinami i znajomymi, wyruszają na szlaki Ziemi Babiogórskiej, by podziwiać piękno jej przyrody i krajobrazu oraz spotkać się z przyjaciółmi. Corocznie gospodarzem imprezy jest inna gmina.Od czasu I Złazu, w 1996 r., odbyło się ich już osiemnaście:

I Złaz: Babia Góra - Zawoja Policzne (1996; gospodarz: gmina Zawoja)
II Złaz: Babia Góra - Hala Śmietanowa (1997; gospodarz: gmina Jabłonka)
III Złaz: Pasmo Policy- Hala Krupowa (1998; gospodarz: gmina Bystra-Sidzina)
IV Złaz: Pasmo Jałowieckie - Przełęcz Klekociny (1999; gospodarz: gmina Koszarawa)
V Złaz: Babia Hora - Oravska Polhora (2000; gospodarz: Zdruzenie Babia Hora)
VI Złaz: Babia Góra – Przywarówka (2001; gospodarz: gmina Lipnica Wielka i Zdrużenie Babia Hora)
VII Złaz: Groń Jana Pawła II (2002; gospodarz: gmina Stryszawa)
VIII Złaz: Koskowa Góra (2003; gospodarz: miasto i gmina Maków Podhalański)
IX Złaz: Danielki (2004; gospodarz: gmina Jabłonka)
X Złaz: Babia Góra (2005; gospodarze: Zdrużenie Babia Hora i gmina Zawoja)
XI Złaz: Jasień - Sucha Beskidzka (2006; gospodarz: miasto Sucha Beskidzka)
XII Złaz: Pasmo Policy - Hala Krupowa (2007; gospodarz: gmina Bystra-Sidzina)
XIII Złaz: Lanckorońska Góra – Lanckorona (2008; gospodarz: gmina Lanckorona)
XIV Złaz: Babica (2009; gospodarz: gmina Budzów)
XV Złaz: Jałowiec (2010; gospodarz: gmina Stryszawa)
XVI Złaz: Zakrzów (2011; gospodarz: gmina Stryszów)
XVII Złaz: zbiornik wodny "Świnna Poręba" (2012; gospodarz: gmina Mucharz)
XVIII Złaz: Koszarawa (2013: gospodarz Gmina Koszarawa)
XIX Złaz: Maków Podhalański (2014: gospodarz Gmina Maków Podhalański)
XX Złaz: Babia Góra - Markowe Szczawiny (2015: gospodarz Gmina Zawoja)
XXI Złaz: Jasień - Sucha Beskidzka (2016; gospodarz: miasto Sucha Beskidzka)
XXII Złaz: Starowidz - Zembrzyce (2017; gospodarz: Gmina Zembrzyce)
XXIII Złaz: Lanckorońska Góra - Lanckorona (2018; gospodarz: Gmina Lanckorona)
XXIV Złaz: Budzów (2019; gospodarz: Gmina Budzów)

 
 
 
 
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572