Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Laur Babiogórski


Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

REGULAMIN HONOROWANIA ZASŁUG LAUREM BABIOGÓRSKIM

 1. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich ustanawia honorowanie osób fizycznych i prawnych za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach: gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji.
 2. Rzeczową formą wyróżnienia LAUREM BABIOGÓRSKIM są:
  – stopień podstawowy – dyplom,
  – stopień szczególny – statuetka i dyplom.
 3. Kandydatów do wyróżnienia Laurem mogą zgłosić: wójt/burmistrz lub rada gminy w terminie do dnia 31 października każdego roku.
 4. W celu rozpatrzenia zgłoszonych propozycji i wyłonienie kandydatów Krąg Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia) powołuje kapitułę składającą się z pięciu laureatów z lat poprzednich.
 5. Wręczenie wyróżnień dokonuje się w sposób uroczysty w obecności władz stowarzyszenia i samorządowych.
 6. Szczególny stopień wyróżnienie wręcza się najwcześniej w drugim roku po uzyskaniu wyróżnienia podstawowego. W szczególnych przypadkach może nastąpić pominięcie zasad kolejności i czasookresu.
 7. Wręczenie wyróżnienia poprzedza kolaudacja osoby nagrodzonej dokonywana przez członków Kręgu Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia) lub osobę najbardziej predestynowaną do przedłożenia zasług osoby wyróżnionej. Laur wręcza wójt/ burmistrz gminy  laureata z udziałem władz stowarzyszenia.
 8. Decyzję zatwierdzającą kandydatów do wyróżnienia podejmuje Krąg Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia).
 9. Każda Gmina może zgłosić w jednym roku kalendarzowym tylko jednego kandydata do wyróżnienia Laurem Babiogórskim stopnia szczególnego.

Wykaz osób, zespołów, instytucji i zakładów pracy, które zostały wyróżnione „LAUREM BABIOGÓRSKIM” (wnioski z danej gminy, od laureatów lub Zarządu).

Budzów:

 1. Franczek Stanisław (podstawowy- 2003 rok)
 2. Strączek Maria – (podstawowy – 2006 rok, szczególny -2009 rok)
 3. Skubisz Jacek – (podstawowy 2008 rok)
 4. Najdek Jan – (podstawowy – 2009 rok, szczególny – 2011 rok)
 5. Koło Gospodyń Wiejskich Jachówka – (podstawowy – 2011 rok)
 6. Koło Gospodyń Wiejskich Bieńkówka – (podstawowy – 2011 rok)
 7. Danuta Kawa – (szczególny – 2014 rok)
 8. Koło Gospodyń Wiejskich Budzów – (podstawowy – 2014 rok)
 9. Koło Gospodyń Wiejskich Baczyn – (podstawowy – 2014 rok)
 10. Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki” – (podstawowy grudzień 2017 rok Jabłonka)
 11. Grupa Apostolska z Budzowa – (podstawowy – 2019 miasto Jordanów)
 12. Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej – (podstawowy 2019 miasto Jordanów)
 13. Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy – (podstawowy 2019 miasto Jordanów)
 14. Stanisław Głowacz – (podstawowy 2019 miasto Jordanów)
 15. Elżbieta Trzop (podstawowy rok 2021 Bystra Podhalańska)

Bystra-Sidzina:

 1. Leśniak Adam – (podstawowy – 2002 rok)
 2. Uczniak Tadeusz – (podstawowy – 2002 rok, szczególny 2021rok Bystra Podhalańska)
 3. Stowarzyszenie „Tradycja i Natura” – (podstawowy -2008 rok)
 4. Jadwiga Czarny (podstawowy 2019 miasto Jordanów)

Jabłonka:

 1. Dyrekcja Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego (podstawowy – 2000 rok)
 2. Pilarczyk Władysław – (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2008 rok)
 3. Haniaczyk Andrzej – ( podstawowy – 2003 rok, szczególny – 2005 rok)
 4. Pilch Jadwiga – ( podstawowy – 2003 rok, szczególny – 2005 rok)
 5. Kąś Józef – (podstawowy -2004 rok)
 6. Wyrtel Stanisław – (podstawowy – 2004 rok)
 7. Komońska Helena – (podstawowy –  2005 rok)
 8. Madeja Andrzej – (podstawowy  – 2005 rok)
 9. Rutkowska Emilia – (podstawowy – 2006 rok)
 10. Stopka Aniela – (podstawowy – 2006 rok)
 11. Łabus Jan – ( szczególny – 2008 rok)
 12. Jan Dubjak – (szczególny – 2014 rok (wręczenie – 2015 rok)
 13. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce (szczególny – 2016 rok podczas jubileuszu XX-lecia SGB, Jabłonka)
 14. Andrzej Woszczek – (podstawowy – grudzień 2019 Lanckorona)
 15. Bogusława Pilch – (podstawowy – grudzień 2019 Lanckorona)
 16. Janusz Haniaczyk – (podstawowy – grudzień 2019 Lanckorona)
 17. Grażyna Karlak – (podstawowy – lipiec 2021 Sucha Beskidzka)
 18. Irena Grobarczyk (podstawowy – grudzień 2021 Bystra Podhalańska)
 19. Marcin Lichosyt (podstawowy – grudzień 2021 Bystra Podhalańska)
 20. Barbara Zgama (podstawowy grudzień 2021 Bystra Podhalańska)

Miasto Jordanów:

 1. Pilchowie Anna i Antoni – (podstawowy – 2000 rok)
 2. Chór BEL CANTO – ( podstawowy – 2003 rok, szczególny – (czerwiec 2021 Sesja Rady Miasta Jordanowa)
 3. Dziecięcy Zespół Regionalny „Gronicki” – (podstawowy – 2003 rok)
 4. Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców „Pasja” – (podstawowy 2005 rok, szczególny – 2009 rok)
 5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej – (szczególny – 2006 rok)
 6. Opalińska Halina – (podstawowy – 2009 rok, szczególny 2019 miasto Jordanów)
 7. Jordanowskie Stowarzyszenie Kultury Ludowej – (podstawowy – 2009 rok)
 8. Starzec Renata i Stanisław – (podstawowy – 2009, szczególny grudzień 2021 rok Bystra Podhalańska)
 9. Irena Stopa – (podstawowy grudzień 2016 rok Kuków)
 10. Stanisław Bednarz – (podstawowy grudzień 2017 rok Jabłonka)
 11. Orkiestra Dęta Jordanów – (podstawowy styczeń 2019 miasto Jordanów)
 12. Jerzy Semsch (podstawowy – grudzień 2019 Lanckorona)
 13. Klub Sportowy „Jordan” – (podstawowy czerwiec 2021 Jordanów – Sesja Rady Miasta)
 14. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jordanów (podstawowy grudzień 2021 Bystra Podhalańska)

Koszarawa:

 1. Kensy Natan – (podstawowy – 2000 rok)
 2. Puda Władysław – (podstawowy – 2000 rok)
 3. Marcin Sawicki – (podstawowy grudzień 2019 Lanckorona)
 4. Małgorzata Kępka – (podstawowy lipiec 202 rok Sucha Beskidzka)
 5. Zespół Regionalny „Jaferki” (podstawowy – grudzień 2021 Bystra Podhalańska)

Lanckorona:

 1. Wiśniak Kazimierz – (podstawowy – 2005 rok, szczególny – 2008 rok)
 2. Koźbiał Fryderyk – (podstawowy – 2008 rok)
 3. Czwartek – Michniak Stanisław – ( podstawowy – 2008 rok)
 4. Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku” – (podstawowy – 2008 rok)
 5. Cecylia Lang – (podstawowy – 2015 rok)
 6. Ryszard Fraczek – (podstawowy maj 2021 rok Sesja Rady Gminy Lanckorona)

Lipnica Wielka:

 1. Kowalczyk Emil – (podstawowy – 2001 rok, szczególny 2002 rok)
 2. Mikłusiak Ignacy – (podstawowy – 2002 rok)
 3. Młynarczyk Ludwik – ( podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2009 rok)
 4. Dziubek Andrzej – (podstawowy – 2006 rok)
 5. Karkoszka Eugeniusz – (podstawowy – 2006 rok)
 6. Kowalczyk Janina – (podstawowy – 2006 rok)
 7. Wydawnictwo i Zespół Redakcyjny Czasopisma „Moja Orawa” – (podstawowy 2006 rok)
 8. Mariusz Murzyniak – (podstawowy – 2006 rok)
 9. Zespół „ Muzyka Lipnicka) – (podstawowy – 2006 rok)
 10. Adamczyk Franciszek – (szczególny – 2006 rok)
 11. Mastela Karol – (podstawowy – 2008 rok)
 12. Kowalczyk Robert – (podstawowy – 2008 rok)
 13. Omylak Józef – szczególny – 2010 rok
 14. Prałat Kołacz Bolesław – (szczególny – 2013 rok)
 15. dr Andrzej Jazowski – (szczególny – 2014 rok)
 16. Orawska Grupa Teatralna im. E. Kowalczyka – ( podstawowy – 2014 rok)
 17. Jan Grygierczyk – (podstawowy – 2015 rok)
 18. Franciszek Pindziak – (szczególny– 2016 rok podczas jubileuszu XX-lecia SGB, Jabłonka)
 19. Danuta Paplaczyk – (podstawowy grudzień 2017 rok Jabłonka)
 20. Ferdynand Kucek – (podstawowy grudzień 2017 rok  Jabłonka)
 21. Augustyn Słaby – (podstawowy grudzień 2017 rok Jabłonka)
 22. Zgromadzenie Sióstr Albertynek – (podstawowy grudzień 2019 Lanckorona)
 23. Czasopismo Gminne Nowiny – (podstawowy czerwiec 2021 rok Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka)
 24. Bronisław Kowalczyk – (podstawowy czerwiec 2021 rok Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka)
 25. Andrzej Buroń – (podstawowy grudzień 2021 Bystra Podhalańska)
 26. Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej (podstawowy grudzień 2021 Bystra Podhalańska)

Maków Podhalański:

 1. Pazdur Wojciech – (podstawowy – 2000 rok)
 2. Cieślewicz Kazimierz – (podstawowy – 2001 rok, szczególny – 2004 rok)
 3. Fabryka Osłonek Białkowych – (szczególny –2008 rok)
 4. Pawlik Stanisław – (szczególny – 2010 rok)
 5. Kozina Anna – (podstawowy – 2010 rok)
 6. Kazimierz Surzyn (szczególny – 2021 Sucha Beskidzka)
 7. Zespół Regionalny „Zbyrcok” – (podstawowy lipiec 2021 rok Sucha Beskidzka)

Mucharz:

 1. Robert Kadela – (podstawowy – 2013 rok),( szczególny grudzień 2017 rok Jabłonka)
 2. Dziecięca Ludowa Kapela „Kozinianie” – (podstawowy – 2014 rok, szczególny 2021 Bystra Podhalańska)
 3. Koło Gospodyń Wiejskich „Jaszczurowianki – (podstawowy – 2015 rok)
 4. Koło Łowieckie „Cietrzew”- (podstawowy – grudzień 2016 rok Kuków)
 5. Dorota Polan – (podstawowy – grudzień 2017 rok Jabłonka)
 6. Wioletta Rupa – (podstawowy – grudzień 2019 Lanckorona)
 7. Jan Marcisz – (podstawowy – lipiec 2021 rok Sucha Beskidzka)

Stryszawa:

 1. Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia” ( podstawowy – 2005 rok, szczególny – 2013 rok)
 2. Lanik Józef – (podstawowy – 2005 rok)
 3. Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa – (podstawowy – 2008 rok)
 4. Grupa Artystyczna „SYNAPSY” – (podstawowy grudzień 2019 Lanckorona)

Stryszów:

 1. Jan Wacławski – (szczególny – 2014 rok)
 2. Magdalena Bartkowska – ( podstawowy – 2015 rok)
 3. Mieczysław Stanowski – (szczególny – 2016 rok podczas jubileuszu XX-lecia SGB, Jabłonka)
 4. Małgorzata Kowalska – (szczególny – grudzień 2016 Kuków)
 5. Jan Porębski – (podstawowy – grudzień 2016 Kuków)
 6. Orkiestra Dęta z Łękawicy – (podstawowy – grudzień 2016 Kuków)
 7. Renata Bukowska (szczególny 2019 miasto Jordanów)
 8. Kazimierz Gromada (szczególny 2019 miasto Jordanów)
 9. Magdalena Adamczyk (podstawowy 2019 miasto Jordanów)

Sucha Beskidzka:

 1. Janusz Kociołek – (podstawowy – 2000 rok, szczególny – 2002 rok)
 2. Skrbeńska Maria – (podstawowy – 2001 rok, szczególny – 2009 rok)
 3. Żak Wojciech – (podstawowy – 2001 rok)
 4. Kulak Władysława – (podstawowy – 2001 rok)
 5. Jerzy Henryk Harasimczyk – (podstawowy – 2004 rok, szczególny – 2005 rok)
 6. Maria Mazur – (szczególny – 2005 rok)
 7. Kazimierz Steczek – (podstawowy – 2008 rok)
 8. Barbara Woźniak – (podstawowy – 2008 rok, szczególny – 2014 rok)
 9. Wiesław Kwak – (podstawowy – 2008 rok)
 10. Zespół Regionalny „Ziemia Suska” – (podstawowy – 2009 rok)
 11. Stanisław Lichosyt – (szczególny – 2010 rok)
 12. Stanisław Kubasiak – (szczególny– 2016 rok podczas jubileuszu XX-lecia SGB, Jabłonka)
 13. Marian Bucała – (szczególny grudzień 2017 rok Jabłonka)
 14. Miejska Orkiestra Dęta w Suchej Beskidzkiej – (podstawowy grudzień 2019 Lanckorona)
 15. Małgorzata Kubieniec – (podstawowy lipiec 2021 rok Sucha Beskidzka)
 16. Józef Szlaga (szczególny 2021 rok) – kościół w Suchej Beskidzkiej
 17. Wojciech Gach ( podstawowy – grudzień 2021 Bystra Podhalańska)

Zawoja:

 1. dr Janicka –  Krzywda  Urszula  (odstawowy – 2000 rok, szczególny – 2002 rok)
 2. Krzywda Piotr – (podstawowy – 2001 rok)
 3. Mołdawa Roman – (podstawowy – 2001 rok)
 4. Targosz Bogusław – (podstawowy – 2001 rok)
 5. Stępień Jan – (podstawowy – 2002, szczególny – 2004 rok)
 6. Stokłosa Krzesław – (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2004 rok)
 7. Babiogórski Park Narodowy – (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2004 rok)
 8. Smyrak Stanisław (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2005 rok)
 9. Bugajska Zofia – (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2011 rok)
 10. Zespół Regionalny JUZYNA – (szczególny -2002 rok)
 11. Pająk Andrzej (szczególny – 2005 rok)
 12. Piwko Dorota – (podstawowy – 2008 rok)
 13. Więcek Ryszard – ( szczególny – 2010 rok)
 14. Listwan Marek – (szczególny – 2010 rok)
 15. Tomasz Michalski (szczególny 2017 rok )
 16. Katarzyna Ceklarz (podstawowy – grudzień 2021 rok Bystra Podhalańska)
 17. Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej – Krzywdy – (podstawowy grudzień 2021 rok Bystra Podhalańska)

Zembrzyce:

 1. Wojtanek Tadeusz – (podstawowy – 2001 rok), (szczególny – grudzień 2016 rok Kuków)
 2. dr hab. Tadeusz Paleczny – (podstawowy – 2014 rok)
 3. Kazimierz Surzyn – (podstawowy – 2015 rok)
 4. Józef Krzak – (podstawowy – 2015 rok)
 5. Maria Heldt – (podstawowy – 2015 rok)
 6. Orkiestra Dęta RYTM Zembrzyce – (podstawowy – 2015 rok)
 7. Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” – (podstawowy – grudzień 2016 rok Kuków)
 8. Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry – podstawowy – grudzień 2017 rok Jabłonka
 9. Stanisław Sala – (podstawowy – 2019, miasto Jordanów)
 10. Grupa Wokalno-Muzyczna „Pokolenie” – (podstawowy grudzień 2019 Lanckorona)
 11. Jolanta Żmija (podstawowy – grudzień 2021 Bystra Podhalańska)

Słowacja:

 1. Krjakowa Ewa – (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2004 rok)
 2. Matiz Ivan –(podstawowy – 2005 rok)
 3. Namislovska Viera – (podstawowy – 2004 rok, szczególny – 2006 rok)

Opracowano na podstawie danych zawartych w:

Roczniku Babiogórskim Tom 7 Rok 2005  „Wyróżnieni Laurami Babiogórskimi (LB),

Roczniku Babiogórskim Tom 16 Rok 2015 „Laury Babiogórskie (LB),

Uchwałach Rady Starszych, Uchwały Kręgu Gazdów.

Sucha Beskidzka, 18 grudnia 2021 roku

Załączniki do pobrania:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

Stowarzyszenie

Aktualności

Publikacje

Kontakt

Polityki

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

telefon: 665-053-572
email: info@sgb.org.pl


Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

Obserwuj nas na:

Share on facebook
Facebook

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572