Laur Babiogórski

REGULAMIN HONOROWANIA ZASŁUG LAUREM BABIOGÓRSKIM

 1. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich ustanawia honorowanie osób fizycznych i prawnych za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach: gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji.
 2. Rzeczową formą wyróżnienia LAUREM BABIOGÓRSKIM są:
  – stopień podstawowy – dyplom,
  – stopień szczególny – statuetka i dyplom.
 3. Kandydatów do wyróżnienia Laurem mogą zgłosić: wójt/burmistrz lub rada gminy w terminie do dnia 31 października każdego roku.
 4. W celu rozpatrzenia zgłoszonych propozycji i wyłonienie kandydatów Krąg Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia) powołuje kapitułę składającą się z pięciu laureatów z lat poprzednich.
 5. Wręczenie wyróżnień dokonuje się w sposób uroczysty w obecności władz stowarzyszenia i samorządowych.
 6. Szczególny stopień wyróżnienie wręcza się najwcześniej w drugim roku po uzyskaniu wyróżnienia podstawowego. W szczególnych przypadkach może nastąpić pominięcie zasad kolejności i czasookresu.
 7. Wręczenie wyróżnienia poprzedza kolaudacja osoby nagrodzonej dokonywana przez członków Kręgu Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia) lub osobę najbardziej predestynowaną do przedłożenia zasług osoby wyróżnionej. Laur wręcza wójt/ burmistrz gminy  laureata z udziałem władz stowarzyszenia.
 8. Decyzję zatwierdzającą kandydatów do wyróżnienia podejmuje Krąg Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia).
 9. Każda Gmina może zgłosić w jednym roku kalendarzowym tylko jednego kandydata do wyróżnienia Laurem Babiogórskim stopnia szczególnego.

Wykaz
osób, zespołów, instytucji i zakładów pracy, które zostały wyróżnione
„LAUREM BABIOGÓRSKIM”
(wnioski z danej gminy, od laureatów lub Zarządu)

Budzów:

 1. Franczek Stanisław (podstawowy- 2003 rok)
 2. Strączek Maria – (podstawowy – 2006 rok, szczególny -2009 rok)
 3. Skubisz Jacek – (podstawowy 2008 rok)
 4. Najdek Jan – (podstawowy – 2009 rok, szczególny – 2011 rok)
 5. Koło Gospodyń Wiejskich Jachówka – (podstawowy – 2011 rok)
 6. Koło Gospodyń Wiejskich Bieńkówka – (podstawowy – 2011 rok)
 7. Danuta Kawa – (szczególny – 2014 rok)
 8. Koło Gospodyń Wiejskich Budzów – (podstawowy – 2014 rok)
 9. Koło Gospodyń Wiejskich Baczyn – (podstawowy – 2014 rok)
 10. Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki” – (podstawowy grudzień 2017 rok Jabłonka)
 11. Grupa Apostolska z Budzowa – (podstawowy – 2019 miasto Jordanów)
 12. Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej – (podstawowy 2019 miasto Jordanów)
 13. Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy – (podstawowy 2019 miasto Jordanów)
 14. Stanisław Głowacz – (podstawowy 2019 miasto Jordanów)

Bystra-Sidzina:

 1. Leśniak Adam – (podstawowy – 2002 rok)
 2. Uczniak Tadeusz – (podstawowy – 2002 rok)
 3. Stowarzyszenie „Tradycja i Natura” – (podstawowy -2008 rok)
 4. Jadwiga Czarny (podstawowy 2019 miasto Jordanów)

Jabłonka:

 1. Dyrekcja Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego (podstawowy – 2000 rok)
 2. Pilarczyk Władysław – (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2008 rok)
 3. Haniaczyk Andrzej – ( podstawowy – 2003 rok, szczególny – 2005 rok)
 4. Pilch Jadwiga – ( podstawowy – 2003 rok, szczególny – 2005 rok)
 5. Kąś Józef – (podstawowy -2004 rok)
 6. Wyrtel Stanisław – (podstawowy – 2004 rok)
 7. Komońska Helena – (podstawowy –  2005 rok)
 8. Madeja Andrzej – (podstawowy  – 2005 rok)
 9. Rutkowska Emilia – (podstawowy – 2006 rok)
 10. Stopka Aniela – (podstawowy – 2006 rok)
 11. Łabus Jan – ( szczególny – 2008 rok)
 12. Jan Dubjak – (szczególny – 2014 rok (wręczenie – 2015 rok)
 13. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce (szczególny – 2016 rok podczas jubileuszu XX-lecia SGB, Jabłonka)
 14. Grażyna Karlak – (podstawowy 2020 rok)

Miasto Jordanów:

 1. Pilchowie Anna i Antoni – (podstawowy – 2000 rok)
 2. Chór BEL CANTO – ( podstawowy – 2003 rok, szczególny 2020 rok wręczenie Sesja Rady Miasta 2021 rok )
 3. Dziecięcy Zespół Regionalny „Gronicki” – (podstawowy – 2003 rok)
 4. Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców „Pasja” – (podstawowy 2005 rok, szczególny – 2009 rok)
 5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej – (szczególny – 2006 rok)
 6. Opalińska Halina – (podstawowy – 2009 rok, szczególny 2019 miasto Jordanów)
 7. Jordanowskie Stowarzyszenie Kultury Ludowej – (podstawowy – 2009 rok)
 8. Starzec Renata i Stanisław – (podstawowy – 2009 )
 9. Irena Stopa – (podstawowy grudzień 2016 rok Kuków)
 10. Stanisław Bednarz – (podstawowy grudzień 2017 rok Jabłonka)
 11. Orkiestra Dęta Jordanów – (podstawowy styczeń 2019 rok  miasto Jordanów)
 12. Klub Sportowy „Jordan” (podstawowy – 2020 rok – Jordanów Sesja Rady Miasta 2021 rok)

Koszarawa:

 1. Kensy Natan – (podstawowy – 2000 rok)
 2. Puda Władysław – (podstawowy – 2000 rok)
 3. Małgorzata Kępka – (podstawowy 2020 rok )
 4. Marcin Sawicki – (podstawowy 2019 rok)

Lanckorona:

 1. Wiśniak Kazimierz – (podstawowy – 2005 rok, szczególny – 2008 rok)
 2. Koźbiał Fryderyk – (podstawowy – 2008 rok)
 3. Czwartek – Michniak Stanisław – ( podstawowy – 2008 rok)
 4. Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku” – (podstawowy – 2008 rok)
 5. Cecylia Lang – (podstawowy – 2015 rok)
 6. Ryszard Fraczek – (podstawowy – 2020 rok)

Lipnica Wielka:

 1. Kowalczyk Emil – (podstawowy – 2001 rok, szczególny 2002 rok)
 2. Mikłusiak Ignacy – (podstawowy – 2002 rok)
 3. Młynarczyk Ludwik – ( podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2009 rok)
 4. Dziubek Andrzej – (podstawowy – 2006 rok)
 5. Karkoszka Eugeniusz – (podstawowy – 2006 rok)
 6. Kowalczyk Janina – (podstawowy – 2006 rok)
 7. Wydawnictwo i Zespół Redakcyjny Czasopisma „Moja Orawa” – (podstawowy 2006 rok)
 8. Mariusz Murzyniak – (podstawowy – 2006 rok)
 9. Zespół „ Muzyka Lipnicka) – (podstawowy – 2006 rok)
 10. Adamczyk Franciszek – (szczególny – 2006 rok)
 11. Mastela Karol – (podstawowy – 2008 rok)
 12. Kowalczyk Robert – (podstawowy – 2008 rok)
 13. Omylak Józef – szczególny – 2010 rok
 14. Prałat Kołacz Bolesław – (szczególny – 2013 rok)
 15. dr Andrzej Jazowski – (szczególny – 2014 rok)
 16. Orawska Grupa Teatralna im. E. Kowalczyka – ( podstawowy – 2014 rok)
 17. Jan Grygierczyk – (podstawowy – 2015 rok)
 18. Franciszek Pindziak – (szczególny– 2016 rok podczas jubileuszu XX-lecia SGB, Jabłonka)
 19. Danuta Paplaczyk – (podstawowy grudzień 2017 rok Jabłonka)
 20. Ferdynand Kucek – (podstawowy grudzień 2017 rok  Jabłonka)
 21. Augustyn Słaby – (podstawowy grudzień 2017 rok Jabłonka)
 22. Czasopismo Lokalne „Gminne Nowiny” (podstawowy 2020 rok Sesja Rady Gminy 2021 rok)
 23. Bronisław Kowalczyk (podstawowy 2020 rok Sesja Rady Gminy 2021 rok)
Maków Podhalański:
 1. Pazdur Wojciech – (podstawowy – 2000 rok)
 2. Cieślewicz Kazimierz – (podstawowy – 2001 rok, szczególny – 2004 rok)
 3. Fabryka Osłonek Białkowych – (szczególny –2008 rok)
 4. Pawlik Stanisław – (szczególny – 2010 rok)
 5. Kozina Anna – (podstawowy – 2010 rok)
 6. Kazimierz Surzyn (szczególny – 2020 rok)
 7. Zespół Regionalny „Zbyrcok” – (podstawowy 2020 rok )
Mucharz:
 1. Robert Kadela – (podstawowy – 2013 rok),( szczególny grudzień 2017 rok Jabłonka)
 2. Dziecięca Ludowa Kapela „Kozinianie” – (podstawowy – 2014 rok)
 3. Koło Gospodyń Wiejskich „Jaszczurowianki – (podstawowy – 2015 rok)
 4. Koło Łowieckie „Cietrzew”- (podstawowy – grudzień 2016 rok Kuków)
 5. Dorota Polan – (podstawowy – grudzień 2017 rok Jabłonka)
 6. Wioletta Rupa – (podstawowy 2019 rok)
 7. Jan Marcisz – (podstawowy 2021 rok)
 8. Dziecięca Kapela Ludowa “Kozinianie” (szczególny 2021 rok)
Stryszawa:
 1. Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia” ( podstawowy – 2005 rok, szczególny – 2013 rok)
 2. Lanik Józef – (podstawowy – 2005 rok)
 3. Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa – (podstawowy – 2008 rok)
Stryszów:
 1. Jan Wacławski – (szczególny – 2014 rok)
 2. Magdalena Bartkowska – ( podstawowy – 2015 rok)
 3. Mieczysław Stanowski – (szczególny – 2016 rok podczas jubileuszu XX-lecia SGB, Jabłonka)
 4. Małgorzata Kowalska – (szczególny – grudzień 2016 Kuków)
 5. Jan Porębski – (podstawowy – grudzień 2016 Kuków)
 6. Orkiestra Dęta z Łękawicy – (podstawowy – grudzień 2016 Kuków)
 7. Renata Bukowska (szczególny 2019 miasto Jordanów)
 8. Kazimierz Gromada (szczególny 2019 miasto Jordanów)
 9. Magdalena Adamczyk (podstawowy 2019 miasto Jordanów)
Sucha Beskidzka:
 1. Janusz Kociołek – (podstawowy – 2000 rok, szczególny – 2002 rok)
 2. Skrbeńska Maria – (podstawowy – 2001 rok, szczególny – 2009 rok)
 3. Żak Wojciech – (podstawowy – 2001 rok)
 4. Kulak Władysława – (podstawowy – 2001 rok)
 5. Jerzy Henryk Harasimczyk – (podstawowy – 2004 rok, szczególny – 2005 rok)
 6. Maria Mazur – (szczególny – 2005 rok)
 7. Kazimierz Steczek – (podstawowy – 2008 rok)
 8. Barbara Woźniak – (podstawowy – 2008 rok, szczególny – 2014 rok)
 9. Wiesław Kwak – (podstawowy – 2008 rok)
 10. Zespół Regionalny „Ziemia Suska” – (podstawowy – 2009 rok)
 11. Stanisław Lichosyt – (szczególny – 2010 rok)
 12. Stanisław Kubasiak – (szczególny– 2016 rok podczas jubileuszu XX-lecia SGB, Jabłonka)
 13. Marian Bucała – (szczególny grudzień 2017 rok Jabłonka)
 14. Małgorzata Kubieniec – (podstawowy 2020 rok)
Zawoja:
 1. dr Janicka –  Krzywda  Urszula  (odstawowy – 2000 rok, szczególny – 2002 rok)
 2. Krzywda Piotr – (podstawowy – 2001 rok)
 3. Mołdawa Roman – (podstawowy – 2001 rok)
 4. Targosz Bogusław – (podstawowy – 2001 rok)
 5. Stępień Jan – (podstawowy – 2002, szczególny – 2004 rok)
 6. Stokłosa Krzesław – (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2004 rok)
 7. Babiogórski Park Narodowy – (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2004 rok)
 8. Smyrak Stanisław (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2005 rok)
 9. Bugajska Zofia – (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2011 rok)
 10. Zespół Regionalny JUZYNA – (szczególny -2002 rok)
 11. Pająk Andrzej (szczególny – 2005 rok)
 12. Piwko Dorota – (podstawowy – 2008 rok)
 13. Więcek Ryszard – ( szczególny – 2010 rok)
 14. Listwan Marek – (szczególny – 2010 rok)
 15. Tomasz Michalski (szczególny 2017 rok – nie odebrany)
Zembrzyce:
 1. Wojtanek Tadeusz – (podstawowy – 2001 rok), (szczególny – grudzień 2016 rok Kuków)
 2. dr hab. Tadeusz Paleczny – (podstawowy – 2014 rok)
 3. Kazimierz Surzyn – (podstawowy – 2015 rok)
 4. Józef Krzak – (podstawowy – 2015 rok)
 5. Maria Heldt – (podstawowy – 2015 rok)
 6. Orkiestra Dęta RYTM Zembrzyce – (podstawowy – 2015 rok)
 7. Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” – (podstawowy – grudzień 2016 rok Kuków)
 8. Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry – podstawowy – grudzień 2017 rok Jabłonka
 9. Stanisław Sala- (podstawowy – 2019, miasto Jordanów)
Słowacja:
 1. Krjakowa Ewa – (podstawowy – 2002 rok, szczególny – 2004 rok)
 2. Matiz Ivan –(podstawowy – 2005 rok)
 3. Namislovska Viera – (podstawowy – 2004 rok, szczególny – 2006 rok)

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis
1 pdf Plik w formacie PDF Uchwała Nr XXVII/20/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich podjęta w dniu 19 grudnia 2012 roku w Makowie Podhalańskim w sprawie: ustanowienia i honorowania LAUREM BABIOGÓRSKIM
2 rtf Plik w formacie RFF Uchwała Nr XXVII/20/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich podjęta w dniu 19 grudnia 2012 roku w Makowie Podhalańskim w sprawie: ustanowienia i honorowania LAUREM BABIOGÓRSKIM

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content