Gmina Sucha Beskidzka

- powierzchnia gminy - 28 km2
- ludność - 9 044 osób (stan na dzień 31.12.2020)
- Gmina Sucha Beskidzka – miasto Sucha Beskidzka

Położenie:

Sucha Beskidzka jest dziesięciotysięcznym miastem o powierzchni 27,46 km2 położonym na południu Polski w Beskidach Zachodnich, w niewielkiej kotlinie u ujścia Stryszawki do Skawy. Krzyżują się w niej ważne szlaki komunikacyjne (drogowe i kolejowe) prowadzące z Żywca do Krakowa oraz ze Śląska w kierunku Zakopanego, Rabki i Nowego Sącza, a w szerszym ujęciu łączące północ z południem Polski. Do Suchej Beskidzkiej można bezpośrednio dojechać pociągiem z Zakopanego, Krakowa, Warszawy, Gdańska, Częstochowy, Poznania i Szczecina.

Miasto jest także centrum administracyjnym, gospodarczym i edukacyjnym regionu. Zlokalizowano w nim urzędy i instytucje o skali ponadmiejskiej, między innymi Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Nadleśnictwo, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Sąd Rejonowy i Prokuraturę Rejonową, a także liczne oddziały bankowe. Sucha Beskidzka może poszczycić się dobrze rozwiniętą i wyposażoną w nowoczesny sprzęt służbą opieki zdrowotnej ze Szpitalem Rejonowym na czele. Ważne miejsce w opiece nad pacjentem pełni też od lat bardzo sprawnie funkcjonująca Miejska Przychodnia Zdrowia, a także dwie przychodnie niepubliczne oraz rekordowa (jak na taką skalę) ilość gabinetów prywatnych. Działające na terenie miasta zakłady pracy zatrudniają tysiące mieszkańców regionu. Największym pracodawcą jest Fideltronik, którego załoga liczy około 1500 osób, a wytwarzane przez zakład wyroby są eksportowane na cały świat. Sucha Beskidzka to miasto akademickie. Od dwóch dekad (od 2001 roku) prężnie funkcjonuje w niej Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, kształcąca studentów z Polski i zagranicy. Są tu również dwie szkoły podstawowe z filią, Szkoła Muzyczna I stopnia oraz trzy szkoły ponadpodstawowe, a także instytucje kultury Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera i Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego.

Sucha Beskidzka posiada również bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową. Na terenie miasta funkcjonują hotele, ale istnieje również możliwość wynajęcia pokoi w kwaterach prywatnych. Goszczący mogą skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej, oferujących urozmaiconą kuchnię. W efekcie „coś dla siebie” znajdą zarówno chcący zakosztować potraw regionalnych, specjałów kuchni włoskiej, jak dań typu fast food.

Walory przyrodnicze:

Choć Sucha Beskidzka jest stolicą powiatu, nie panuje w niej wielkomiejski gwar. Jest zatopiona w zalesione wzniesienia, które wyraźnie górują nad tkanka miejską. Od północy nad Suchą Beskidzką majestatycznie rozciągają się zbocza góry Jasień, od wschodniej Mioduszyny, a od południowej stoki tzw. Cholernego. Są dla mieszkańców i turystów atrakcyjnymi miejscami do wypoczynku i obcowania z naturą. Pozwalają na odbycie po nich krótkiego niedzielnego spaceru, jak i spędzenie na wędrówce kilku godzin. Miastu uroku  dodają również przepływające przez nie rzeki Skawa i Stryszawka.

Z myślą o zachowaniu piękna krajobrazu, Gmina przykłada bardzo dużą uwagę do troski o środowisko naturalne. Posiada własną, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, a sieć kanalizacyjna została doprowadzona już niemal do wszystkich zabudowań. To w Suchej Beskidzkiej funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów uzdatniania wody pitnej, oparty na filtrach membranowych amerykańskiej firmy Pall. Sucha Beskidzka podejmuje także liczne inicjatywy na rzecz ochrony powietrza, stosując między innymi dotacje do wymiany przestarzałych środek ciepła oraz stosując ulgi podatkowe. Niemal wszystkie zakłady pracy oraz budynki użyteczności publicznej są ogrzewane jednym z najbardziej ekologicznych paliw jakim jest gaz. Dzięki tym inicjatywom od 2013 roku do końca 2020 roku na terenie Suchej Beskidzkiej zaprzestano użytkowania 1713 nieekologicznych pieców węglowych, które zastąpiono właśnie między innymi kotłami gazowymi.

Zabytki:

Sucha Beskidzka ma już ponad sześćset lat, a tym samym długą, ale i bogatą historię. Była lokowana w 1405 roku na prawie niemieckim, a prawa miejskie uzyskała w 1896 roku. Na przestrzeni wieków należała do pięciu rodów szlacheckich: Castiglione-Suskich, Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich. Pomimo burzliwych dziejów miasta i Polski pozostała po nich spuścizna. Do najcenniejszych zabytków architektury i kultury należą zespoły zamkowo-parkowy i kościelno-klasztorny. Oba położone bardzo blisko miejskiego rynku, co umożliwia ich zwiedzenie nawet w trakcie jednodniowego pobytu w Suchej Beskidzkiej.

Zespół zamkowo-parkowy

Renesansowy zamek, popularnie nazywany Małym Wawelem, to jeden z najpiękniejszych obiektów architektury renesansowej w Małopolsce Zachodniej. Dzisiaj to centrum kultury, sztuki i nauki dla całego regionu. Najstarszą część zamku, widoczną w skrzydle południowo-wschodnim wzniósł w latach 1554-1558 Kasper Castiglione – Suski, złotnik krakowski o pochodzeniu włoskim Był to niewielki, kamienny dwór obronny, przypominający dawne fortalicium szlacheckie. Kolejny z właścicieli Piotr Komorowski, w latach 1608-1630 dokonał jego rozbudowy w okazałą rezydencję magnacką w stylu renesansowym, wzorowaną na zamku królewskim w Krakowie. Zamek został wówczas otoczony murem parawanowym, zamykającym dziedziniec od strony wschodniej. Kolejne zmiany w bryle i we wnętrzach obiektu wprowadzili na przełomie XVII i XVIII wieku Wielopolscy, m.in. księżna Anna z Lubomirskich Wielopolska w 1708 roku. Za jej przyczyną nad skrzydłem południowo-wschodnim zostały dobudowane dwie wieże o namiotowych dachach, a wnętrza przekomponowane na styl barokowy. Pod koniec XIX wieku za przyczyną Branickich nastąpiły kolejne zmiany w architekturze i wnętrzach obiektu. Obok swojej niekwestionowanej wartości architektonicznej, zamek stał się wówczas jedną z największych skarbnic wiedzy i twórczości piśmienniczej na ziemiach polskich. Znalazła tutaj swoją siedzibę wspaniała biblioteka z niezwykle cennymi dla kultury polskiej zbiorami ksiąg, rękopisów, malarstwa, rzeźby i innych narodowych pamiątek. Po II wojnie światowej zabytek podupadł. Dawną świetność odzyskał dzięki determinacji Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta i Rady Miejskiej po wykupieniu go wraz z parkiem od spadkobierców rodziny Tarnowskich. W latach 2017-18 nakładem ponad 10,5 mln złotych przeprowadzona została gruntowna renowacja wszystkich zewnętrznych elementów zamku. Prace budowlane obejmowały również modernizację kanalizacji deszczowej i wodno-kanalizacyjnej, uporządkowanie oraz utwardzenie dziedzińca z wykonaniem nawierzchni kamiennej oraz restaurację arkadowych mostków w parku zamkowym. Zamek został również pięknie oświetlony. Wykonana iluminacja nocą wspaniale eksponuje jego bryłę tworząc niezwykły nastrój. Zamek jest obecnie nie tylko siedzibą Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, ale także stanowi centrum kulturalne regionu. Jest miejscem licznych imprez okolicznościowych, sympozjów, konferencji naukowych oraz koncertów. Od strony południowej do zamku przylega park, który tworzy integralną część z górą Jasień. Na ławkach w cieniu drzew chętnie odpoczywają mieszkańcy miasta, a także odwiedzający zespół zamkowy turyści.  Urok tego miejsca doceniają także nowożeńcy, którzy chętnie fotografują się w cieniu rozłożystych drzew. Na terenie zespołu znajdują się tzw. „Domek Ogrodnika”, w którym mieści się ekspozycja etnograficzna oraz wzniesiona za czasów Branickich oranżeria. Jako zamiłowani botanicy, hodowali w niej różne gatunki roślin egzotycznych  i cytrynat. Jest jedynym z nielicznych przykładów neogotyku angielskiego na południu Polski. Na początku XX wieku do oranżerii dobudowana została szklarnia.

Zespół kościelno-klasztorny

Zespół kościelno-klasztorny jest obok zespołu zamkowo-parkowego najcenniejszym skupiskiem obiektów zabytkowych w mieście. Należą do niego dwa kościoły (stary i nowy), dawny klasztor kanoników laterańskich, pełniący obecnie funkcję plebanii, trzy kaplice, a także kilka obiektów małej architektury sakralnej. Kompleks otoczony jest kamiennym murem. Stary kościół, ufundowany przez Piotra Komorowskiego, został wzniesiony w latach 1613-14, a nowy ponad dwa i pół wieku później. Wielka bryła i strzelista wieża o wysokości 54 metrów nowej świątyni sprawiają, że wyraźnie dominuje ona w miejskim krajobrazie. Turyści odwiedzający miasto mogą zwiedzać oba kościoły o dogodnej dla siebie porze.

Karczma „Rzym”

Stojąca na suskim rynku karczma „Rzym” swoją sławę zawdzięcza Adamowi Mickiewiczowi, który przeniósł do niej akcję ballady „Pani Twardowska”. Zabytkowa dziś drewniana budowla (pokryta czterospadowym dachem, z charakterystyczną kalenicą oraz arkadowymi podcieniami od strony elewacji frontowej) z drugiej połowy XVIII wieku stanęła za przyzwoleniem Wielopolskich, którzy wystarali się u króla polskiego o przywileje do odbywania się w Suchej 12 jarmarków w ciągu roku. Wnętrze karczmy cechuje się wystrojem regionalnym, nawiązującym do ludowej tradycji górali żywieckich i babiogórskich. Karczma “Rzym” stanowi jeden z ginących przykładów architektury drewnianej, nawiązującej bezpośrednio do tradycji budownictwa ludowego regionu Podbeskidzia i od 2002 roku stanowi punkt Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Trzy lata później stanęła przy niej fontanna, ufundowana przez samorząd miasta z okazji 600 – lecia lokacji Suchej.

Pozostałe zabytki

Dużą wartość historyczną ma samo centrum miasta, skupione wokół Rynku i jego najbliższej okolicy, będące doskonałym przykładem małomiasteczkowej zabudowy z przełomu XIX i XX w. Szczególnie charakterystyczne są dwa budynki z czerwonej cegły, pochodzące z pierwszej dekady minionego stulecia – dawny Magistrat (obecnie siedziba Prokuratury Rejonowej) oraz gmach Sądu Rejonowego, pełniący do dziś pierwotną funkcję.

Interesującym przykładem architektury kolejowej jest budynek suskiego dworca, wzniesiony w stylu charakteryzującym cały szereg stacji kolejowych, powstających w dobie galicyjskiej na linii kolei transwersalnej pod koniec XIX wieku. W Suchej można napotkać także kilka ciekawych przykładów starego budownictwa drewnianego. Na uwagę zasługują m.in. trzy oryginalne “dworki oficjalistów zamkowych”, nawiązujące architektonicznie do modnego pod koniec XIX w. stylu “szwajcarskiego” w architekturze oraz murowana siedziba Nadleśnictwa Sucha przy ul. Zamkowej.

Długą i bogatą historią miasta mieszkańcy i turyści mogą odkryć podążając Miejskim Szlakiem Historycznym. Znajduje się na nim dziesięć najważniejszych atrakcji turystycznych Suchej Beskidzkiej, oznaczonych i opisanych za pomocą gustownych tablic informacyjnych, które zostały zlokalizowane tak, aby nie zasłaniać obiektów. 

Wizerunek gminy, ład przestrzenny, poprawiły się dzięki dobrej współpracy z administratorami, zarządcami i realizatorami licznych inwestycji zewnętrznych, takich jak:

  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, który uregulował i zabezpieczył wiele odcinków potoków: Paleczka, Jachówka, Zachełmka, na długości ,
  • Zakład Energetyczny w Wadowicach, który wymienił i wybudował kilka odcinków sieci energetycznej i stacji trafo,
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który wyremontował drogi, wybudował chodniki i odbudował mosty,
  • Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, które wyremontowało drogi, chodniki, odbudowało mosty.

Ponadto:

  • na terenie gminy działa trzech operatorów telefonii komórkowej: ORANGE, ERA, PLUS GSM,
  • Telekomunikacja Polska S.A wykonała częściowo linie światłowodowe sieci teletechnicznej.

Inne ciekawe miejsca

Kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasień

Wzniesiona 500 m n.p.m. kaplica została zbudowana w 1773 r. na pamiątkę potyczki, jaką w czasie konfederacji barskiej w 1771 r. stoczyły tu oddziały konfederatów z wojskami rosyjskimi generała Suworowa. Według tradycji poległo w niej ok. 200 żołnierzy konfederackich, a do niewoli rosyjskiej miał się dostać Maurycy Beniowski. Murowany obiekt łączy cechy architektury renesansowej z elementami gotyckimi i klasycystycznymi. Wewnątrz w ołtarzu znajduje się kopia obrazu matki Boskiej Częstochowskiej.

Platforma widokowa na zboczu Mioduszyny

Wybudowana w 2018 roku platforma widokowa ze schronem szybko stała się jedną z atrakcji turystycznych miasta. Z jej tarasu rozpościera się panorama na całe miasto. Podziwiać z niej można nie tylko zabudowę miejską, spojrzeć z góry na Zamek Suski na tle góry Jasień, ale także otaczające Suchą Beskidzką, jak i położone dalej pasma Beskidu Żywieckiego, Małego i Makowskiego. Obserwowane z niej zachody słońca, gdy niebo wypala feeria barw, na długo pozostają w pamięci, a przez to platforma często odwiedzana jest przez fotografów.  

Wisząca kładka piesza na Skawie

Łączący osiedle Garce i Śpiwle z centrum miasta wisząca kładka, przerzucona nad rzeką Skawą ułatwia życie mieszkańcom i stanowi skrót. Dla turystów stanowi dużą atrakcję turystyczną. Stojąc na niej można podziwiać ujście Stryszawki do Skawy, jak i wsłuchać się w szum wody toczonej przez Skawę.

Szlaki turystyczne

Oprócz miejskiego szlaku historyczno-krajoznawczego (oznakowanie biało-niebieskie), w Suchej Beskidzkiej rozpoczynają się cztery piesze szlaki turystyczne PTTK.

Sport i rekreacja

Nie trzeba być sportowcem, aby w Suchej Beskidzkiej móc zakosztować aktywnego życia. Do bezpiecznego przemieszczania się po mieście na rowerach zachęcają wydzielone ciągi na chodnikach wzdłuż głównych ulic miasta. Sucha Beskidzka posiada także nowoczesną bazę sportową. Pod skrzydłami Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” znajduje się między innymi stadion sportowy, który od 2016 roku jest najnowocześniejszym obiektem w regionie. Znajduje się na nim posiadająca atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki poliuretanowa, bieżnia o długości 400 metrów z czterema torami okrężnymi oraz sześcioma na prostej, pozwalającymi przeprowadzić najwyższej rangi zawody dla sprinterów i biegaczy średnio i długodystansowych. Na terenie obiektu znajdują się również skocznie do skoku w dal i wzwyż, rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu młotem, dyskiem i oszczepem. Kompleks posiada pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze znakomicie utrzymaną płytą oraz krytą trybunę na 260 miejsc.

Obok stadionu mieści się kompleks boisk „Orlik 2012” z boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz pokryte poliuretanem boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Na drugim z nich w okresie zimowych rokrocznie uruchamiane jest sztuczne lodowisko wraz z wypożyczalnią łyżew.

Natomiast przy ul. Spacerowej, w bezpośrednim sąsiedztwie Stryszawki, powstał skatepark połączony ze strefą workoutu, służącą do wykonywania ćwiczeń wykorzystujących masę własnego ciała.

Całość bogatej infrastruktury sportowej dopełnia Kryta Pływalnia. Poza głównym basen pływackim znajdują się w niej basen rekreacyjny wyposażony w relaksacyjno-rehabilitacyjne natryski, mała niecka dla dzieci, jacuzzi oraz zjeżdżalnia.

Na ternie Suchej Beskidzkiej znajduje się również strzelnica sportowa, tor łuczniczy oraz siłownia plenerowa. Przy obu suskich szkołach podstawowych znajdują się hale sportowe. Ciekawostką jest fakt, że wybudowana przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zasypnickiej została niczym most przerzucona nad potokiem Zasypniczanka. Jest to prawdopodobnie jedyny tego typu tak zaprojektowany obiekt w naszym kraju, który wraz z odnowioną elewacją budynku szkolnego stanowi jedną z wizytówek miasta.

Wydarzenia sportowe i kulturalne:

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Suchej Beskidzkiej jest niezwykle bogaty. Każdego roku (nie licząc czasów pandemii) odbywa się w niej ponad 100 wydarzeń artystycznych, muzycznych i sportowych. Duża ich część organizowana jest w murach odrestaurowanego Zamku Suskiego lub w jego najbliższym otoczeniu. Od 2021 roku miasto może poszczycić się posiadaniem nowoczesnego i przestronnego Centrum Kultury i Filmu z salą kinowo-widowiskową z widownią na 300 miejsc, pozwalająca na występy renomowanych zespołów muzycznych, grup teatralnych i kabaretowych, a oglądającym zapewnia komfortowe warunki do podziwiania artystów.

Do wydarzeń kulturalnych, które już na stałe weszły do kalendarza imprez kulturalnych jest przede wszystkim organizowany w styczniu pod patronatem Burmistrza Miasta Koncert Noworoczny, będący świętem muzyki operowej i operetkowej. Dotychczas przed zawsze wypełnioną do ostatniego miejsca publicznością występowali tak uznani artyści jak Bogusław Morka, Jerzy Ochman, czy Wiesław Bednarek. Jesienią muzyka klasyczna rozbrzmiewa w zamkowych murach w ramach corocznych Dni Muzyki na Zamku, a wielkim wydarzeniem muzycznym jest również koncert laureatów konkursu Młodzi artyści na zamku. Po odrestaurowaniu Małego Wawelu jego dziedziniec wraz z krużgankami stały się miejscem koncertów plenerowych organizowanych między innymi w ramach Dni Ziemi Suskiej.

Działające w zamkowych murach i posiadające bogate zbiory Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zaprasza mieszkańców i turystów na wystawy stałe i regularnie przygotowywane wystawy czasowe. Zwiedzający zamek mogą również odwiedzić Galerię Sztuki, w której wystawiane są prace zarówno miejscowych artystów, jak i innych uznanych twórców.

Sztandarowym punktem Suskiej Majówki jest organizowana przez Bibliotekę Suską gra miejska. Jej uczestnicy z zapałem pokonują ulice miasta, zaglądają w liczne zakamarki, rozwiązując po drodze niezliczoną ilość zagadek.

Zmodernizowany stadion, hale sportowe, orlik, jaki dysponuje Sucha Beskidzka sprawiają, że rokrocznie odbywa się w mieście kilkadziesiąt imprez sportowych. Sucha Beskidzka regularnie gości kolarzy rywalizujących w najbardziej prestiżowych wyścigach klasycznych (jednodniowych) i wielodniowych. Z roku na rok coraz większy prestiż zyskuje lekkoatletyczny Memoriał Edwarda Szklarczyka „I ty możesz zostać mistrzem”, w którym bierze udział kilkuset zawodników z całej Polski. Impreza sportowa wpisana jest w kalendarz Małopolskiego Związku Lekkoatletycznego. Głównym punktem zawodów jest Bieg Memoriałowy im. Edwarda Szklarczyka. Bieg ten poświęcony jest mieszkańcowi Suchej Beskidzkiej  wybitnemu lekkoatlecie.

W Suchej Beskidzkiej regularnie odbywają się otwarte zawody strzeleckie organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta, łucznicze oraz łyżwiarskie. Sztuczne boisko piłkarskie jest areną znakomicie przygotowanej i profesjonalnie prowadzonej Amatorskiej Ligi Powiatu Suskiego w piłce nożnej, skupiającej wielu zawodników, którzy po zakończeniu kariery klubowej nie zdecydowali się zawiesić butów na kołku.

Zespoły:

W mieście prężnie działa kilka zespołów muzycznych jest to m.in.

Założony w 2005 roku Zespół Regionalny Ziemia Suska zrzesza pasjonatów rodzimego folkloru pragnących utrwalić piękno i tradycję swojej małej ojczyzny. Prezentowane przez Zespół pieśni babiogórskie oraz żywiołowe tańce z naszego regionu i obrzędy ludowe Górali Babiogórskich można obejrzeć podczas wielu występów w Suchej Beskidzkiej, ale też na scenach wielu festiwali folklorystycznych w kraju i poza jego granicami. W kalendarzu miejskich imprez swoje miejsce ma Góralskie Kolędowanie, kiedy to artyści wraz z mieszkańcami śpiewają kolędy i pastorałki, wśród których szczególne miejsce mają te znane tylko w tym zakątku Polski.

Duma ze swojej tradycji i ocalanie jej poprzez przekazywanie kolejnym pokoleniom znajduje swój wyraz w młodszych zespołach folklorystycznych. Kapela Mała Ziemia Suska powstała w 2006 roku, zrzeszając kilkoro nastolatków, dla których brzmienie rodzimych instrumentów i śpiew dawnych pieśni stały się pasją i doskonałą formą wyrażania swoich emocji. Podobnie jak starsi koledzy członkowie Kapeli Dziecięcej „Skoblicka” również kultywują tradycje swoich przodków, głównie poprzez grę na unikalnych instrumentach ludowych. Obie kapele mają już za sobą spore osiągnięcia na wielu festiwalach i konkursach, w tym również międzynarodowych. Dały się również poznać szerokiemu gronu podczas występów telewizyjnych i radiowych, swoją twórczość utrwalają również na płytach.

Zupełnie inny charakter ma Miejska Orkiestra Dęta działająca w Suchej Beskidzkiej od 2004 roku. Prezentowane przez nią marsze, hymny, pieśni religijne, szlagiery znanych przebojów muzyki rozrywkowej i filmowej uświetniają wiele wydarzeń miejskich. Coraz częściej w tych wydarzeniach bierze również udział Miejski Chór „Jasień”. Pasjonaci śpiewu wykonują utwory o zróżnicowanym charakterze – od przebojów muzyki popularnej, poprzez piosenkę biesiadną, patriotyczną, aż do utworów religijnych. Przy realizacji większych występów chórzyści zapraszają do współpracy młodzieżowy zespół „Big Bang Band” oraz uczniów Ogniska Muzycznego „Allegro”.

Szczególnych artystycznych doznań dostarcza Zespół Muzyki Dawnej im. Gaspara Castiglione, który jest najstarszym zespołem instrumentalno-wokalnym w Suchej Beskidzkiej. Grupa powstała w 1997 roku i tworzą ją dzieci oraz młodzież z suskich szkół, koncertujący w kostiumach wykonanych na wzór oryginalnych renesansowych strojów dworskich. Niezwykle interesujące są instrumenty zespołu, m.in. kopie renesansowych i barokowych fletów prostych, szałamaja hiszpańska, fidel. Sprawiają, że muzyka i śpiew w wyjątkowy sposób rozbrzmiewa w murach suskiego zamku, przywołując atmosferę dawnych dworów europejskich. Zespół często koncertuje oraz bierze udział w konkursach i festiwalach. Nietypowa muzyka ma liczne grono odbiorców, dla których zespół nagrywa płyty z dawnymi pieśniami, tańcami dworskimi i staropolskimi kolędami.

Jak widać, muzyka towarzyszy mieszkańcom Suchej Beskidzkiej niemal na każdym kroku. Artystyczne uzdolnienia młodych suszan wspiera i pielęgnuje działająca tu od 2012 roku pierwsza w powiecie Szkoła Muzyczna I stopnia. Jest to najmłodsza, ale posiadająca już znaczy dorobek instytucja oświatowa prowadzona przez samorząd Suchej Beskidzkiej. Szkoła prowadzi naukę gry m.in. na fortepianie, organach, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze czy saksofonie. Jest kuźnią młodych talentów, miejscem kształtowania się gustów muzycznych; włącza się także aktywnie w życie kulturalne miasta poprzez częste koncertowanie oraz organizację przeglądów i koncertów.

Sucha Beskidzka to idealne miejsce dla wszystkich ceniących zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek. To także jedno z najlepiej rozwijających się małych miast w Polsce. Krajobraz Suchej zmienił się w ciągu ostatnich lat nie do poznania. A co niezwykle ważne, dynamiczny rozwój miasta dokonuje się ze szczególną troską o środowisko naturalne. Efektem proinwestycyjnej i proekologicznej polityce lokalnego samorządu jest zrównoważony rozwój miasta, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi, w których Sucha Beskidzka utrzymuje się od wielu lat w pierwszej dziesiątce w kraju. Posiada także tytuł Eko-lidera 20-lecia województwa małopolskiego, a w rankingu Najlepiej Rozwijających się Gmin Małopolskich została sklasyfikowana na wysokiej 6 pozycji.

Sucha Beskidzka to miasto tętniące życiem. Prawdziwe serce Beskidów. Urzekające piękno przyrody, niepowtarzalna historia , tradycja i wyjątkowy sprzyjający rozwojowi klimat, to wszystko sprawia, iż Sucha Beskidzka jest miastem które warto odwiedzać, w którym warto pracować, uczyć się i mieszkać.

Położenie gminy na mapie

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content