Gmina Stryszawa

- powierzchnia gminy - 114 km2
- ludność - 11 926 osób (stan na dzień 31.12.2020)
- Gmina Stryszawa – wsie: Hucisko, Kuków, Kurów, Krzeszów, Lachowice, Stryszawa, Pewelka, Targoszów

Gmina położona w jednym z piękniejszych regionów Polski – w Beskidach. Ze względu na górzysty charakter oraz duże obszary leśne, tereny te posiadają naturalne bogactwa, docenione przez licznie odwiedzających te strony turystów. Naszym bogactwem jest z pewnością czyste powietrze i woda, niepowtarzalne, górskie krajobrazy, różnorodny świat roślin i zwierząt. Licznie urozmaicone widokowo szlaki piesze i rowerowe. Niewątpliwym atutem obok walorów przyrodniczych jest doskonale rozwinięta baza noclegowa. Na gości czekają obiekty hotelowe, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, a także schroniska młodzieżowe. Wypoczynek w Stryszawie to spotkanie z górską przyrodą, niepowtarzalnym klimatem, gościnnością kulturą i rodzinną atmosferą. Zapraszamy do położonej na pograniczu Beskidów: Żywieckiego, Małego i Średniego Gminy Stryszawa, która dzięki swemu położeniu z dala od „Hałaśliwych kurortów” jest wymarzonym miejscem na rodzinny wypoczynek, zarówno zimą jak i latem.

Zabytki

Obszar Gminy Stryszawa naznaczony jest śladami przeszłości. Najcenniejsze zabytki to kapliczki i obiekty sakralne oraz zabytkowy dworek, który od 2011 r. jest siedzibą GOK. Jednak najcenniejszym zabytkiem w Gminie Stryszawa jest kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Lachowicach. Kościół ten uznawany jest przez specjalistów za jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych drewnianych kościołów w Polsce. Świątynia została wybudowana w latach 1789-1791, a formą nawiązuje do typowej karpackiej architektury sakralnej. W sezonie letnim od kilku lat odbywa się tutaj jeden z koncertów organizowanych w ramach Beskidzkiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Do cennych zabytków sakralnych zalicza się także kościoły w Krzeszowie i Stryszawie.

Szlaki turystyczne

Teren Gminy Stryszawa pokrywa gęsta sieć znakowanych szlaków turystycznych. Tworzy ją kilkanaście szlaków pieszych PTTK, trzy szlaki chatkowe, pięć ścieżek dydaktycznych, trzy górskie trasy rowerowe i jedna międzynarodowa, a także jeden szlak konny i jedna trasa pielgrzymkowa. Długość i czas przejścia tras pieszych są zróżnicowane, lecz żadna z tras nie wymaga wybitnego przygotowania kondycyjnego.

Szlaki turystyczne PTTK

Przez Gminę przebiega gęsta sieć szlaków turystycznych PTTK. Niektóre są wyznakowane tylko na terenie gminy, niektóre natomiast prowadzą dalej – do sąsiednich miejscowości. Poniżej przedstawiamy dokąd one zawiodą wędrownika.

Obiekty i wydarzenia sportowe

Gmina Stryszawa to także przestrzeń sportowych rozgrywek i imprez. Mieszkańcy od zawsze biorą czynny udział w życiu sportowym: od piłki nożnej, po siatkówkę, koszykówkę, tenis. W gminie znajdują się liczne obiekty sportowe ogólnodostępne zarówno dla mieszkańców jak i turystów. W Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie można zagrać w tenisie ziemnego, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną. Boiska wykonane są w nowoczesnych technologiach z nawierzchnią tartanową.

Sport w Gminie Stryszawa jest elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą trzeba zagospodarować i wspierać bowiem uczy on istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play. Samorząd Gminy dostrzega to i od wielu lat wspomaga finansowo kluby sportowe, które przyczyniają się do rozwijania sportu. Coroczne dotacje dla klubów sportowych to tylko jedna z form wsparcia, na uwagę zasługują również corocznie przyznawane nagrody pieniężne i rzeczowe dla najbardziej utalentowanych zawodników i sportowców z terenu naszej Gminy. Gmina Stryszawa dysponuje bazą licznych obiektów sportowych i rekreacyjnych, z których mogą skorzystać mieszkańcy i odwiedzający nas goście. Dostępna infrastruktura sportowa wraz z wyposażeniem pozwala na uprawianie wielu zróżnicowanych dyscyplin w zależności od zainteresowań.

Ogromnym wydarzeniem promującym naszą Gminę nie tylko w skali powiatu czy województwa, ale przede wszystkim w skali ogólnopolskiej jest organizowany od 2016 r. na terenie Gminy Stryszawa wyścig kolarski pod nazwą „Gwiazdy Południa”. Pierwsza edycja rowerowego wyścigu górskiego ściągnęła do naszej Gminy miłośników turystyki rowerowej z całej Polski. Cezary Zamana – polski kolarz szosowy Mistrz Polski z 1999 r. oraz zwycięzca Tour de Pologne, a obecnie organizator wyścigów Mazovia MTB Maraton zachwycony walorami naszej miejscowości oraz przede wszystkim możliwościami jakie stwarza ona dla kolarstwa rowerowego zdecydował się wraz ze swoją ekipą powrócić do nas w latach kolejnych (rok 2017, 2018, 2019,2020).

Stryszawa stała się atrakcyjną Gminą dla zapalonych kolaży i miłośników dwóch kółek. Wszystko to nie tylko za sprawą organizowanej „Gwiazdy Południa”, ale również za sprawą organizowanego po raz pierwszy w tym roku DARE2B MTB Maratonu w Kukowie. DARE2B MTB Maraton to cykl zawodów kolarstwa górskiego, odbywających się w południowej części województwa małopolskiego. I tak Stryszawa stała się jedną z niespodzianek w kalendarzu sportowym uczestników. Premierowy maraton w Stryszawie zgromadził wiele osób spragnionych rywalizacji, ale też wielu miłośników i amatorów kolarstwa wśród których znalazły się również dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, że samorząd Gminny podczas organizacji dwóch tak dużych imprez rowerowych na terenie naszej Gminy wspiera przede wszystkim najmłodszych, którzy również mają możliwość stanąć do sportowej rywalizacji i otrzymać nagrody za najlepsze wyniki. Organizacja wyścigów rowerowych przyczynia się do promowania zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, ale również pozytywnie wpływa na szeroką promocję Gminy w środowisku zewnętrznym.

Naszym ogromnym sukcesem i jednym z najważniejszych sportowych osiągnięć jest budowa i oddanie do użytku społeczności lokalnej pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie. Mamy nadzieję, że obiekt ten będzie tętnił życiem i przyczyni się do wzrostu efektywności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów i młodzieży z terenu naszej Gminy. Niech obiekt ten służy wszystkim nam, mieszkańcom Gminy Stryszawa podczas organizacji różnorodnych form aktywności fizycznej.

Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie to samorządowa instytucja kultury działającą na terenie Gminy Stryszawa, której podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie wartości kulturalnych. Placówka realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji i oświaty kulturalnej oraz w zakresie tworzenia i ochrony dóbr kultury. GOK organizuje konkursy i festiwale o charakterze gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim, prowadzi zajęcia z edukacji folklorystycznej dla dzieci, młodzieży i turystów w ramach Warsztatów Twórczych, prowadzi zajęcia plastyczne i muzyczne, a także świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się szeroko rozumianą animacją społeczeństwa różnych grup wiekowych. Poza tym realizuje projekty i inicjatywy społeczne związanych z szeroko pojętą kulturą, regionalizmem, promocją i turystyką. Instytucja organizuje imprezy plenerowe o charakterze folklorystycznym, promocyjnym oraz rekreacyjno – rozrywkowym, w tym największą, Święto Zabawki Ludowej, promującą nasze dziedzictwo kulturowe – zabawkarstwo ludowe.

W roku 2016 udało nam się wpisać nasze Zabawkarstwo żywiecko-suskie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i dokładnie 14 października 2016 uroczyście odbieraliśmy decyzję z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będziemy dążyć do wpisania naszego dziedzictwa na Światową listę UNESCO. Dzięki działaniom promocyjnym Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej jako miejsce kultywowania tradycji zabawkarskich znane jest już w całej Polsce i nie tylko. Odwiedzjący nas mogą zobaczyć stałą wystawę zabawkarską, wziąć udział w warsztatach m.in. z malowania zabawek, zobaczyć filmy pokazujące kolejne etapy tworzenia konika czy ptaszka, zobaczyć wystawy czasowe, skorzystać z Parku Drewnianej Zabawki Ludowej.

Pod koniec 2017 r. Gmina Stryszawa zakończyła inwestycję przebudowy drewnianego budynku gospodarczego znajdującego się na terenie GOK. Dzięki temu projektowi zyskaliśmy również kolejny nowy obiekt – Dom Zabawkarza, który 1 czerwca 2018 podczas 22. Święta Zabawki Drewnianej został uroczyście otwarty. Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej zyskało nowe, atrakcyjne miejsce związane z kultywowaniem tradycji zabawkarskich, udostępniane odwiedzającym. Miejsce, w którym będzie pielęgnowane dziedzictwo kulturowe naszej gminy i regionu, tworząc atrakcyjny “klimat” zabawowy i zabawkarski chętnie odwiedzany przez mieszkańców i przyjezdnych.

Pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie działa również nieprzerwanie od 2005 roku Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa, która od wielu lat osiąga sukcesy na przeglądach orkiestr dętych i jest najlepszą orkiestrą w powiecie suskim. Prowadzimy również młodzieżową kapelę ludową „Spod Jałowca”, Dziecięcy Zespół Regionalny „Stryszawskie Gronicki”, warsztaty z tańca nowoczesnego i inne. W 2017 roku postanowiliśmy po raz drugi zorganizować Plener Malarski im. W. Fronta – samorodnego, malarza ze Stryszawy, popularyzując jego bogatą twórczość i życiorys. Będziemy co dwa lata kontynuować plener zamiennie z rokrocznie do tej pory organizowanym Ogólnopolskim Konkursem Rzeźbiarski z cyklu “Patroni naszych kościołów”. Organizujemy również konkurs związany tradycjami kulinarnymi Podbabiogórza i chcemy wpisać kilka potraw na listę produktów tradycyjnych. W tym roku  byliśmy organizatorami X, jubileuszowej edycji Beskidzkiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, w którym od kilku lat partnerem jest Akademia Muzyczna w Krakowie, a podczas której m.in. najzdolniejsi młodzi absolwenci i studenci występując na koncertach promują muzykę klasyczną. Mamy okazję zaprezentować młode talenty, będące u progu swej artystycznej kariery oraz doświadczonych muzyków jak również piękną architekturę sakralną – nasze kościoły, które na czas festiwalu stają się salami koncertowymi.. W tym roku ta jubileuszowa edycja zbiegła się z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego realizowany przez nas projekt „Dla Niepodległej – cykl wydarzeń upamiętniających” włączył jeden z koncertów dla uczczenia tego wyjątkowego dla Polski i Polaków jubileuszu. Powstała przed dwoma laty w ramach projektu grupa artystyczna “Synapsy”, skupiająca stryszawską młodzież zrealizowała 3 amatorskie filmy z cyklu “Tryptyk stryszawski” o artystach ze Stryszawy: malarzu      i rzeźbiarzach. Grupa w swoim środowisku szuka historii ludzi wywodzących się ze Stryszawy, znanych lecz zapomnianych, umacniając swój lokalny patriotyzm, utożsamiając się ze środowiskiem, z którego się wywodzi, niejednokrotnie traktując jako wzór do naśladowania. Za swoja pracę została doceniona i wyróżniona nagrodą Starosty Suskiego.

Położenie gminy na mapie

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content