Gmina Maków Podhalański

- powierzchnia gminy - 109 km2
- ludność - 15 952 osób (stan na dzień 31.12.2020)
- Gmina Maków Podhalański - wsie: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, Maków Podhalański, Wieprzec, Żarnówka

Kultura i ochrona środowiska

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim – jej powstanie datuje się na 1948 rok. Najprawdopodobniej do powołania tej placówki upowszechniania kultury doszło dzięki ofiarowaniu księgozbiorów prywatnych dla tego celu. W 1975 roku uchwałą Miejskiej Rady Narodowej przyjęła nazwę Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Makowie Podhalańskim obejmując swoim zasięgiem działania miasto Maków i Gminę, w skład której wchodzi sześć wsi, w czterech z nich znajdowały się już filie biblioteczne tj. w Białce, Grzechyni, Juszczynie i Żarnówce. Od 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej przyjęła nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej, a w 1997 roku utworzono filię biblioteczną w Wieprzcu. Od listopada 2011 roku przy MBP działają także świetlice: Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, w Grzechyni, Juszczynie i Żarnówce. Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w zabytkowej willi „Paczosówka” pochodzącej z XIX wieku przy ul. 3-Maja 24, w której także znajduje się Izba Regionalna Ziemi Makowskiej im. E Wacyka. Księgozbiór biblioteki liczy ok. 27 300 woluminów. Znajduje się tu wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z bogatym, aktualnym, stale uzupełnianym księgozbiorem, czytelnia ogólna z księgozbiorem podręcznym oraz czytelnia internetowa z trzema stanowiskami komputerowymi ze stałym, bezpłatnym łączem internetowym dla czytelników.

8 maja 2013r. została oficjalnie otwarta Letnia Czytelnia, zlokalizowana przy makowskiej MBP. Powstała czytelnia i skwer czytelniczo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży. Na nowo wygospodarowanej przestrzeni znalazły się m.in. obszerna altana, w której można czytać książki, sprężynowy bujak, domek zabaw i piaskownica dla dzieci a także liczne ławki poustawiane wzdłuż wyłożonych kostką brukową alejek. Ułatwiony został dostęp do biblioteki dla matek wożących swe pociechy w wózkach i osób niepełnosprawnych, dla których wykonany został wygodny zjazd przez boczną bramę. Letnia Czytelnia stała się także miejscem spotkań “Klubu 50+”, plenerowych przedstawień teatralnych czy metą rajdów turystycznych.

Izba Regionalna powstała z inicjatywy Emila Wacyka i Kazimierza Stopy. Składa się z trzech pomieszczeń, w których umieszczono wystawę eksponatów związanych z miastem i gminą Maków Podhalański. W trakcie oglądania ekspozycji zwiedzający zapoznać się mogą z dawnymi przedmiotami domowego użytku oraz pracami twórców ludowych, m.in. rzeźbą, obrazami, drewnianymi zabawkami oraz okazami unikalnych białych haftów makowskich. Kolejna część poświęcona jest wydarzeniom II wojny światowej. Odnaleźć tam można nazwiska mieszkańców Makowa zamordowanych przez gestapo, liczne listy z tamtego okresu, mundury i pamiątki, zdjęcia żołnierzy AK z Makowa itd. Obejrzeć można tu także przedmioty i dokumenty dotyczące historii miasta – kościoła, straży, szkół, rady miejskiej. Wystawa w Izbie Regionalnej jest ekspozycją stałą.

W roku 2020 przeprowadzona została głęboka modernizacja całego budynku – ocieplono ściany od wewnątrz pomieszczań, zmodernizowaną instalację c.o. wraz z budową nowej kotłowni, wymieniono okna, oświetlenie wewnętrzne oraz ocieplono strop i podłogi. Na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości została opracowana książka poświęcona historii pokoleń ludzi ziemi makowskiej.

Od roku 2019 trwają prace budowlane przy budowie Makowskiego Centrum Pieśni Patriotycznej położonego przy ul. Jodłowej. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 550 000 złotych dofinansowano wykonanie elewacji kompozytowej oraz stolarki zewnętrznej.

Ochrona środowiska.

Od 2009 r. trwa sukcesywna budowa kanalizacji ściekowej gminy – zrealizowano budowy kolektorów kanalizacji sanitarnej w Makowie Podhalańskim Centrum, Makowie Podhalańskim Dolnym oraz Białce. Projektowana jest kanalizacja miejscowości Grzechynia i Juszczyn.

W roku 2020 został oddany do dyspozycji mieszkańców PSZOK przyjmujący segregowane odpady komunalne od mieszkańców gminy.

Od roku 2016 sukcesywnie przeprowadzono modernizację wymiany lamp oświetlenia ulicznego, która zakończyła się montażem 1121 szt. lamp energooszczędnych typu LED. Przyniosło to oszczędności 200 000 zł. w stosunku rocznym.

Gmina co roku wspiera mieszkańców kwotą 6 000 zł jako dopłata do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych – wymieniono już ponad 450 piecy.

Za kwotę ponad 2 500 000 złotych z funduszy norweskich poddano termomodernizacji budynek Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim, budynek Szkoły Podstawowej w Żarnówce i Białce oraz budynek urzędu miejskiego.

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za kwotę 140 000 złotych modernizacji energetycznej poddano budynki miejskiego archiwum z przeznaczeniem docelowym na siedzibę MOPS oraz budynek Domu Kultury. Prace polegały na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz budowie kotłowni gazowych, docieplenie dachu oraz docieplenie ścian.

W czasie trwającej pandemii spowodowanej covid-19 Gmina Maków Podhalański przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych kupiła dla uczniów i nauczycieli ze szkół z terenu gminy w ilości 167 szt. laptopów, które zostały przekazane Dyrektorom placówek oświatowych.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Infrastruktura sportowa na terenie gminy jest zarządzana przez kluby sportowe oraz Dyrektorów szkół. Na terenie gminy działają cztery kluby sportowe, które są finansowo wspierane w drodze organizowanych corocznie konkursów na zadania z zakresu kultury fizycznej. Dzięki temu kluby obejmują szkoleniem duże grupy dzieci i młodzieży. Kluby takie jak MKS „Halniak” Maków Podhalański i LKS „Naroże” Juszczyn posiadają własną bazę noclegową, a ten ostatni także własną salę gimnastyczną. Gmina wspiera w realizacji działań klub WKS Tempo Białka a dla WKS Grom wybudowała pełnowymiarowe boisko sportowe oraz finansuje utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejące zaplecza klubowe. Część infrastruktury sportowej jest zarządzana przez szkoły. Zespół Szkół w Makowie Centrum posiada pełnowymiarową halę sportową, Zespoły Szkół w Białce, Grzechyni i Juszczynie mają wyremontowane sale gimnastyczne a dla Szkoły Podstawowej w Żarnówce oddano do użytku nową halę sportową oraz boisko o sztucznej nawierzchni. Baza sportowa szkół jest wykorzystywana także do zajęć pozalekcyjnych oraz wynajmowana dla zorganizowanych grup na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

W zakresie infrastruktury turystycznej gmina wzbogaciła się o szlak “Podbabiogórskie Ekomuzeum”. W Grzechyni powstało gospodarstwo agroturystyczne “Drwalówka” z ośrodkiem jazdy konnej. Gospodarstwo to promuje także tradycyjne metody wyrobu produktów spożywczych, umożliwiając samodzielny wypiek chleba czy wyrób masła. Ośrodek jazdy konnej powstał także na Makowskiej Górze oraz dla turystów powstał nowy punkt widokowy.

Na terenie gminy swoją działalność rozwija i rozszerza Ośrodek Wypoczynkowy “Jazy”.

Co roku na terenie gminy przy wsparciu środków zewnętrznych budowane są nowe lub remontowane są boiska przyszkolne o nawierzchni bezpiecznej. Tak powstało wielofunkcyjne boisko sportowe w Juszczynie, zmodernizowano nawierzchnię boiska w Wieprzcu i Żarnówce a w Juszczynie, Żarnówce i Makowie Podhalańskim wybudowano plenerowe siłownie zewnętrzne. W Białce przy budynku nowego żłobka powstała OSA a przy Zespole Szkół w Makowie wybudowano tor rowerowy oraz skatepark.

Na terenie gminy makowskiej wybudowane zostały przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu dwa ORLIKI – Białka i Maków Podhalański.

Przy każdej placówce szkolnej istnieją dla uczniów z najmłodszych klas i przedszkoli przyszkolne place zabaw o nawierzchni bezpiecznej.

Imprezy i wydarzenia sportowe

 • organizowanie od 1993 r. Międzynarodowego Biegu Ulicznego po Ziemi Makowskiej. W imprezie tej biorą udział znani polscy długodystansowcy oraz zawodnicy z zagranicy;
 • organizowanie od 1996r. Terenowego Wyścigu Rowerowego; w imprezie biorą udział młodzi zawodnicy głównie z terenu powiatu suskiego;
 • organizowanie od 2013r. Biegu Górskiego & Nordic Walking Pamięci Wojtka Pazdura;
 • liczne sukcesy krajowe i zagraniczne maratończyka Janusza Sarnickiego z Grzechyni;

Wydarzenia kulturalne

 • współorganizowanie Tygodnia Kultury Beskidzkiej, “święta ludzi gór”, jednej z najstarszych i największych imprez folklorystycznych w Polsce;
 • organizowanie Dni Makowa Podhalańskiego jako święta gminy Maków Podhalański, a także zamiennie letnich koncertów plenerowych;
 • działalność Zespołu Regionalnego “Babiogórzanie – Polana Makowska”. Zespół powstał w 1983 roku jako kontynuacja działającego wcześniej przy Międzyspóldzielnianym Domu Kultury zespole „Babiogórzanie”. W swojej historii zespół ma wiele osiągnięć w postaci zajmowanych czołowych lokat na różnego rodzaju festiwalach i konkursach, zarówno w kraju jak również poza jego granicami. W 2021r. zespół uhonorowany został nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej. W 2010r. odłączono młodszą część zespołu tworząc „Małą Polanę Makowską”. W swojej historii zespół uczestniczył w wielu festiwalach, przeglądach i konkursach dziecięcych zespołów regionalnych zawsze plasując się w czołówce, a kilkakrotnie zwyciężając lub zajmując miejsca w pierwszej trójce;
 • działalność Zespołu Regionalnego “Zbyrcok” realizującego się w ramach Stowarzyszenia “Nowy Juszczyn” od roku 2008. Zespół wpaja w młode pokolenia szacunek do swojej “małej ojczyzny” ukazując różnorodność i bogactwo kulturowe i językowe regionu. Zespół otrzymał w swej historii wiele nagród i wyróżnień m.in. w roku 2017 zdobył Brązowe Żywieckie Serce na „Festiwalu Górali Polskich” w Żywcu. Męska grupa śpiewacza została lauratem grand prix w postaci “Złotego Słowika” w czasie “Druzbacki” w Podegrodziu w roku 2018 a podczas “Karnawału Góralskiego” w Bukowinie Tatrzańskiej otrzymała grand prix w postaci “Złotego Turonia”. Podczas tej imprezy w poprzednich latach 6 krotnie zdobywali I miejsce, a 2 krotnie miejsce W roku 2021 męska grupa śpiewacza zdobyła 3 miejsce w czasie  “Festiwalu Górali Polskich” oraz I miejsce i złotą spinkę góralską podczas “Sabałowych Bajań” – Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Przy “dorosłym” zespole działa także dziecięcy Zespół Regionalny “Zbyrcocek”. Zespół uczestniczył 3 krotnie w Rabce w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Te występy dały zespołowi dwukrotnie nominację na Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu. Młodzi członkowie licznie prezentują się na konkursach o szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim zajmując czołowe miejsca w tychże przeglądach;
 • działalność Zespołu „Zobielsko Gromada” z Białki. Powstał on w 2012 r.  z inicjatywy Stowarzyszenia Koło Gospodyń w Białce. Reprezentuje folklor Górali Babiogórskich. Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień m.in. III miejsce podczas „Babiogórskiej Jesieni”, I miejsce podczas „Konkursu Kolęd, Pastorałek” w Ślemieniu, wyróżnienie w Przeglądzie Zespołów w Wiśle oraz wyróżnienia na „Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów” w Rabce Zdrój;
 • działalność Zespołu Regionalnego „Kojsowiocki” składający się z uczniów Szkoły Podstawowej w Kojszówce. Zadebiutował w 2016 r. pięknym kolędowaniem w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.  Następnie koncertował w wielu instytucjach, szpitalach, domach opieki, kościołach oraz na uroczystościach szkolnych i gminnych;
 • działalność Stowarzyszenia Dziecięcy Zespół Regionalny „Malikowski Groń”. Zespół brał udział w festiwalach, przeglądach i konkursach zespołów regionalnych i patriotycznych zdobywając uznanie jury i publiczności. W 2014r. Zespół zajął II miejsce w Festiwalu Pieśni Maryjnych „Ave Maryja” w Osielcu a także wyróżnienie podczas Festiwalu Pieśni Patriotycznej na Zamku w Suchej Beskidzkiej w 2012 r. oraz w 2015r. wziął udział w I Małopolskim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Regionalnych czego skutkiem było zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego w Zakopanem;
 • powstanie Kół Gospodyń Wiejskich w: Grzechyni, Juszczynie, Kojszówce, Wieprzcu i Żarnówce a także Strażackiego Koła Gospodyń OSP Maków Dolny oraz sukcesy tych kół w powiatowych przeglądach i konkursach;
 • odrodzenie się Makowskiej Orkiestry Dętej. Obecna jej formacja kontynuacją tradycji muzycznych zapoczątkowanych w okresie międzywojennym przez Towarzystwo Muzyczne im. S. Moniuszki. Od 2007 roku  orkiestra działa jako Gminna Orkiestra Dęta;
 • powstanie Makowskiej Orkiestry Rozrywkowej. Zespół wykonuje standardy muzyki rozrywkowej. Orkiestra wzięła kilkakrotnie udział w konkursach na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim „Echo Trombity”, zajmując zawsze jedno z czołowych miejsc w swojej kategorii. Zespół tworzą młodzi muzycy amatorzy z Makowa Podhalańskiego i okolicznych miejscowości;

inne

 • utworzenie w 1990 r. pisma samorządowego “Wiadomości Makowskie” (obecnie “Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim”).

Ochrona zdrowia

Ośrodki zdrowia zostały przejęte przez gminę w 1995 r., wcześniej należały do ZOZ Sucha Beskidzka.

Na terenie Gminy Budzów działają dwa Zakłady Opieki Zdrowotnej: Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Budzowie i Publiczny Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce, które sprawują opiekę nad ludnością w zakresie opieki zdrowotnej. W Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce działają poradnie ogólna, stomatologiczna. Ośrodek obejmuje swą opieką pacjentów z sołectwa Jachówka i Bieńkówka oraz innych zgłoszonych zgodnie ze złożonymi deklaracjami. W Ośrodku Zdrowia w Budzowie działają poradnie: ogólna, dziecięca, dla Kobiet, poradnia stomatologiczna Ośrodek Zdrowia w Budzowie sprawuje opiekę zdrowotną nad osobami zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców sołectwa Budzów, Baczyn, Palcza, Zachełmna.

W ostatnich latach zrealizowano następujące inwestycje i zadania związane ze służbą zdrowia:

 • wykonano remonty budynków ośrodków zdrowia w Budzowie i Bieńkówce – również częściowo pod kątem likwidacji barier architektonicznych,
 • przekształcono Poradnię Stomatologiczną na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2004 r.,
 • przekształcono Ośrodek Zdrowia na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (od 1.01.2010 r.).

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Maków Podhalański w latach 2015 – 2020

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2015 rok – Budowa kanalizacji w Makowie Podhalańskim przez Jednostkę gminną EKO-Skawa. Dotacja w kwocie 43 000 000 zł.

2017 rok. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Maków Podhalański w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014. Dotacja w kwocie 2 532 807,78 zł

2019 rok. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Maków Podhalański poprzez głęboką modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dofinansowanie w kwocie 424 324,00 zł.

 

Małe projekty PROW 2007-2013.

„Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży” dotacja 24 950 zł . Umowa w pełni rozliczona z ARiMR, „Zagospodarowanie czasu wolnego w świetlicach gminnych” dotacja 24 950 zł.

„Promocja twórczości ludowej wśród artystów regionalnych” dotacja 3 375,36 zł.

„Odnowa elewacji budynku figurującego w ewidencji zabytków konserwatora zabytków w Krakowie” dotacja 25 000 zł.

„Zagospodarowanie terenu wokół Estrady Makowskiej przy OSP w Maków Podhalański” dotacja 25 000 zł.

„Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim” dotacja 19 803,02 zł.

„Utworzenie letniej czytelni oraz skwerku rekreacyjnego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim” dotacja 25 000 zł.

 

Projekty z „Odnowa i rozwój wsi z PROW 2007-2013”

„ Remont świetlic gminnych” dofinansowanie 153 627 zł.

„Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Juszczyn – Skawica Rotnia, Juszczyn Kachnówka – Stadion LKS Naroże” dofinansowanie 31 406 zł.

„Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Białce i Grzechyni” dofinansowanie 30 446 zł.

„Zakup stojaków oraz kontenerów dla zbiórki segregowanych odpadów komunalnych w gminie Maków Podhalański” dotacja 200 000 zł.

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żarnówce” dotacja w kwocie 452 971 zł.

 

Projekty Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie.

„Małopolskie Remizy 2011” dofinansowanie 30 445 zł.

„Małopolskie Remizy 2012” dofinansowanie 35 000 zł.

„Małopolskie Remizy 2017” dofinansowanie w kwocie 29 522 zł.

„Małopolskie Remizy 2019” dofinansowanie w kwocie 25 952 zł.

„Bezpieczna Małopolska 2019” dofinansowanie w kwocie 4 929 zł.

„Modernizacja Infrastruktury Rekreacyjno-Sportowej – MIRS 2019” dotacja w kwocie 77 000 zł.

„Małopolskie OSP 2020” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Jednostki OSP Juszczyn – dofinansowanie w kwocie 40 000 zł.

„Małopolska OSP 2020” Remont pomieszczeń garażowych OSP Maków Podhalański Centrum – dofinansowanie w kwocie 30 000 zł.

„Modernizacja Infrastruktury Rekreacyjno-Sportowej – MIRS 2020” dotacja w kwocie 87 650 zł.

 

Dofinansowanie ze Środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

2017 rok. Zakup, dostawa toreb ratowniczych OSP R1, PSP R1 i defibrylatora w ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja w kwocie 26 514 zł.

2019 rok. Zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Jednostki OSP Maków Podhalański Dolny. Dotacja w kwocie 950 000 zł.

 

Programy EFS POKL

 „Słoneczne przedszkole” dotacja 1 450 000 zł.

 „Krok po kroku – równaj do najlepszych” dotacja 2 000 000 zł.

 

Program z Ministerstwa Sportu i Turystyki

„Moje boisko ORLIK 2011” dofinansowanie inwestycji w kwocie 500 000 zł

„Moje boisko ORLIK 2012” dofinansowanie inwestycji w kwocie 500 000 zł

„Rozwój infrastruktury sportowej 2017”. Dotacja w kwocie 551 897 zł.

 

Program z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

2014 rok „Zabezpieczenie osuwiska i drogi ul. Moniuszki w Makowie Podhalańskim” dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł,

2015 rok „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Makowa Podhalańskiego poprzez remont nawierzchni wraz z ciągami pieszymi dróg gminnych: ul. Kolejowa 440753K w km 0+000 – 0+198, ul. Partyzantów Nr 440758K w km 0+000 – 0+384, ul. Orkana Nr 440759K w km 0+000 – 0+235 i drogi powiatowej ul. Sportowa Nr 1690K w km 0+000 – 0+153 stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka przebiegającej przez centrum miasta Makowa Podhalańskiego. ETAP III”. Dofinansowanie w kwocie 1 400 000 zł.

2020 rok. Zakup laptopów dla szkół z terenu gminy – ZDALNA SZKOŁA – dotacja w kwocie 69 910 zł. oraz ZDALNA SZKOŁA + – dotacja w kwocie 104 760 zł.

 

Program z Ministerstwa Cyfryzacji.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Maków Podhalański” dofinansowanie w kwocie 100 650 zł.

 

Program z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Program Senior WIGOR

Dofinansowanie w 2015 r. w kwocie 239 914,57 zł.

Dofinansowanie w 2016 r. w kwocie 34 281,48 zł.

Dofinansowanie w 2017 r. w kwocie 28 161,30 zł.

Dofinansowanie w 2018 r. w kwocie 39 914,91 zł.

Dofinansowanie w 2019 r. w kwocie 36 847,18 zł.

Dofinansowanie w 2020 r. w kwocie 33 825,78 zł.

Budowa gminnego żłobka w Białce – dofinansowanie w kwocie 1 584 000 zł.

 

Zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 przy udziale środków z budżetu państwa.

Remont dróg gminnych: ul. Mickiewicza br. numeracji nr dz. ewid. 7747 w km 0+000 – 0+142, ul. Żeromskiego br. numeracji nr dz. ewid. 7843, 7797, 7844/2 w km 0+000 – 1+132  położonych w Makowie Podhalańskim. Dofinansowanie w kwocie 685 712 zł.

Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2014 roku. Nazwa 1.Remont drogi gminnej Os. Carchla Drwalówka Nr drogi 440804K, nr dz. ewid. 7723, 7719 w miejscowości Grzechynia w km 1+080 – 1+380 i w km 2+260 – 2+360, 2. Remont drogi gminnej Os. Stasikowa Nr drogi 440776K, nr dz. ewid. 8247/1 w miejscowości Juszczyn w km 0+135 – 0+215 i w km 0+410 – 0+470”. Zadanie współfinansowane z budżetu Państwa dotacja w kwocie 360 000 zł.

 1. Remont drogi gminnej Os. Bałosówka – Tochówka – Nowakówka Nr drogi 440809K w km 0+000 – 1+584 w miejscowości Grzechynia i remont drogi gminnej Os. Polana Nr drogi 440808K w km 0+000 – 1 +128 w miejscowości Grzechynia. Dofinansowanie w kwocie 1 423 888,24 zł.

Remont mostu w ciągu drogi gminnej Os. Syce, nr drogi 440800K, nr dz. ewid. 2557/67, 2548/5  w miejscowości Kojszówka w km 0+025 – 0+033 – dofinasowanie w kwocie 210 000 zł.

Remont mostu w ciągu drogi gminnej Os. Potoki Nr drogi 440776K, nr dz. ewid. 8247/1, 8117/1 w miejscowości Juszczyn w km 0+335 – 0+342 – dofinansowanie w kwocie 120 000 zł.

 

Zadanie w ramach programu ograniczenia niskiej emisji PONE ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Krakowie – wartość inwestycji 750 000 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 255 354,00 złotych.

 

Ministerstwo Ochrony Środowiska POIS.

2013 do 2015. Budowa Kanalizacji w Białce. Dofinansowanie w kwocie 45 711 587,99 zł.

 

PROW na lata 2014-2020

Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej poprzez remont urządzeń skateparku i dostawa nowych na terenie należącym do Gminy Maków Podhalański – dofinansowanie w kwocie 38 931 zł.

 

EFRR na lata 2014-2020

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Maków Podhalański – szkolenia tematyczne – dotacja w kwocie 100 650 zł.

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zabezpieczenie osuwiska w Makowie Podhalańskim obejmujące: odwodnienie terenu, remont drogi ul. Mickiewicza nr dz. ewid. 7871/2 w km 0+202 – 1+047 wraz z kanalizacją deszczową. Dofinansowanie w kwocie 2 139 000 zł.

 

Program Funduszu Dróg Samorządowych 2019-2020.

Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej nr 440753K w km 0+000,00 – 0+165,00 w Makowie Podhalańskim – dofinansowanie w kwocie 293 737 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Lelewela nr 440762K w km 0,000 – 0+248 w Makowie Podhalańskim – dofinansowanie w kwocie 317 000 zł.

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – przeciwdziałanie Covid19

Dotacja z I naboru – Głęboka modernizacja energetyczna budynków mienia gminnego 964 651 zł.

Dotacja z III naboru dla gmin górskich – Modernizacja i zagospodarowanie terenu OW Jazy w Makowie Podhalańskim 2 600 000 zł.

Położenie gminy na mapie

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content