Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
      BudzówBudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaStryszów       StryszówSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

  Jesteś tutaj: strona główna
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl

 


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich tworzy obecnie 14 gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jabłonka, m. Jordanów, Koszarawa, Lanckorona, Lipnica Wielka, Maków Podhalański, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Sucha Beskidzka, Zawoja i Zembrzyce, a swym zasięgiem obejmuje trzy miasta: Jordanów, Maków Podhalański i Sucha Beskidzka oraz 56 wsi: Baczyn, Białkę, Bienkówkę, Budzów, Bystrę, Chyżne, Dąbrówkę, Grzechynię, Hucisko, Izdebnik, Jabłonkę, Jachówkę, Jastrzębią, Jaszczurową, Juszczyn, Kiczory, Kojszówkę , Koszarawę, Koziniec, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Lanckoronę, Leśnicę, Lipnicę Małą, Lipnicę Wielką, Łękawicę, Marcówkę , Mucharz, Orawkę, Palczę, Pewelkę, Podchybie, Podwilk, Sidzinę, Skawce, Skawicę, Skawinki, Stronie, Stryszawę, Stryszów, Śleszowice, Świnną Porębę, Targoszów, Tarnawę Dolną, Tarnawę Górną, Wieprzec, Zachelmną, Zakrzów, Zagórze, Zawoję, Zembrzyce, Zubrzycę Dolną, Zubrzycę Górną i Żarnówkę.

14 stowarzyszonych gmin zajmuje obszar 1050,95 km2, który zamieszkuje około 113 800 osób. Z tych liczb na powiat suski przypada odpowiednio - 604,8 km2 i ok. 71 140 osób (3 miasta, 29 wsi), na powiat nowotarski - 290,7 km2 i ok. 23 440 osób (9 wsi), na powiat żywiecki - 31,3 km2 i ok. 2500 osób (1 wieś), na powiat wadowicki -124 km2 i ok. 16720 osób (17 wsi).

Ponadto ze Stowarzyszeniem współpracuje gmina Jordanów (5 wsi) oraz 11 gmin orawskich z terenu Republiki Słowackiej: Bobrov, Klin, Oravska Polhora, Rabca, Rabcice, Sihelne, Namestovo, Oravské Veselé, Oravská Jasenica, Vavrecka i Zubrohlava - tworzących Zdruzenie Babia Hora, z którym 14 czerwca 2000 roku podpisana została oficjalna umowa o współpracy. Podobna umowa została zawarta przez SGB Babiogórskim Parkiem Narodowym.

Pracami Stowarzyszenia kieruje Krąg Gazdów (Zarząd) i Rada Starszych, w skład której wchodzą delegaci poszczególnych gmin.

KRĄG GAZDÓW

 1. Przewodniczący - Starszy Gazda - Marek Listwan
 2. I Z-ca Przewodniczącego - Gazda - Antoni Karlak
 3. II Z-ca Przewodniczącego  - Gazda - Krystyna Szczepaniak
 4. Sekretarz Stowarzyszenia - Gazda – Zofia Oszacka
 5. Skarbnik Stowarzyszenia - Gazda - Halina Zielonka
 6. Członek Kręgu Gazdów – Stanisław Tempka
 7.  Członek Kręgu Gazdów - Jan Wacławski
 8. Członek Kręgu Gazdów - Wacław Wądolny
 9. Członek Kręgu Gazdów - Łukasz Palarski

RADA STARSZYCH

Budzów

 1. Jan Najdek
 2. Krystyna Szczepaniak

Bystra - Sidzina

 1. Stanisław Tempka
 2. Stanisław Talapka

Jabłonka

 1. Antoni Karlak
 2. Eugeniusz Moniak

Jordanów Miasto

 1. Iwona Bilska
 2. Krystyna Firek

Koszarawa

 1. Władysław Puda
 2. Mirosław Marek

Lanckorona

 1. Tadeusz Łopata
 2. Ryszard Frączek

Lipnica Wielka

 1. Bogusław Jerzy Jazowski
 2. Mariusz Wnenk

Maków Podhalański

 1. Paweł Sala
 2. Henryk Bania

Mucharz

 1. Wacław Wądolny
 2. Anna Fila

Stryszawa

 1. Rafał Lasek
 2. Marek Chorąży

Stryszów

 1. Jan Wacławski
 2. Krzysztof Adamczyk

Sucha Beskidzka

 1. Stanisław Lichosyt
 2. Krystian Krzeszowiak

Zawoja

 1. Marcin Pająk
 2. Jan Borkowski

Zembrzyce

 1. Łukasz Palarski
 2. Jolanta Żmija

Jednym z ważniejszych zadań podejmowanych przez SGB są działania na rzecz zachowania rodzimej kultury i folkloru oraz kultywowania wielowiekowych tradycji. Stowarzyszenie wspiera różne lokalne inicjatywy temu służące, organizuje także konkursy (m.in. Konkurs Wiedzy Ogólnej "Leonardo" - 18 edycji) i wystawy oraz sympozja popularno-naukowe pod wspólnym tytułem „Dziedzictwo kulturowe obszaru Babiej Góry” (7 spotkań). W okresie dziewiętnastoletniej działalności, nakładem SGB ukazało się 35 publikacji, w tym 15 „Kalendarz SGB” i 15 „Rocznik Babiogórski”, a także 5 pozycje z serii "Biblioteka Babiogórska". W kolejnych numerach "Rocznika' obok materiałów z sympozjów, znajdą się również artykuły poruszające problemy szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenów podbabiogórskich.

Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkich miłośników Babiej Góry oraz tych, którym leży na sercu pomnażanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków, ochrona walorów przyrodniczych naszych ziem, oraz promocja naszych małych ojczyzn.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich jest organizatorem cieszących się bardzo dużą popularnością Złazów Samorządowców. Raz w roku, w ostatnią sobotę sierpnia, samorządowcy ze wszystkich gmin na obszarze SGB, a także zaprzyjaźnionych gmin słowackich, wraz z rodzinami i znajomymi, wyruszają na szlaki Ziemi Babiogórskiej, by podziwiać piękno jej przyrody i krajobrazu oraz spotkać się z przyjaciółmi. Corocznie gospodarzem imprezy jest inna gmina.Od czasu I Złazu, w 1996 r., odbyło się ich już osiemnaście:

I Złaz: Babia Góra - Zawoja Policzne (1996; gospodarz: gmina Zawoja)
II Złaz: Babia Góra - Hala Śmietanowa (1997; gospodarz: gmina Jabłonka)
III Złaz: Pasmo Policy- Hala Krupowa (1998; gospodarz: gmina Bystra-Sidzina)
IV Złaz: Pasmo Jałowieckie - Przełęcz Klekociny (1999; gospodarz: gmina Koszarawa)
V Złaz: Babia Hora - Oravska Polhora (2000; gospodarz: Zdruzenie Babia Hora)
VI Złaz: Babia Góra – Przywarówka (2001; gospodarz: gmina Lipnica Wielka i Zdrużenie Babia Hora)
VII Złaz: Groń Jana Pawła II (2002; gospodarz: gmina Stryszawa)
VIII Złaz: Koskowa Góra (2003; gospodarz: miasto i gmina Maków Podhalański)
IX Złaz: Danielki (2004; gospodarz: gmina Jabłonka)
X Złaz: Babia Góra (2005; gospodarze: Zdrużenie Babia Hora i gmina Zawoja)
XI Złaz: Jasień - Sucha Beskidzka (2006; gospodarz: miasto Sucha Beskidzka)
XII Złaz: Pasmo Policy - Hala Krupowa (2007; gospodarz: gmina Bystra-Sidzina)
XIII Złaz: Lanckorońska Góra – Lanckorona (2008; gospodarz: gmina Lanckorona)
XIV Złaz: Babica (2009; gospodarz: gmina Budzów)
XV Złaz: Jałowiec (2010; gospodarz: gmina Stryszawa)
XVI Złaz: Zakrzów (2011; gospodarz: gmina Stryszów)
XVII Złaz: zbiornik wodny "Świnna Poręba" (2012; gospodarz: gmina Mucharz)
XVIII Złaz: Koszarawa (2013: gospodarz Gmina Koszarawa)
XIX Złaz: Maków Podhalański (2014: gospodarz Gmina Maków Podhalański)
XX Złaz: Babia Góra - Markowe Szczawiny (2015: gospodarz Gmina Zawoja)
XXI Złaz: Jasień - Sucha Beskidzka (2016; gospodarz: miasto Sucha Beskidzka)
XXII Złaz: Starowidz - Zembrzyce (2017; gospodarz: Gmina Zembrzyce)
XXIII Złaz: Lanckorońska Góra - Lanckorona (2018; gospodarz: Gmina Lanckorona)


 
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572