Pod samiuśką Babią Górą rozdano Laury Babiogórskie 2023.

15 grudnia 2023 roku na zaproszenie Pana Marcina Pająka Wójta Gminy Zawoja Członkowie Rady Starszych i Kręgu Gazdów Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich spotkali się w Babiogórskim Centrum Kultury im. Urszuli Janickiej – Krzywdy, aby zaplanować główne kierunki działania i budżet Stowarzyszenia na rok 2024.

Tradycją stało się, że w miesiącu grudniu, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Stowarzyszenie, na wniosek Wójtów, Burmistrzów, Rad Gmin i Miast, po zasięgnięciu opinii Kapituły, Stowarzyszenie honoruje Laurem Babiogórskim osoby fizyczne i prawne za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach: gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, zdrowia, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji.  Wyróżnienia  przyznawane są od 2000 roku. W tym roku także, po Walnym Zebraniu Członków SGB odbyło się Uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich stopnia podstawowego i szczególnego. Uroczystość rozpoczęto od podziękowania  gminom, które współuczestniczyły w realizacji głównych przedsięwzięć organizowanych przez SGB  2023 roku, a w podniosłą góralską  atmosferę wprowadziła zebranych prowadząca Pani Regina Wicher etnolożka i regionalistka pracująca w Babiogórskim Centrum Kultury im. Urszuli Janickiej – Krzywdy  w Zawoi, również wyróżniona Laurem Babiogórskim W imieniu Zarządu podziękowania wręczył  Pan Marek Listwan Starszy Gazda Stowarzyszenia dla:

Gminy Jabłonka za gościnność i wzorową organizację finału Jubileuszowego XXV Międzynarodowego  Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023” – dyplom odebrał Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka

Gminy Koszarawa za gościnność, wspaniałą atmosferę i wzorową organizację Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich połączonego w uroczystym wręczeniem Laurów Babiogórskich w grudniu 2022 roku oraz XXVII Międzynarodowego Złazu Samorządowców – Koszarawa 2023 rok – dyplom odebrał Pan Czesław Majdak Wójt Gminy KoszarawaZarząd podziękował także

Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu – za pomoc w organizacji imprez oraz współpracę w działalności wydawniczej Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,  a także przekazał dyplom i puchar który został przyznany SGB i BPN od Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej za Roczniki Babiogórskie Tom 23 i 24 w 8 Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwa o górach”.  W imieniu Pana Dyrektora BPN wyróżnienie odebrał Pan Maciej Mażul.  

 

W dalszej części przystąpiono do wręczania Laurów Babiogórskich, które w roku bieżącym otrzymali: Laur Babiogórski stopnia podstawowego:

 • Pan Andrzej Peć – za osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, w szczególności za propagowanie i dokumentowanie dziedzictwa i kulturowego miasta Sucha Beskidzka oraz regionu. Laudację wygłosił  Pan Stanisław Lichosyt Burmistrz Sucha Beskidzka

 • Pan Grzegorz Wysmołek – za osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, w szczególności propagowanie i upowszechnianie kultury w Suchej Beskidzkiej oraz regionie. Laudację wygłosił Pan Stanisław Lichosyt Burmistrz Sucha Beskidzka

 • Środowiskowy Domu Samopomocy w Jordanowie – za opiekę, rozwój i podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacjach życiowych osób z zaburzeniami psychicznymi, działania profilaktyczne i promocję zdrowia psychicznego. Laudację wygłosił Pan Andrzej Malczewski Burmistrz Miasta Jordanowa

 • Pan Grzegorz Miśkiewicz  – za nieoceniony wkład w rozwój muzyki klasycznej i filmowej, promowanie historii regionu poprzez działalność wydawniczą, działalność kompozytorską oraz pedagogiczną. . Laudację wygłosił Pan Andrzej Malczewski Burmistrz Miasta Jordanowa. W związku z nieobecnością odznaczonego wyróżnienie przekazano na ręce Pana Konrada Turchana  Przewodniczącego Rady Miasta Jordanowa

 • Pan Zbigniew Kowalski – za promowanie i szerzenie szeroko rozumianej kultury i tradycji ludowej regionu Podbabiogórza, a w szczególności folkloru Górali Babiogórskich. Laudację wygłosił Pan Paweł Sala Burmistrz Makowa Podhalańskiego

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Koszarawie – za poświęcenie, zaangażowanie i bezinteresowną gotowość niesienia pomocy, ochronę życia i mienia ludzkiego aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, religijnym i społecznym Gminy Koszarawa. Laudację wygłosił Pan Czesław Majdak wójt Gminy Koszarawa

 • Pani Janina Totoś – za wieloletnie zaangażowanie w działania służące rozwojowi środowiska wiejskiego oraz promowanie i pielęgnowanie lokalnych tradycji. Laudację wygłosił Pan Stanisław Tempka Wójt Gminy Bystra-Sidzina

 • Pani Natalia Kruźlak – za czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym Gminy Budzów oraz działania na rzecz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie rozwoju i promowania kultury. Laudację wygłosiła Pani Krystyna Szczepaniak Przewodnicząca Rady Gminy Budzów

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Świnnej Porębie – za kultywowanie i pielęgnowanie tradycji regionu poprzez podejmowanie cennych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Laudację wygłosiła Pani Renata Galara Wójt Gminy Mucharz

 • Zespół Regionalny Zbójnik ze Skawicy – za szczególne osiągnięcia dla obszaru Stowarzyszenia  Gmin Babiogórskich w dziedzinie rozwoju, promowania i kultywowania  szeroko  rozumianej kultury i tradycji ludowej Górali Babiogórskich. Laudację wygłosił Pan Marcin Pająk Wójt Gminy Zawoja

 • Zespół Regionalny „Cieślica” z Zawoi za szczególne osiągnięciu dla obszaru   Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie rozwoju,  promowania i kultywowania szeroko rozumianej kultury i tradycji ludowej Górali Babiogórskich. Laudację wygłosił Pan Marcin Pająk Wójt Gminy Zawoja

 • Pani Regina Wicher -za szczególne osiągnięciu dla rozwoju i promocji Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich  w dziedzinie kultury ludowej Górali Babiogórskich.  Laudację wygłosił Pan Marcin Pająk Wójt Gminy Zawoja

 • Pan Michał Sośnicki – za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich  w dziedzinie kultury, w szczególności za dokumentowanie i pomnażanie dziedzictwa przeszłości Laudację wygłosił Pan Marcin Pająk Wójt Gminy Zawoja

 • Pan Franciszek Sojka – za działalność edukacyjną i społeczną w samorządzie Gminy Lipnica Wielka i powiecie nowotarskim. Laudację wygłosił w  imieniu  Pan Mateusza Lichosyta Wójta Gminy Lipnica Wielka Pan Jan Kuliga Sekretarz Gminy

 • Dziecięcy Zespół  Regionalny „Orawianie” im. Heródka z Lipnicy Wielkiej – za działalność regionalną, kulturalną i wychowawczą w samorządzie Gminy Lipnica Wielka.    Laudację wygłosił w imieniu  Pana Mateusza Lichosyta Wójta Gminy Lipnica Wielka Pan Jan Kuliga Sekretarz Gminy

 • Pani Maria Staszkiewicz – za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie oświaty. Laudację wygłosił Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka

 • Pani Maria Łaciak – za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie oświaty i kultury. Laudację wygłosił Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka

 • Ludowy Klub Sportowy „ORAWA Jabłonka” – za szczególne osiągnięcia dla rozwoju obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie sportu, zaangażowanie na rzecz promowania aktywności fizycznej w zakresie piłki nożnej. Laudację wygłosił Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka 

 

Laur Babiogórski stopnia szczególnego:

 • Pan Ryszard Frączek – za działania podejmowane dla rozwoju i poprawy życia mieszkańców wsi JASTRZĘBIA oraz wieloletnią i nieocenioną pracę w samorządzie Gminy Lanckorona.  (Laur stopnia podstawowego  w 2021 roku). Laudację wygłosił Pan Tadeusz Łopata Wójt Gminy Lanckorona Ze względu na nieobecność Pana Frączka wyróżnienie odebrała Pani Małgorzata Cieślik – Pacut Inspektor Urzędu Gminy Lanckorona. 

 • Pan Stanisław Głowacz – za nieoceniony wkład w rozwój muzyki oraz promowanie historii regionu poprzez działalność kompozytorską. (Laur stopnia podstawowego  2019).  Laudację wygłosiła Pani Krystyna Szczepaniak Przewodnicząca Rady Gminy Budzów Uroczystość uświetniły wstępy Laureatów:  Zespołu Regionalnego „Zbójnik” ze Skawicy, Pani Natalii Kruźlak – wokalistki, skrzypaczki i kompozytorki, Pana Stanisława Głowacza – wokalisty, kompozytora, autora tekstów.

 

Zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu o Zawoi, o pracy pani Reginy Wicher – regionalistki oraz pięknych zdjęć Pana Michała Sośnickiego – fotografa, popularyzatora Babiogórskich krajobrazów. Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym Larem Babiogórskim. Niech to wyróżnienie będzie  motywacją do dalszej pracy na rzecz rozwoju i promocji ziemi babiogórskiej.Zarząd SGB składa serdeczne podziękowania: ks. kapelanowi Andrzejowi Lichosytowi za wprowadzenia zebranych w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia oraz życzenia na czas świętowania i Nowy Rok. Dziękuje Panu Andrzejowi Pająkowi Senatorowi RP i Panu Władysławowi Motyce Przedstawicielowi Rady Naukowej Związku Podhalan za słowa uznania dla działalności Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.Uroczystość ta nie odbyłaby się gdyby nie ogromna pomoc, zaangażowanie i wspaniała atmosfera jaką okazała nam Gmina Zawoja na czele z Panem Marcinem Pająkiem Wójtem Gminy i jego współpracownikami oraz Pani Anny Kulki Dyrektora Babiogórskiego Centrum Kultury im. Urszuli Janickiej – Krzywdy i jej całą kadry, która okazała nam życzliwości i nieoceniona pomoc organizacyjną Szczególne podziękowanie Zarząd SGB składa Pani Renacie Wicher za sprawne i piękną gwarą góralską prowadzenie gali.             

 

Autorzy zdjęć: Pan Zbigniew Suwada oraz Pan Wojciech Spyrka.

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć pod linkiem:

https://wetransfer.com/downloads/04259543a5165a15d8062ef3e4e27f2b20231216172022/15eeab177f4eb83b5b852deaafa63a5a20231216172037/096571?trk=TRN_TDL_01&utm_campaign=TRN_TDL_01&utm_medium=email&utm_source=sendgrid&fbclid=IwAR36MeKdsb3urTGaHD0cQL98Z12FwCs_9BgFijDzHcu7mS025J_aVTmPCBE

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content