Kalendarz „Wokół babiogórskich wód”

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym wydało kalendarz na 2021 rok „Babiogórskie owady”. Jest to już 21 wydawnictwo tego rodzaju. Autorem opracowania jest dr Wojciech Kudła na co dzień pracujący w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a redaktorem Maciej Mażul – pracownik BgPN. Projekt graficzny i skład wykonała firma HOMAGO Studio Graficzne, a korektę tekstu Ewelina Rolka.

Na początku kalendarza zamieszczono informacje na temat działalności Stowarzyszenia i Babiogórskiego Parku Narodowego, a także kilka zdjęć z cyklicznych imprez zorganizowanych w 2019 roku. Piękne życzenia na kolejny rok kieruje do mieszkańców babiogórskich gmin kapelan SGB ks. Andrzej Lichosyt.

Pierwsza część, czyli kalendarium, tradycyjnie zawiera 53 zdjęcia – tym razem owadów – wraz z ich opisem. Ubogacają ją wzmianki o blisko czterystu wydarzeniach historycznych, które miały miejsce na obszarze położonym wokół Babiej Góry.

Drugą część wydawnictwa stanowi opracowanie popularno-naukowe na temat fascynującego życia owadów w paśmie babiogórskim i otaczających go terenach.

Ciekawy świat owadów autor dr Wojciech Kudła ujął w ośmiu rozdziałach: Zamiast wstępu, Planeta owadów, Poznajmy się bliżej, Wrogowie i przyjaciele, Gdzie ci giganci, O tym, jak spotkałem legendę, O tym, jak szukałem motyli na śniegu, O tym, jak sprawiliśmy, że powietrze ożyło. Całość dopełniają piękne kolorowe zdjęcia również autorstwa dra Kudły.

Trzecią część stanowi uaktualniony teleinformator babiogórski.

Kalendarz w cenie 25 zł za jeden egzemplarz można zakupić w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w Suchej Beskidzkiej: ul. Mickiewicza 19, II piętro, pokój nr 47 (budynek Urzędu Miejskiego).

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym powstał kolejny kalendarz obrazujący bogactwo babiogórskiej przyrody. Szczególnie dziękuję Panu dr. Wojciechowi Kudle za interesujący tekst i piękne zdjęcia, Panu Maciejowi Mażulowi za redakcję, Pani Ewelinie Rolce za korektę tekstu. Dziękuję także pozostałym autorom zdjęć: Pani Renacie Burdyl, Pani Annie Nieużytek i Pani Paulinie Tomczykiewicz, Panu Januszowi Kociołkowi, Panu Stanisławowi Szafrańcowi, Panu Grzegorzowi Wysmołkowi. Szczególne podziękowania kieruję do Pana dr. Tomasza Pasierbka za współpracę i dofinansowanie kalendarza oraz do Pana Macieja Hojdy za opracowanie graficzne i skład.

Mam nadzieję, że na kolejne lata nie zabraknie nam nowych tematów do opisania w kalendarzach, choć warto przypomnieć, że od 2000 roku poruszyliśmy już wiele wątków związanych z babiogórską przyrodą i historią regionu.

Obecnie trwają prace nad wydaniem Rocznika Babiogórskiego Tom 21, który zapewne ukaże się do końca listopada br.

Marek Listwan
Starszy Gazda
Stowarzyszeni Gmin Babiogórskich

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content