Komunikat – Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo” (24 edycja)

Sucha Beskidzka, 2020-03-20

Wójtowie i Burmistrzowie
Gmin  należących  do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

W dniu 16 marca 2020 roku zwróciłem się do członków Zarządu o wyrażenie swojej  opinii co do dalszych prac związanych z organizacją Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2020” w świetle pogłębiającej  się epidemii. W związku z zaistniałą sytuacją, w trosce o bezpieczeństwo młodzieży i ich opiekunów oraz sygnałami  o możliwości przedłużenia zamknięcia szkół, uzyskałem prawie jednomyślne wskazanie o rezygnacji z konkursu w roku bieżącym. Potwierdziło to także moje obawy  co do bezpiecznego, terminowego i zgodnego z założeniami (ranga międzynarodowa) przeprowadzenia wszystkich jego etapów oraz wycieczki laureatów. Kierując się opinią członków Zarządu  oraz gospodarza tegorocznego finału Pana Wójta Gminy Zembrzyce o rezygnacji z organizacji konkursu w roku bieżącym bardzo proszę o pilne przekazanie tej informacji  dyrektorom szkół. Proszę także w imieniu  Zarządu SGB złożyć  podziękowanie wszystkim  nauczycielom, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i przysłali  pytania oraz tym którzy zorganizowali już etap szkolny.

Pytania będą wykorzystane w następnym roku.

O podjętej decyzji poinformuję Radę Starszych na najbliższym Walnym Zebrania Członków, którego planowany termin ze względu na obecną sytuację może  ulec zmianie, o czym poinformuję w terminie późniejszym.

z poważaniem

Marek Listwan

Przewodniczący: St. Gazda
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content