Laury Babiogórskie 2020-2021

W związku z pandemią COVID 19 i związanymi z nią obostrzeniami Laury Babiogórskie przyznane w 2020 roku zostały wręczone dopiero w roku bieżącym.

Laurem Babiogórskim honorowane są osoby fizyczne i prawne zasłużone dla dokumentowania przeszłości historycznej i promocji obszaru Babiej Góry. Są dwa stopnie wyróżnienia – podstawowy i szczególny. Od 2000 roku do chwili obecnej Laurem Babiogórskim uhonorowano 152 osoby fizyczne i prawne, w tym Laurem stopnia szczególnego 49. Zgodnie z obecnie obowiązującym regulaminem honorowania, kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać wójtowie, burmistrzowie i rady gmin. Wnioski opiniuje kapituła powołana z laureatów poprzednich edycji, a ostateczną decyzję podejmuje Krąg Gazdów – Zarząd Stowarzyszenia. Wnioski można składać do końca października każdego roku.

Wnioski złożone w 2019 roku opiniowała Kapitula w następującym składzie: Pani Danuta Kawa, Pan Jan Najdek, Pan Stanisław Kubasiak, Pan Robert Kadela, Pan Jan Wacławski. Zarząd Stowarzyszenia podzielił opinie Kapituły i 24 lutego br. pojął uchwałę zatwierdzającą NW. do wyróżnienia Laurem Babiogórskim.

27 maja br. na uroczystej Sesji Rady Gminy Lanckorona, z wnioski Pana Tadeusza Łopaty Wójta Gminy, został uhonorowany Pan Ryszard Frączek Larem Babiogórskim stopnia podstawowego – za wieloletnią działalność na rzecz sołectwa Jastrzębia oraz Gminy Lanckorona, pełną zaangażowania pracę na rzecz integracji mieszkańców, rozwój sportu i organizację wydarzeń kulturalnych.

30 maja br. na wniosek Pana Stanisława Lichosyta Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Laur Babiogórski stopnia szczególnego przyjął ksiądz Józef Szlaga Kapelan Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej – za działalność i pracę na rzecz chorych i cierpiących, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, a także zaangażowanie w pracy z młodzieżą obszaru Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.

14 czerwca br. na Sesji Rady Miasta Jordanowa Laur Babiogórski stopnia podstawowego otrzymał Klub Sportowy Jordan – za promocję i popularyzację zdrowego trybu życia na terenie Miasta Jordanowa, a Chór Bel Canto Laur stopnia szczególnego – za promowanie Miasta Jordanowa w kraju i za granicą poprzez sztukę, jaką jest śpiew chóralny (Laur stopnia podstawowego otrzymał w 2003 roku). Wnioskodawcą WW. był Pan Andrzej Malczewski Burmistrz Miasta Jordanowa.

25 czerwca br. również na uroczystej Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka Laury Babiogórskie stopnia podstawowego odebrali: Pan Bronisław Kowalczyk – za działalność społeczną na rzecz Gminy Lipnica Wielka, w szczególności pracę w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz społeczne prowadzenie filmowej kroniki archiwalnej Gminy Lipnica Wielka oraz Czasopismo „Gminne Nowiny” – za działalność informacyjną, społeczną, kulturalną, historyczną i popularyzatorską w samorządzie Gminy Lipnica Wielka. O przyznanie tych wyróżnień wnioskował Pan Mateusz Lichosyt Wójt Gminy Lipnica Wielka.

20 lipca br. w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku wyróżnienia stopnia podstawowego otrzymali:

na wniosek Pani Renaty Galary Wójta Gminy Mucharz Ks. Prałat Jan Marcisz Kapelan Ojca Świętegoza działalność na rzecz społeczności i rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwoju Gminy Mucharz,

Pani Grażyna Karlak – za działalność samorządową oraz pełen osobistego zaangażowania wkład w promocję Orawy, nieocenioną pracę na rzecz przedsięwzięć służących lokalnej społeczności gminy Jabłonka. O przyznanie Laury wnioskował Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak,

Pani Małgorzata Kępka z wniosku Pana Czesława Majdaka Wójta Gminy Koszarawaza wychodzenie naprzeciw mieszkańcom i użytkownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie przez pozyskiwanie dodatkowych środków na zadania ponadstandardowe, w tym organizację różnorodnych imprez i przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych,

Zespół Regionalny „Zbyrcok” – za promowanie i szerzenie szeroko rozumianej kultury i tradycji ludowej regionu Podbabiogórza, a zwłaszcza folkloru Górali Babiogórskich. O Laur dla Zespołu i Pana Kazimierza Surzyna wnioskował Pan Paweł Sala Burmistrz Makowa Podhalańskiego,

Kazimierz Surzyn – za krzewienie wśród młodzieży wartości historycznych, patriotycznych, chrześcijańskich; szacunku do polskiej tradycji, obyczajów i kultury – Laur stopnia szczególnego (podstawowy otrzymał w 2015 roku z wniosku Wójta gminy Zembrzyce),

Z wniosku Pana Stanisława Lichosyta Laur otrzymała Małgorzata Kubieniec – za osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, w szczególności propagowanie, utrwalanie i popularyzowanie kultury muzycznej w regionie oraz zachęcanie mieszkańców miasta do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym Suchej Beskidzkiej.

Laureaci w swoich wystąpieniach podziękowali włodarzom za wyróżnienie uznając, że jest to dla nich motywacja do dalszej pracy na rzecz mieszkańców Podbabiogórza.

Zespół Regionalny „Zbyrcok”, a także Pani Małgorzata Kubieniec uświetnili uroczystość pięknymi występami.

Wyróżnieni otrzymali drobne upominki od Burmistrza Suchej Beskidzkiej i Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Zebrani zwiedzili wystawy w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje Wójtowi Lanckorony Panu Tadeuszowi Łopacie, Panu Mateuszowi Lichosytowi Wójtowi Gminy Lipnica Wielka oraz Panu Andrzejowi Malczewskiemu Burmistrzowi Miasta Jordanowa za zaproszenie przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia na uroczyste Sesje Rad, Panu Stanisławowi Lichosytowi Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka i Panu Andrzejowi Peciowi Dyrektorowi Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej za udostepnienie Sali Rycerskiej i pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

fot. Szymon Wągiel

 fot. Bronisław Kowalczyk

 fot. Bronisław Kowalczyk

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content